Pre nego što počnete

Obavezno pokrenite video prenos.
1

Kada ste na pozivu ili na sastanku, zadržite pokazivač iznad video sopstvenog prikaza, a zatim kliknite na "Više opcija" > video prenosa.

2

Opozovi izbor u preslikanom prikazu mog video prenosa. Pogledajte pregled da biste videli kako vaš video prenos izgleda.

3

Kliknite na Sačuvaj.

Kada niste na pozivu ili na sastanku, otvorite podešavanja sa slike profila, kliknite na "Video" i opozovite izbor opcije "Preslikaj moj video prikaz".

Pre nego što počnete

Obavezno pokrenite video prenos.
1

Kada ste na pozivu ili na sastanku, zadržite pokazivač iznad video sopstvenog prikaza, a zatim kliknite na "Više opcija" > video prenosa.

2

Opozovi izbor u preslikanom prikazu mog video prenosa. Pogledajte pregled da biste videli kako vaš video prenos izgleda.

3

Kliknite na U redu.

Kada niste na pozivu ili na sastanku, otvorite podešavanja sa slike profila, kliknite na "Video" i opozovite izbor opcije "Preslikaj moj video prikaz".

Pre nego što počnete

Obavezno pokrenite video prenos.

Kada ste na pozivu ili sastanku, dodirniteu video sopstvenom prikazu, a zatim dodirnite " Ne preslikaj moj video prikaz".

Ili, iz prozora sa pregledom sastanka pridružite se dodirniteu video sopstvenog prikaza.

Pre nego što počnete

Obavezno pokrenite video prenos.

Kada ste na pozivu ili na sastanku, dodirnite sopstveni video, a zatim dodirnite "Ne preslikavaj moj video".

Ili, iz prozora sa pregledom sastanka pridružite se dodirniteu video sopstvenog prikaza.