Tastaturnavigation

Du kan bruge dit tastatur til at navigere gennem Webex appen.

Nogle tastaturgenveje fungerer i en bestemt kontekst. For eksempel, Ctrl + B på Windows eller Command+B på Mac, ændrer fed tekst, når du skriver en meddelelse.

 • Brug tabulatortasten til at navigere i din app. Brug Shift + fanen til at navigere gennem elementer.

 • Brug Alt på Windows og Command på Mac med venstre eller højre piletaster til at navigere frem og tilbage gennem rum og faner, og markér rum som læst.

 • Brug Mellemrumstasten eller Indtast for at vælge elementer.

Tabel 1. Generelle genveje

Handling

Tastaturgenvej (Mac)

Tastaturgenvej (Windows)

Global?

Indstiller fokus i den globale søgning

Kommando+F

Ctrl+F

Gå tilbage i historikken til det forrige element

Kommando+[

Alt+venstrepil

Gå videre i historien. Bruges efter at gå tilbage i historikken

Kommando+]

Alt+højrepil

Skifter til fanen Hjem

Skift+Kommando+J

IKKE UNDERSTØTTET

Skifter til fanen meddelelser

Skift+Kommando+A

Ctrl+1

Skifter til fanen Teams

Skift+Kommando+T

Ctrl+2

Skifter til fanen Kontakter

Skift+Kommando+G

Ctrl+3

Skifter til fanen Opkald

Skift+Command+C

Ctrl+4

Skifter til fanen Møder

Skift+Command+B

Ctrl+5

Skifter til fanen Personlig indsigt

Skift+Kommando+O

Ctrl+6

Skifter til fanen Voicemail

Skift+Kommando+V

Ctrl+7

Åbner sundhedscentret

IKKE UNDERSTØTTET

F1

Åbn præferencevinduet

Kommando+,

Ctrl+

Avanceret meddelelsessøgning

Skift+Tilbagekald

Skift+Tilbagekald

Åbner diagnosticeringsvinduet

Ctrl+Valgmulighed+Shift+D

Ctrl+Alt+Shift+D

Udvid og skjul navigationsmenuen

Valgmulighed+Command+Q

Alt+Shift+Q

Åbn genvejsmenu

Kommando+/

Ctrl+/

Kontekstmenu

Shift+F10

Shift+F10

Log ud af applikationen

IKKE UNDERSTØTTET

Alt+Q

Afslut applikation

Kommando+Q

Ctrl+Q

Minimerer vinduet

Kommando+M

IKKE UNDERSTØTTET

Maksimerer vinduet

Kommando+N

IKKE UNDERSTØTTET

Lukker vinduet

Kommando+W

IKKE UNDERSTØTTET

Find og udskift

IKKE UNDERSTØTTET

Skjul programvinduer

Kommando+H

IKKE UNDERSTØTTET

Skjul andre programvinduer

Valgmulighed+Command+H

IKKE UNDERSTØTTET

Vindue til zoom-applikation

Ctrl+Command+-

IKKE UNDERSTØTTET

Tabel 2. Meddelelsesgenveje

Handling

Tastaturgenvej (Mac)

Tastaturgenvej (Windows)

Global?

Søg i et rum. Rummet skal være åbent

Skift+Kommando+F

Ctrl+Shift+J

Åbner panelet Send direkte meddelelse

Skift+Kommando+P

Ctrl+N

Opret et rum

Skift+Kommando+N

Ctrl+Shift+N

Åbner alle rum og liste over direkte meddelelser

Kommando+1

Alt+Shift+A

Åbner liste over meddelelser

Kommando+2

Alt+Shift+N

Åbner ulæste meddelelsesliste

Kommando+4

Alt+Shift+E

Åbner liste over direkte meddelelser

Kommando+5

Ctrl+Shift+T

Åbner favoritliste

Kommando+6

Ctrl+Shift+U

Åbner @omtaler til mig-liste

Kommando+7

Alt+Shift+H

Åbner @omtaler til alle lister

Kommando+8

Alt+Shift+G

Åbner liste med markerede meddelelser

Kommando+9

Alt+Shift+F

Gå til udkast-meddelelseslisten. Åbner udkast liste

Kommando+3

Alt+Shift+D

Åbner trådliste

IKKE UNDERSTØTTET

IKKE UNDERSTØTTET

Går til den sidste meddelelse i fokus

IKKE UNDERSTØTTET

IKKE UNDERSTØTTET

Åbner fanen Meddelelser i en samtale

Ctrl+Command+M

IKKE UNDERSTØTTET

Åbner fanen Rumindhold i en samtale

Ctrl+Command+C

IKKE UNDERSTØTTET

Forlad det aktuelle åbne rum

Valgmulighed+Kommando+E

Ctrl+Shift+E

Føj personer til det åbne rum

Valgmulighed+Command+P

Ctrl+Shift+P

Åbner bitmoji-klisterpanelet

Ctrl+J

Ctrl+J

Åbner gif-panelet

Ctrl+G

Ctrl+G

Åbner emoji-panelet

Ctrl+Command+Mellemrum

Ctrl+Shift+Mellemrum

Aktiverer kommandoen til vedhæftet fil i den aktuelle samtale

Valgmulighed+Kommando+A

Ctrl+O

Naviger op på rumlisten

Valgmulighed+oppil

Alt+op-pil

Naviger ned i rumlisten

Valgmulighed+Pil nedned

Alt+Ned-pil

Skjules alle sektionerne på rumlisten

Valgmulighed+Kommando+Venstrepil

Alt+Shift+Venstrepil

Udvider alle sektionerne på rumlisten

Valgmulighed+Kommando+Højrepil

Alt+Shift+Højrepil

Opret et nyt whiteboard

Indstilling+Shift+Command+W

Ctrl+Shift+B

Vis whiteboards for det aktuelle rum

Skift+Command+W

Ctrl+Shift+W

Åbner rumindstillingerne

IKKE UNDERSTØTTET

IKKE UNDERSTØTTET

Redigerer den senest sendte meddelelse i rummet

Skift+op-pil

Skift+op-pil

Ruller til de nye meddelelser

IKKE UNDERSTØTTET

Ctrl+Alt+M

Øger skriftstørrelsen på meddelelserne i rummet

Kommando++

Ctrl++

Reducerer skriftstørrelsen på meddelelserne i rummet

Kommando+-

Ctrl+-

Indsætter linket til personligt mødelokale i meddelelsesinput

Skift+Command+K

Alt+Shift+P

Skærmen tager en del af skærmen

Kommando+S

IKKE UNDERSTØTTET

Skærm tager en del af skærmen med minimering af klienten

Valgmulighed+Command+S

IKKE UNDERSTØTTET

Slår det foretrukne rum til

Valgmulighed+Command+V

Ctrl+Shift+F

Ringer til den valgte person, der er søgt efter (kun personer)

Kommando+Indtast

Ctrl+Shift+Enter

Gå til det valgte team

Indstilling+Shift+Command+T

Ctrl+Shift+2

Genindlæser rummet

Ctrl+Shift+Y

Ctrl+Alt+Y

Vis mellemrumsegns

Ctrl+Command+T

IKKE UNDERSTØTTET

Slår underretningen af alle meddelelser fra

Valgmulighed+Command+N

IKKE UNDERSTØTTET

Skifter til fanen Personer i det aktuelle rum

Indstilling+Shift+Command+P

IKKE UNDERSTØTTET

Skifter til fanen links i det aktuelle rum

Skift+Kommando+L

IKKE UNDERSTØTTET

Knappen Ny meddelelse

IKKE UNDERSTØTTET

Alt+Shift+J

Knap til nyt svar

IKKE UNDERSTØTTET

Alt+Shift+T

Spring til bunden

IKKE UNDERSTØTTET

IKKE UNDERSTØTTET

Kopiér de aktuelle rumoplysninger til udklipsholder

Valgmulighed+Command+K

Ctrl+Shift+K

Fokuserer på det primære samtalevindue

IKKE UNDERSTØTTET

Ctrl+H

Fokuserer tekstindtastningsfeltet i meddelelsesområdet

IKKE UNDERSTØTTET

Ctrl+Alt+I

Tabel 3. Møder og opkaldsgenveje

Handling

Tastaturgenvej (Mac)

Tastaturgenvej (Windows)

Global?

Start et opkald

Ctrl+Shift+Return

IKKE UNDERSTØTTET

Start et videoopkald

Ctrl+tilbagekald

IKKE UNDERSTØTTET

Afslut et opkald

Kommando+L

Ctrl+L

Besvar et indgående opkald

Ctrl+Shift+C

Ctrl+Shift+C

Besvar et indgående opkald med en meddelelse

IKKE UNDERSTØTTET

Ctrl+Alt+A

Afvis et opkald

Skift+Kommando+D

Ctrl+D

Overfør et opkald

Valgmulighed+Command+T

Alt+T

Slå lyd fra under et opkald til

Skift+Kommando+M

Ctrl+M

Start/stop video under et opkald

Ctrl+Shift+V

Ctrl+Shift+V

Skift Smart-lydtilstand

Ctrl+Shift+M

Ctrl+Shift+M

Starter deling af indhold

Ctrl+Shift+D

Ctrl+Shift+D

Slå synligheden af svævende vindue til under skærm-/app-deling

Skift+valgmulighed+P

Ctrl+Alt+P

Deler en fil eller en video

Kommando+O

Ctrl+Alt+O

Deler en webbrowser

Valgmulighed+Command+B

Ctrl+Alt+N

Deling af pauser eller genoptagelser

Ctrl+Shift+S

Alt+Shift+S

Viser mødekontrolpanel under indholdsdeling

Ctrl+Shift+Command+S

IKKE UNDERSTØTTET

Stopper deling

Ctrl+Shift+Z

Ctrl+Shift+Z

Går i ren tilstand under deling

Valgmulighed+Shift+Command+H

IKKE UNDERSTØTTET

Rydder alle kommentarer på whiteboardet

Kommando+Slet

Ctrl+Slet

Tilpas det delte indhold pr. visning

Kommando+0

Ctrl+0

Tilpas delt indhold i bredden

Valgmulighed+Command+0

IKKE UNDERSTØTTET

Drej siden til venstre under fildeling

Indstilling+Shift+Command+L

Ctrl+Shift+<

Drej siden til højre under fildeling

Valgmulighed+Shift+Command+R

Ctrl+Shift+>

Viser eller skjuler mødekontrolfunktioner

Ctrl+Shift+Q

Ctrl+Shift+Q

Starter anmærkninger

Indstilling+Command+Z

Alt+Shift+Z

Stop kommentarer

Valgmulighed+Command+X

Alt+Shift+X

Tilføj en gæst

IKKE UNDERSTØTTET

Ctrl+Alt+G

Skift til fuld skærm

Ctrl+Shift+F

Alt+returnering

Vis miniaturevisning

Kommando+T

Ctrl+T

Åbner dialogtastatur

Ctrl+Shift+k

IKKE UNDERSTØTTET

Ryd brugermarkør

Valgmulighed+Kommando+Slet

Ctrl+Shift+O

Ræk hånden op eller sænk

Skift+Command+R

Ctrl+Shift+R

Skift mellem panel- og fanevisning

Fane

Ctrl+Tab

Skift mellem indholds- og fanevisning

IKKE UNDERSTØTTET

IKKE UNDERSTØTTET

Slå skærmlæseren til/fra

Ctrl+Shift+K

Ctrl+Alt+Shift

Åbner eller lukker chatpanel

Skift+Kommando+E

Ctrl+E

Åbner eller lukker tolkningsdialogboksen

Option+Command+W

Alt+Shift+W

Viser eller gemmer menubjælke

IKKE UNDERSTØTTET

Ctrl+Shift+H

Viser eller skjuler deltagerens videoer

Skift+Kommando+X

Ctrl+Alt+Shift+X

Viser eller skjuler deltagere uden video

Skift+Kommando+H

Ctrl+Alt+Q

Viser eller skjuler deltagernavn i videoer

Ctrl+Shift+I

Ctrl+Shift+I

Sænker alle deltageres hænder

Ctrl+Shift+L

Ctrl+Shift+L

Docks/Fjern mødet

IKKE UNDERSTØTTET

IKKE UNDERSTØTTET

Låser eller låser op for et møde

Kommando+R

Ctrl+R

Slår mødedeltagerne fra

Skift+Kommando+U

IKKE UNDERSTØTTET

Fjern mødedeltager

Kommando+E

Ctrl+Alt+R

Giver deltagere adgang fra lobbyen

Ctrl+Shift+G

Ctrl+Shift+G

Tildel privilegier til mødedeltagere

Ctrl+Shift+P

Ctrl+Alt+U

Starter et lydopkald fra søgningen

IKKE UNDERSTØTTET

Ctrl+Shift+Return

Starter et videoopkald fra søgningen

IKKE UNDERSTØTTET

Ctrl+tilbagekald

Starter kontrol af ekstern desktop

IKKE UNDERSTØTTET

IKKE UNDERSTØTTET

Start eller stop fjernstyringen

Skift+valgmulighed+R

Alt+Shift+R

Slå knappen for undertekster i et møde til/fra

Ctrl+Shift+A

Ctrl+Shift+A

Fokuser på menuen undertekster i et møde

Skift+A

Skift+A

Viser eller skjuler vinduet med flere opkald

IKKE UNDERSTØTTET

Ctrl+Shift+x

Viser tidligere dias under deling

Kommando+Up-pilop

PgUp

Viser næste dias under deling

Kommando+Pil nedPil

PgDn

Udskriver det dokument, der deles

IKKE UNDERSTØTTET

Ctrl+P

Tillad, at alle deltagere deler

IKKE UNDERSTØTTET

Ctrl+Shift+S

Indstil nøglevindue til mødeunderretning

Kommando+F6

Ctrl+F6

Indstil nøglevindue til kontrol af lokal deling

Ctrl+Command+K

IKKE UNDERSTØTTET

Indstil tastvindue til svævende opkald

Valgmulighed+Shift+Command+S

Ctrl+Alt+Shift+S

Tabel 4. Formatering af genveje

Handling

Tastaturgenvej (Mac)

Tastaturgenvej (Windows)

Global?

Tilføj ny linje i meddelelse

Skift+Enter

Skift+Enter

Tilføj link til meddelelsen

Kommando+K

Ctrl+K

Slå markering til/fra

Valgmulighed+Command+F

Alt+Shift+M

Fed til/fra for den valgte tekst

Kommando+B

Ctrl+B

Kursiv til/fra for den valgte tekst

Kommando+I

Ctrl+I

Understreg til/fra for den valgte tekst

Kommando+U

Ctrl+U

Sæt, der overskrider størrelse 1

Valgmulighed+Kommando+1

Alt+Shift+1

Sæt, der overskrider størrelse 2

Valgmulighed+Kommando+2

Alt+Shift+2

Sæt, der overskrider størrelse 3

Valgmulighed+Kommando+3

Alt+Shift+3

Vælger alt indhold

Kommando+A

Ctrl+A

Genindtastning

Skift+Kommando+Z

Ctrl+Y

Fortryd indtastning

Kommando+Z

Ctrl+Z

Viser stavepanelet og grammatik

Kommando+;

IKKE UNDERSTØTTET

Pastes og stemmer overens med den kopierede tekst (windows pastes som snippet pastaSpecial)

Indstilling+Shift+Command+V

Alt+Shift+V

Kopier

Kommando+C

Ctrl+C

Indsæt

Kommando+V

Ctrl+V

Klip

Kommando+X

Ctrl+X

Side ned

fn+nedpil

Skift+PgDn

Side op

fn+op-pil

Skift+Pgop

Sletter nummereret liste

IKKE UNDERSTØTTET

Alt+Shift+O

Fjerner kuglesten

IKKE UNDERSTØTTET

Alt+Shift+U

Slår kodeblok til

IKKE UNDERSTØTTET

Alt+Shift+0

Skift slår igennem

IKKE UNDERSTØTTET

Alt+K

Slår underscript til

IKKE UNDERSTØTTET

Ctrl+=

Slår overkryptering til

IKKE UNDERSTØTTET

Ctrl+Shift+=

Slår inline-kode til

IKKE UNDERSTØTTET

Alt+Shift+K

Menuen med tastaturgenveje

Når du tilslutter et eksternt tastatur til din iPad, kan du bruge Webex tastaturgenveje. Hvis du vil have vist en liste over tilgængelige genveje, skal du blot holde nede Kommando mens du er i appen.

Tastaturnavigation

Du kan bruge dit tastatur til at navigere gennem Webex appen.

Handling

Tastaturgenvej

Indsæt link til personligt mødelokale

Control + Shift + P

Vedhæft en fil

Kommando + Alternativ + A

Tilføj en gif

Control + G

Vis favorit

Control + Shift + V

Gå til Opkald

Kommando + Shift + C

Gå til Kontakter

Kommando + Shift + G

Gå til Møder

Command + Shift + M

Gå til Meddelelser

Kommando + Shift + A

Gå til Teams

Kommando + Shift + T

Tastaturnavigation

Du kan bruge dit tastatur til at navigere gennem Webex appen.

 • Brug tabulatortasten til at navigere i din app. Brug Shift + fanen til at navigere tilbage gennem elementer.

 • Brug piletasterne til at navigere gennem meddelelser, rum eller andre menupunkter i din app.

 • Brug Mellemrumstasten eller Indtast for at vælge elementer.

Tastaturgenveje

Handling

Windows-tastatur

Mac-tastatur

Opret et rum

Alt + N

Valgmulighed + N

Kontakt en person

Alt + P

Valgmulighed + P

Åbne rum

Ctrl + Alt + 1

Kontrol + valgmulighed + 1

Åbne teams

Ctrl + Alt + 2

Kontrol + valgmulighed + 2

Åbne opkald

Ctrl + Alt + 3

Kontrol + valgmulighed + 3

Åbne møder

Ctrl + Alt + 4

Kontrol + valgmulighed + 4

Søg

Alt + Shift + F

Valgmulighed + F

Søg i Rum

Ctrl + Alt + Shift + F

Kommando + Alternativ + F

Afslut applikation

Ctrl + W

Command + W

Gå til næste afsnit

F6

Ikke tilgængelig

Gå til forrige afsnit

Skift + F6

Ikke tilgængelig

Åbn Indstillinger/Præferencer

Ctrl + Shift + ,

Skift + Kommando + ,

Tilbage

Ikke tilgængelig

Alternativ + Kommando + [

Viderestil

Ikke tilgængelig

Alternativ + Kommando + ]

Vis hjælp

Ctrl + F1

Kommando + F1

Luk

Esc

Esc

Meddelelser

Handling

Windows-tastatur

Mac-tastatur

Favorit

Ctrl + Shift + F

Kommando + Alternativ + V

Naviger i rumlisten

Op/ned piletast

Op/ned piletast

Gå til Anden handling

Venstre/højre piletast

Venstre/højre piletast

Panel for rumliste

Ctrl + Alt + L

Control + Shift + L

Forlad rum

Ctrl + Alt + E

Kommando + Alternativ + E

Vis rumindstillinger

Ctrl + Alt + S

Kommando + Alternativ + S

Gå til team

Ctrl + Alt + T

Kommando + Alternativ + T

Tilføj personer

Ctrl + Alt + P

Kommando + Alternativ + P

Opret whiteboard

Ctrl + Alt + W

Control + Option + W

Åbn whiteboards

Alt + Shift + W

Ctrl + Kommando + W

Næste rum

Alt + pil ned

Valgmulighed + pil ned

Forrige rum

Alt + pil op

Valgmulighed + pil op

Åbn aktivitetspanel

Ctrl + Shift + mellemrum

Kommando + Shift + mellemrum

Markér meddelelse

Ctrl + Shift + _

Control + Shift + _

Tilføj gif

Alt + G

Option + G

Tilføj emoji

Ctrl + Alt + mellemrum

Valgmulighed + Control + mellemrum

Vedhæft fil

Alt + A

Alternativ + Kommando + A

Vis personer

Ctrl + Alt + 5

Kontrol + valgmulighed + 5

Vis foretrukne

Ctrl + Alt + U

Control + Option + U

Vis @ omtaler til mig

Alt + Shift + O

Control + Option + O

Vis @ omtaler til alle

Alt + Shift + L

Control + Option + L

Vis markeringer

Ctrl + Alt + F

Control + Option + F

Vis notifikationer

Ctrl + Alt + N

Control + Option + N

Vis ulæste

Ctrl + Alt + R

Control + Option + R

Vis kladder

Ctrl + Alt + D

Control + Option + D

Formatering

Handling

Windows-tastatur

Mac-tastatur

Tilføj ny linje i meddelelsen

Shift + Enter

Shift + Enter

Kopier

Ctrl + C

Kommando + C

Fed

Ctrl + B

Kommando + B

Kursiv

Ctrl + I

Kommando + I

Understrege

Ctrl + U

Kommando + U

Markering

Alt + Shift + M

Kommando + Ctrl + M

Indsæt

Ctrl + V

Kommando + V

Klip

Ctrl + X

Kommando + X

Fortryd

Ctrl + Z

Command + Z

Gentag

Ctrl + Y

Command + Shift + Z

Find næste

Ikke tilgængelig

Alternativ + Kommando + G

Brug Markering til Find

Ikke tilgængelig

Kommando + E

Kontrollér dokument nu

Ikke tilgængelig

Kommando + ;

Start diktering

Ikke tilgængelig

fn fn

Vis Stavning og grammatik.

Ikke tilgængelig

Kommando + :

Vælg Tekstblok

Ctrl + Shift + pil op-tast

Ikke tilgængelig

Indsæt tekst som kodestykke

Ctrl + Shift + V

Ikke tilgængelig

Fjern formatering

Alt + Shift + C

Ikke tilgængelig

Næste afsnit

Ctrl + pil ned-tast

Ikke tilgængelig

Forrige afsnit

Ctrl + pil op-tast

Ikke tilgængelig

Svar

Alt + R

Valgmulighed + R

Side ned

PgDn

fn + PgDn

Side op

PgUp

fn + PgUp

Opkald og møde

Du kan bruge disse globale genveje til at kontrollere Webex , selv når du bruger en anden applikation.

Handling

Windows-tastatur

Mac-tastatur

Besvar et opkald

Ctrl + Shift + L

Kommando +Shift + L

Start et opkald

Alt + C

Valgmulighed + C

Afslut et opkald

Alt + Shift + K

Kommando + Shift + K

Afvis et opkald

Ctrl + Shift + X

Kommando + Shift + X

Åbn numerisk tastatur

Ctrl + Alt + K

Control + Option + K

Slå lyd fra

Ctrl + Alt + M

Control + Option + M

Video til/fra

Ctrl + Alt + V

Control + Option + V

Tilføj gæst

Ctrl + Alt + G

Control + Option + G

Del skærm

Alt + Shift + D

Control + Shift + D

Vis kontrolfunktioner til mødet

Ctrl + Alt + Q

Control + Option + Q

Afslut Remote Desktop Control

Shift + Alt +V

Kommando + Alternativ + V


 

Tastaturgenveje til møder gælder kun for møder på vores Webex Suite-mødeplatform.

1

Klik på dit profilbillede, gå derefter til Indstillinger> Tastaturgenveje.

2

Søg efter en genvej, eller rul gennem genvejslisten.

3

Klik på genvejstastaturkombinationen, og indtast en ny tastaturkombination.

4

Markér Global for at angive genvejen som en global genvej.

Nogle genveje er globale som standard. Du kan ændre disse. Ikke alle genveje kan være globale genveje.

5

Klik på Flere valgmuligheder , og vælg mellem følgende:

 • Rediger
 • Fjern
 • Nulstil til standard

 

Tastaturgenveje til møder gælder kun for møder på vores Webex Suite-mødeplatform.

1

Klik på dit profilbillede, gå derefter til Indstillinger> Tastaturgenveje.

2

Søg efter en genvej, eller rul gennem genvejslisten.

3

Klik på genvejstastaturkombinationen, og indtast en ny tastaturkombination.

4

Markér Global for at angive genvejen som en global genvej.

Nogle genveje er globale som standard. Du kan ændre disse. Ikke alle genveje kan være globale genveje.

5

Klik på Flere valgmuligheder , og vælg mellem følgende:

 • Rediger
 • Fjern
 • Nulstil til standard