Kortkommandon på menyn

Gå till Hjälp och välj Tangentbordsgenvägar eller använd Ctrl + / för att komma åt genvägar-menyn i appen.

De vanligaste genvägarna listas och du kan även söka genom listan.

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera genomWebex-appen.

Vissa kortkommandon fungerar i ett specifikt sammanhang. Ctrl + B växlar till exempel i fetstil när du skriver ett meddelande.

 • Använd Ctrl och ett nummer för att bläddra igenom objekten i navigeringsmenyn. Till exempel: Ctrl + 1 tar dig till det första objektet och Med Ctrl + 2 kommer du till det andra objektet.

 • Använd Tab-tangenten för att navigera inom appen och använd Skift + Tabb för att navigera mellan objekten.

 • Använd Alt med vänster eller höger piltangenter för att navigera fram och tillbaka mellan utrymmen och flikar och markera mellanslag som lästa.

 • Använd Blanksteg eller Retur för att välja objekt.

Allmänt

Åtgärd

Tangentbordsgenväg

Avancerad sökning

Skift + Retur

Kopiera utrymmesinformation till Urklipp

Ctrl + Skift + K

Gå tillbaka/framåt i historiken

Alt + Vänster/Höger piltangenter

Gå till Samtal

Ctrl + 4

Gå till Kontakter

Ctrl + 3

Gå till Möten

Ctrl + 5

Gå till Meddelanden

Ctrl + 1

Gå till Teams

Ctrl + 2

Öppna hjälpcentret

F1

Öppna sökning med tangentbordsgenvägar

Ctrl + /

Sök

Ctrl + F

Avsluta Webex

Ctrl + Q

Meddelanden

Åtgärd

Tangentbordsgenväg

Lägg till en gif

Ctrl + G

Bifoga en fil

Ctrl + O

Skapa ett utrymme

Ctrl + Skift + N

Lägg till personer

Ctrl + Skift + P

Gå till alla (utrymmen och direkt)-listan

Alt + Skift + A

Gå till listan med direktmeddelanden

Alt + Skift + B

Gå till utrymmeslista

Alt + Skift + C

Gå till utkast

Alt + Skift + K

Gå till @omnämnanden till Mig

Alt + Skift + F

Gå till @omnämnanden till alla

Alt + Skift + G

Gå till flaggor

Alt + Skift + J

Gå till trådar

Alt + Skift + I

Gå till sista meddelandet i fokus

Ctrl + H

Gå till komponera meddelandeområde

Ctrl + Skift + I

Gå till Aviseringar

Alt + Skift + D

Gå till Oläst

Alt + Skift + E

Lämna utrymmet

Ctrl + Skift + E

Flytta upp/ner i utrymmeslistan

Alt + Ner/Upp

Ny whiteboardtavla

Alt + Skift + U

Sök i ett utrymme

Ctrl + Skift + J

Skicka ett direktmeddelande

Ctrl + N

Visa snabbmeny

Skift + F10

Lägg till som favorit

Ctrl + Skift + F

Redigera senaste meddelande

Skift + upp-pilen

Öka typsnittsstorleken

Ctrl +

Minska typsnittsstorlek

Ctrl –

Formatering

Åtgärd

Tangentbordsgenväg

Lägg till ny rad i meddelande

Skift + Retur

Prissänkning

Alt + Skift + M

Fet

Ctrl + B

Kursiv

Ctrl + I

Understruken

Ctrl + U

Punktlista

Alt + Skift + U

Numrerad lista

Alt + Skift + O

Rubrikstorlek 1

Alt + Skift + 1

Rubrikstorlek 2

Alt + Skift + 2

Rubrikstorlek 3

Alt + Skift + 3

Ångra

Ctrl + Z

Gör om

Ctrl + Y

Kopiera

Ctrl + C

Klipp ut

Ctrl + X

Klistra in

Ctrl + V

Lägg till emoji

Windows-nyckel + .

Infoga personligt mötesrum länk

Alt + Skift + P

Sida ner

PgDn

Sida upp

PgUp

Samtal och möten

Du kan använda dessa globala genvägar för att kontrolleraWebex-appenäven när du använder ett annat program.

Åtgärd

Tangentbordsgenväg

Globalt

Besvara samtal

Ctrl + Skift + C

Svara med ett meddelande

Ctrl + R

Avsluta ett samtal

Ctrl + L

Överför ett samtal

Alt + Skift + T

Avvisa ett samtal

Ctrl + D

Lägg till gäst

Ctrl + Skift + G

Dela innehåll

Ctrl + Skift + D

Växla till helskärm

Alt + Skift + Y

Stäng dialogruta

Alt + F4

Zooma in/ut vid delning

Stöds inte

Anpassa delat innehåll till bredd

Ctrl + Skift + W

Synkronisera visning av delat innehåll

Ctrl + Skift + Y

Miniatyrvy

Ctrl + T

Sluta dela

Ctrl + Skift + Z

Visa/dölj menyraden

Ctrl + Skift + H

Lås/lås upp ett möte

Alt + Skift + L

Docka/avdocka samtalsfönstret

Ctrl + Alt + P

Starta kommentar

Alt + Skift + Z

Pausa eller återuppta delning

Alt + Skift + S

Dela whiteboardtavla

Ctrl + Skift + B

Dela ett program

Stöds inte

Tillåt alla mötesdeltagare att dela

Stöds inte

Stäng av ljudet för alla mötesdeltagare

Ctrl + Skift + U

Stoppa kommentar

Alt + Skift + X

Öppna knappsatsen

Ctrl + Skift + K

Ljud av/ljud på

Ctrl + M

På/av video

Ctrl + Skift + V

Visa möteskontroller

Ctrl + Skift + Q

Bläddra till, öppna och dela en fil

Ctrl + O

Skriv ut dokument som delas

Ctrl + P

Föregående bild vid delning

PgUp

Nästa bild vid delning

PgDn

Höj/ta ner handen

Ctrl + Skift + R

Ta ner alla mötesdeltagares händer

Ctrl + Skift + L

Växla mellan innehåll och flikvy

F6

Rotera sidan åt vänster vid fildelning

Ctrl + Skift + <

Rotera sidan åt höger vid fildelning

Ctrl + Skift + >

Stäng av ljudet för mötesdeltagare

Ctrl + Skift + U

Tilldela privilegier till mötesdeltagare

Ctrl + R

Ring ett ljudsamtal

Ctrl + Alt + C

Ringa videosamtal

Ctrl + Alt + V

Slå på/av musikläget

Ctrl + Skift + M

Aktivera/inaktivera skärmläsare

Ctrl + Skift + C

Överför en fil

Ctrl + Skift + T

Kopiera text från chattpanelen

Ctrl + A

Avsluta fj?rrkontroll av skrivbord

Alt + Skift + V

Starta fj?rrkontroll av skrivbord

Alt + Skift + R

Visa eller dölj fönstret med flera samtal

Ctrl + Skift + X

Växla undertexter i ett möte

Ctrl + Skift + A

Så här fokuserar du undertexter menyn i ett möte

Ctrl + P

Så här flyttar du fokus undertexter rutan tillbaka till mötet

Esc

För att undertexter boxa upp, ner, vänster och till höger i ett möte

Uppåt/nedåt/vänster/höger piltangenter

Tangentbordsgenvägar meny

Gå till Hjälp och välj Tangentbordsgenvägar eller använd Kommando + / för att komma åt genvägar-menyn i appen.

De vanligaste genvägarna listas och du kan även söka genom listan.

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera genomWebex-appen.

Vissa kortkommandon fungerar i ett specifikt sammanhang. Kommando + B växlar till exempel i fetstil när du skriver ett meddelande.

 • Använd Tab-tangenten för att navigera i din app och använd Skift + Tabb för att navigera mellan objekten.

 • Använd piltangenterna för att navigera mellan meddelanden, utrymmen och andra menyalternativ i din app.

 • Använd Kommando med vänster och höger piltangenter för att navigera fram och tillbaka mellan mellanslag och flikar och markera utrymmen som lästa.

 • Använd blanksteg eller Retur för att välja objekt.

Allmänt

Åtgärd

Kortkommando

Sök i utrymme

Kommando + Skift + J

Kopiera utrymmesinformation till Urklipp

Kommando + Alternativ + K

Gå tillbaka i historiken

Kommando + [

Gå framåt i historiken

Kommando + ]

Gå till Samtal

Kommando + Skift + C

Gå till Kontakter

Kommando + Skift + G

Gå till Möten

Kommando + Skift + M

Gå till Meddelanden

Kommando + Skift + A

Gå till Teams

Kommando + Skift + T

Öppna sökning med tangentbordsgenvägar

Kommando + /

Sök

Kommando + F

Öppna inställningar

Kommando + ,

Avsluta Webex

Kommando + Q

Meddelanden

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till en gif

Kontroll + G

Bifoga en fil

Kommando + Alternativ + A

Bläddra och öppna en fil

Kommando + O

Skapa ett utrymme

Kommando + Skift + N

Lägg till personer

Kommando + Skift + P

Gå till alla (utrymmen och direkt)-listan

Kommando + 1

Gå till listan med direktmeddelanden

Kommando + 2

Gå till utrymmeslista

Kommando + 3

Gå till utkast

Kommando + 0

Gå till @omnämnanden till alla

Kommando + 7

Gå till @omnämnanden till Mig

Kommando + 6

Gå till trådar

Kommando + 8

Gå till flaggor

Kommando + 9

Gå till sista meddelandet i fokus

Kommando+ H

Gå till komponera meddelandeområde

Kommando + Skift + I

Gå till Aviseringar

Kommando + 4

Gå till Oläst

Kommando + 5

Lämna utrymmet

Kommando + Alternativ + E

Flytta upp/ner i utrymmeslistan

Alternativ + upp-/nedpil

Ny whiteboardtavla

Kommando + Alternativ + U

Dela en whiteboard

Kommando + Skift + B

Skicka ett direktmeddelande

Kommando + N

Visa utrymmesinställningar

Ctrl + Skift + T

Visa snabbmeny

Skift + F10

Redigera senaste meddelande

Skift + upp-pilen

Bläddra till nya meddelanden

Ctrl + Skift + N

Bläddra till nya svar

Ctrl + Skift + R

Bläddra ner till slutet av utrymmet

Shift + nedpil

Öka typsnittsstorleken

Kommando +

Minska typsnittsstorlek

Kommando –

Formatering

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till ny rad i meddelande

Skift + Retur

Prissänkning

Kommando + Alternativ + M

Fet

Kommando + B

Kursiv

Kommando + I

Understruken

Kommando + U

Rubrikstorlek 1

Kommando + Alternativ + 1

Rubrikstorlek 2

Kommando + Alternativ + 2

Rubrikstorlek 3

Kommando + Alternativ + 3

Välj alla

Kommando + A

Upprepa inmatning

Kommando + Skift + Z

Ångra inmatning

Kommando + Z

Visa stavning och information

Kommando + ;

Klistra in och matcha stil

Kommando + Alternativ + Skift + V

Kopiera

Kommando + C

Klipp ut

Kommando + X

Klistra in

Kommando + V

Lägg till emoji

Kommando + Kontroll + Blanksteg

Infoga personligt mötesrum länk

Ctrl + Skift + P

Sida ner

fn + nedåtpil

Sida upp

fn + upppil

Samtal och möten

Du kan använda dessa globala genvägar för att kontrollera Webex även när du använder ett annat program.

Åtgärd

Kortkommando

Globalt

Starta ett samtal

Alternativ + Kommando + C

Besvara samtal

Ctrl + Skift + C

Avsluta ett samtal

Kommando + L

Överför ett samtal

Kommando + Alternativ + T

Avvisa ett samtal

Skift + Kommando + D

Lägg till gäst

Kommando + Alternativ + G

Dela innehåll

Ctrl + Skift + D

Växla till helskärm

Ctrl + Skift + F

Dela webbläsare

Stöds inte

Zooma in/ut vid delning

Stöds inte

Miniatyrvy

Kommando + T

Sluta dela

Kontroll + Skift + Z

Starta kommentar

Alternativ + Kommando + Z

Pausa eller återuppta delning

Kontroll + Skift + S

Stoppa kommentar

Alternativ + Kommando + X

Öppna knappsatsen

Ctrl + Skift + K

Ljud av/ljud på

Kommando + M

På/av video

Kommando + Skift + V

Visa möteskontroller

Ctrl + Skift + Q

Ta bort kommentarer på whiteboardtavla

Kommando + Ta bort

Radera pekare

Kommando + Alternativ + P

Höj/ta ner handen

Kommando + Skift + R

Låsa/låsa upp möte

Kommando + Alternativ + L

Stäng av ljudet för mötesdeltagare

Kommando + Skift + U

Tilldela privilegier till mötesdeltagare

Kommando + R

Ring ett ljudsamtal

Kommando + Alternativ + C

Ringa videosamtal

Kommando + Alternativ + U

Starta fj?rrkontroll av skrivbord

Kommando + Alternativ + R

Avsluta fj?rrkontroll av skrivbord

Kommando + Alternativ + V

Växla undertexter i ett möte

Ctrl + Skift + A

Så här fokuserar du undertexter menyn i ett möte

Ctrl + P

Så här flyttar du fokus undertexter rutan tillbaka till mötet

Esc

För att undertexter boxa upp, ner, vänster och till höger i ett möte

Uppåt/nedåt/vänster/höger piltangenter

Tangentbordsgenvägar meny

När du bifogar ett externt tangentbord till din iPad kan du användaWebex-appenKortkommandon. Om du vill visa en lista med tillgängliga genvägar håller du helt enkelt nere Kommando när du använder appen.

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera genomWebex-appen.

Åtgärd

Kortkommando

Infoga personligt mötesrum länk

Ctrl + Skift + P

Bifoga en fil

Kommando + Alternativ + A

Lägg till en gif

Kontroll + G

Visa favorit

Ctrl + Skift + V

Gå till Samtal

Kommando + Skift + C

Gå till Kontakter

Kommando + Skift + G

Gå till Möten

Kommando + Skift + M

Gå till Meddelanden

Kommando + Skift + A

Gå till Teams

Kommando + Skift + T

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera genomWebex-appen.

 • Använd Tab-tangenten för att navigera i din app och använd Skift + Tabb för att navigera mellan objekten.

 • Använd piltangenterna för att navigera mellan meddelanden, utrymmen och andra menyalternativ i din app.

 • Använd blanksteg eller Retur för att välja objekt.

Webbtangentbordsgenvägar

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Skapa ett utrymme

Alt + N

Alternativ + N

Kontakta en person

Alt + P

Alternativ + P

Öppna utrymmen

Ctrl + Alt + 1

Kontroll + Alternativ + 1

Öppna Teams

Ctrl + Alt + 2

Kontroll + Alternativ + 2

Öppna samtal

Ctrl + Alt + 3

Kontroll + Alternativ + 3

Öppna möten

Ctrl + Alt + 4

Kontroll + Alternativ + 4

Sök

Alt + Skift + F

Alternativ + F

Sök i utrymme

Ctrl + Alt + Skift + F

Kommando + Alternativ + F

Avsluta program

Ctrl + W

Kommando + W

Gå till nästa avsnitt

F6

Inte tillgänglig

Gå till föregående avsnitt

Skift + F6

Inte tillgänglig

Öppna inställningar

Ctrl + Skift + ,

Skift + Kommando + ,

Bakåt

Inte tillgänglig

Alternativ + Kommando + [

Vidarebefordra

Inte tillgänglig

Alternativ + Kommando + ]

Visa hjälp

Ctrl + F1

Kommando + F1

Stäng

Esc

Esc

Meddelanden

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Favorit

Ctrl + Skift + F

Kommando + Alternativ + V

Navigera i utrymmeslistan

Upp-/nedpil

Upp-/nedpil

Gå till annan åtgärd

Vänster/höger piltangent

Vänster/höger piltangent

Panel för utrymmeslista

Ctrl + Alt + L

Ctrl + Skift + L

Lämna utrymme

Ctrl + Alt + E

Kommando + Alternativ + E

Visa utrymmesinställningar

Ctrl + Alt + S

Kommando + Alternativ + S

Gå till team

Ctrl + Alt + T

Kommando + Alternativ + T

Lägg till personer

Ctrl + Alt + P

Kommando + Alternativ + P

Skapa whiteboardtavla

Ctrl + Alt + W

Kontroll + Alternativ + W

Öppna whiteboardtavlor

Alt + Skift + W

Kontroll + Kommando + W

Nästa utrymme

Alt + Nedåtpil

Alternativ + nedåtpil

Föregående utrymme

Alt + Upp-pilen

Alternativ + upp-pilen

Öppna aktivitetspanel

Ctrl + Skift + Blanksteg

Kommando + Skift + Blanksteg

Flaggmeddelande

Ctrl + Skift + _

Ctrl + Skift + _

Lägg till en GIF

Alt + G

Alternativ + G

Lägg till emoji

Ctrl + Alt + Mellanslag

Alternativ + Kontroll + Blanksteg

Bifoga fil

Alt + A

Alternativ + Kommando + A

Visa personer

Ctrl + Alt + 5

Kontroll + Alternativ + 5

Visa favoriter

Ctrl + Alt + U

Kontroll + Alternativ + U

Visa @omnämnanden till Mig

Alt + Skift + O

Kontroll + Alternativ + O

Visa @omnämnanden till alla

Alt + Skift + L

Kontroll + Alternativ + L

Visa flaggor

Ctrl + Alt + F

Kontroll + Alternativ + F

Visa aviseringar

Ctrl + Alt + N

Kontroll + Alternativ + N

Visa olästa

Ctrl + Alt + R

Kontroll + Alternativ + R

Visa utkast

Ctrl + Alt + D

Kontroll + Alternativ + D

Formatering

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Lägg till ny rad i meddelande

Skift + Retur

Skift + Retur

Kopiera

Ctrl + C

Kommando + C

Fet

Ctrl + B

Kommando + B

Kursiv

Ctrl + I

Kommando + I

Understruken

Ctrl + U

Kommando + U

Prissänkning

Alt + Skift + M

Kommando + Kontroll + M

Klistra in

Ctrl + V

Kommando + V

Klipp ut

Ctrl + X

Kommando + X

Ångra

Ctrl + Z

Kommando + Z

Gör om

Ctrl + Y

Kommando + Skift + Z

Sök nästa

Inte tillgänglig

Alternativ + Kommando + G

Sök i markering

Inte tillgänglig

Kommando + E

Kontrollera dokument nu

Inte tillgänglig

Kommando + ;

Starta dictation

Inte tillgänglig

fn fn

Visa stavning och grammatik

Inte tillgänglig

Kommando + :

Välj textblock

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Inte tillgänglig

Klistra in text som kodsträng

Ctrl + Skift + V

Inte tillgänglig

Ta bort formatering

Alt + Skift + C

Inte tillgänglig

Nästa stycke

Ctrl + Nedåtpil

Inte tillgänglig

Föregående stycke

Ctrl + Uppåtpil

Inte tillgänglig

Svara

Alt + R

Alternativ + R

Sida ner

PgDn

fn + PgDn

Sida upp

PgUp

fn + PgUp

Samtal och möten

Du kan använda dessa globala genvägar för att kontrollera Webex även när du använder ett annat program.

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Besvara samtal

Ctrl + Skift + L

Kommando +Skift + L

Starta ett samtal

Alt + C

Alternativ + C

Avsluta ett samtal

Alt + Skift + K

Kommando + Skift + K

Avvisa ett samtal

Ctrl + Skift + X

Kommando + Skift + X

Öppna knappsatsen

Ctrl + Alt + K

Kontroll + Alternativ + K

Ljud av

Ctrl + Alt + M

Kontroll + Alternativ + M

På/av video

Ctrl + Alt + V

Kontroll + Alternativ + V

Lägg till gäst

Ctrl + Alt + G

Kontroll + Alternativ + G

Dela skärm

Alt + Skift + D

Ctrl + Skift + D

Visa möteskontroller

Ctrl + Alt + Q

Kontroll + Alternativ + Q

Avsluta fj?rrkontroll av skrivbord

Skift + Alt +V

Kommando + Alternativ + V