לפני שתתחיל

הקפד להפעיל את הסרטון.
1

כאשר אתה נמצא בשיחה או בפגישה, רחף מעל הווידאו לצפייה עצמית ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות > הגדרותהמצלמה.

2

בטל את הסימון של 'שקף את תצוגתהווידאו שלי'.צפה בתצוגה המקדימה כדי לראות כיצד הסרטון שלך נראה.

3

לחץ על שמור.

כאשר אינך נמצא בשיחה או בפגישה, פתח הגדרות מתמונתהפרופיל שלך, לחץ על וידאוובטל את סימון האפשרות 'שקף את תצוגתהווידאו שלי'.

לפני שתתחיל

הקפד להפעיל את הסרטון.
1

כאשר אתה נמצא בשיחה או בפגישה, רחף מעל הווידאו לצפייה עצמית ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות > הגדרותהמצלמה.

2

בטל את הסימון של 'שקף את תצוגתהווידאו שלי'.צפה בתצוגה המקדימה כדי לראות כיצד הסרטון שלך נראה.

3

לחץ על אישור.

כאשר אינך נמצא בשיחה או בפגישה, פתח העדפות מתמונתהפרופיל שלך, לחץ על וידאוובטל את סימון האפשרות 'שקף את תצוגתהווידאו שלי'.

לפני שתתחיל

הקפד להפעיל את הסרטון.
1

כאשר אתה נמצא בשיחה או בפגישה, הקש על בווידאו לצפייה עצמית ולאחר מכן הקש על אל תשקף את תצוגתהווידאו שלי.

לחלופין, מחלון התצוגה המקדימה של ההצטרפות לפגישה, הקש על סרטון הווידאו בתצוגה עצמית.

לפני שתתחיל

הקפד להפעיל את הסרטון.
1

כאשר אתה נמצא בשיחה או בפגישה, הקש על הווידאו שלך בהצגה עצמית ולאחר מכן הקש על אל תשקף את הווידאושלי.

לחלופין, מחלון התצוגה המקדימה של ההצטרפות לפגישה, הקש על סרטון הווידאו בתצוגה עצמית.