1

Når du er i en samtale eller et møte, velger du Stopp video eller Start video, og velger Kamera.

2

Velg ikonet for speil egenvisning . Hold pekeren over ikonet for speil egenvisning for å se om egenvisningen av deg speiles.


 

Når du er i en samtale, kan du holde pekeren over egenvisning og deretter klikke på ellipsen og velge Ikke speil videoen min for å slå av speilvisning for egenvisningsvideo.

Trykk på Speil egenvisning i forhåndsvisning av vinduet for å bli med i møtet.

Når du er i et møte, trykker du på Kamera > Speil egenvisning .

 

Trykk på på nytt for å slå av speilvising av egenvisningsvideo.