לפני שתתחיל

ודא שאתה מפעיל את הווידאו שלך.
1

כאשר אתה נמצא בשיחה או בפגישה, רחף מעל הווידאו בתצוגה עצמית ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות > הגדרות וידאו.

2

בטל את הסימון של שיקוף את תצוגת הווידאו שלי. הצג את התצוגה המוקדמת כדי לראות איך הווידאו שלך נראה.

3

לחץ על שמור.

כשאתה לא בשיחה או בפגישה, פתח את ההגדרות מתמונת הפרופיל שלך, לחץ על וידאו, ובטל את הסימון של שיקוף את תצוגת הווידאו שלי.

לפני שתתחיל

ודא שאתה מפעיל את הווידאו שלך.
1

כאשר אתה נמצא בשיחה או בפגישה, רחף מעל הווידאו בתצוגה עצמית ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות > הגדרות וידאו.

2

בטל את הסימון של שיקוף את תצוגת הווידאו שלי. הצג את התצוגה המוקדמת כדי לראות איך הווידאו שלך נראה.

3

לחץ על אישור.

כשאתה לא בשיחה או בפגישה, פתח את ההגדרות מתמונת הפרופיל שלך, לחץ על וידאו, ובטל את הסימון של שיקוף את תצוגת הווידאו שלי.

לפני שתתחיל

ודא שאתה מפעיל את הווידאו שלך.

כשאתה בשיחה או בפגישה, הקשבסרטון התצוגה העצמית שלך, ולאחר מכן הקש על אל תשקף את תצוגת הווידאו שלי.

לחלופין, מחלון התצוגה המוקדמת 'הצטרף לפגישה', הקשבסרטון התצוגה העצמית שלך.

לפני שתתחיל

ודא שאתה מפעיל את הווידאו שלך.

כשאתה בשיחה או בפגישה, הקש על וידאו בתצוגה עצמית ואז הקש על אל תשקף את הווידאו שלי.

לחלופין, מחלון התצוגה המוקדמת 'הצטרף לפגישה', הקשבסרטון התצוגה העצמית שלך.