Dessa genvägar gäller för Webex-appen, men om du använder Webex Meetings eller Events kan du Webex Meetings och Webex Eventstillgänglighetsfunktioner.

Kortkommandon på menyn

Gå till Hjälp och välj Tangentbordsgenvägar eller använd Ctrl + / för att komma åt genvägar-menyn i appen.

De vanligaste genvägarna listas och du kan även söka genom listan.

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera mellan Webex.

Vissa kortkommandon fungerar i ett specifikt sammanhang. Ctrl + B växlar till exempel i fetstil när du skriver ett meddelande.

 • Använd Ctrl och ett nummer för att bläddra igenom objekten i navigeringsmenyn. Till exempel: Ctrl + 1 tar dig till det första objektet och Med Ctrl + 2 kommer du till det andra objektet.

 • Använd Tab-tangenten för att navigera inom appen och använd Skift + Tabb för att navigera mellan objekten.

 • Använd Alt med vänster eller höger piltangenter för att navigera fram och tillbaka mellan utrymmen och flikar och markera mellanslag som lästa.

 • Använd Blanksteg eller Retur för att välja objekt.

Allmänt

Åtgärd

Kortkommando

Avancerad sökning

Skift + Retur

Kopiera utrymmesinformation till Urklipp

Ctrl + Skift + K

Gå tillbaka/framåt i historiken

Alt + Vänster/Höger piltangenter

Gå till Samtal

Ctrl + 4

Gå till Kontakter

Ctrl + 3

Gå till Möten

Ctrl + 5

Gå till Meddelanden

Ctrl + 1

Gå till Teams

Ctrl + 2

Öppna hjälpcentret

F1

Öppna sökning med tangentbordsgenvägar

Ctrl + /

Sök

Ctrl + F

Avsluta Webex

Ctrl + Q

Meddelanden

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till en gif

Ctrl + G

Bifoga en fil

Ctrl + O

Skapa ett utrymme

Ctrl + Skift + N

Lägg till personer

Ctrl + Skift + P

Gå till alla (utrymmen och direkt)-listan

Alt + Skift + A

Gå till listan med direktmeddelanden

Alt + Skift + B

Gå till utrymmeslista

Alt + Skift + C

Gå till utkast

Alt + Skift + K

Gå till @omnämnanden till Mig

Alt + Skift + F

Gå till @omnämnanden till alla

Alt + Skift + G

Gå till flaggor

Alt + Skift + J

Gå till trådar

Alt + Skift + I

Gå till sista meddelandet i fokus

Ctrl + H

Gå till komponera meddelandeområde

Ctrl + Skift + I

Gå till Aviseringar

Alt + Skift + D

Gå till Olästa

Alt + Skift + E

Lämna utrymmet

Ctrl + Skift + E

Flytta upp/ner i utrymmeslistan

Alt + Ner/Upp

Ny whiteboardtavla

Alt + Skift + U

Sök i ett utrymme

Ctrl + Skift + J

Skicka ett direktmeddelande

Ctrl + N

Visa snabbmeny

Skift + F10

Lägg till som favorit

Ctrl + Skift + F

Redigera senaste meddelande

Skift + upp-pilen

Formatering

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till ny rad i meddelande

Skift + Retur

Markdown

Alt + Skift + M

Fet

Ctrl + B

Kursiv

Ctrl + I

Understruken

Ctrl + U

Punktlista

Alt + Skift + U

Numrerad lista

Alt + Skift + O

Rubrikstorlek 1

Alt + Skift + 1

Rubrikstorlek 2

Alt + Skift + 2

Rubrikstorlek 3

Alt + Skift + 3

Ångra

Ctrl + Z

Gör om

Ctrl + Y

Kopiera

Ctrl + C

Klipp ut

Ctrl + X

Klistra in

Ctrl + V

Lägg till emoji

Windows-nyckel + .

Infoga personligt mötesrum länk

Alt + Skift + P

Sida ner

PgDn

Sida upp

PgUp

Samtal och möte

Du kan använda dessa globala genvägar för att kontrollera Webex även när du använder ett annat program.

Åtgärd

Kortkommando

Globalt

Besvara samtal

Ctrl + K

Svara med ett meddelande

Ctrl + R

Avsluta ett samtal

Ctrl + L

Överför ett samtal

Alt + Skift + T

Avvisa ett samtal

Ctrl + D

Lägg till gäst

Ctrl + Skift + G

Dela innehåll

Ctrl + Skift + D

Växla till helskärm

Alt + Skift + Y

Stäng dialogruta

Alt + F4

Zooma in/ut vid delning

Stöds inte

Anpassa delat innehåll till bredd

Ctrl + Skift + W

Synkronisera visning av delat innehåll

Ctrl + Skift + Y

Miniatyrvy

Ctrl + T

Sluta dela

Ctrl + Skift + Z

Visa/dölj menyraden

Ctrl + Skift + H

Låsa/låsa upp ett möte

Alt + Skift + L

Docka/avdocka samtalsfönstret

Ctrl + Alt + P

Starta kommentar

Alt + Skift + Z

Pausa eller återuppta delning

Alt + Skift + S

Dela whiteboardtavla

Ctrl + Skift + B

Dela ett program

Stöds inte

Tillåt alla mötesdeltagare att dela

Stöds inte

Stäng av ljudet för alla mötesdeltagare

Ctrl + Skift + U

Stoppa kommentar

Alt + Skift + X

Öppna knappsatsen

Ctrl + Skift + K

Ljud av/ljud på

Ctrl + M

På/av video

Ctrl + Skift + V

Visa möteskontroller

Ctrl + Skift + Q

Bläddra till, öppna och dela en fil

Ctrl + O

Skriv ut dokument som delas

Ctrl + P

Föregående bild vid delning

PgUp

Nästa bild vid delning

PgDn

Höj/ta ner handen

Ctrl + Skift + R

Ta ner alla mötesdeltagares händer

Ctrl + Skift + L

Växla mellan innehåll och flikvy

F6

Rotera sidan åt vänster vid fildelning

Ctrl + Skift + <

Rotera sidan åt höger vid fildelning

Ctrl + Skift + >

Stäng av ljudet för mötesdeltagare

Ctrl + Skift + U

Tilldela privilegier till mötesdeltagare

Ctrl + R

Ring ett ljudsamtal

Ctrl + Alt + C

Ringa videosamtal

Ctrl + Alt + V

Slå på/av musikläget

Ctrl + Skift + M

Aktivera/inaktivera skärmläsare

Ctrl + Skift + C

Överför en fil

Ctrl + Skift + T

Kopiera text från chattpanelen

Ctrl + A

Avsluta fj?rrkontroll av skrivbord

Alt + Skift + V

Starta fj?rrkontroll av skrivbord

Alt + Skift + R

Kortkommandon på menyn

Gå till Hjälp och välj Tangentbordsgenvägar eller använd Kommando + / för att komma åt genvägar-menyn i appen.

De vanligaste genvägarna listas och du kan även söka genom listan.

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera mellan Webex.

Vissa kortkommandon fungerar i ett specifikt sammanhang. Kommando + B växlar till exempel i fetstil när du skriver ett meddelande.

 • Använd Tab-tangenten för att navigera i din app och använd Skift + Tabb för att navigera mellan objekten.

 • Använd piltangenterna för att navigera mellan meddelanden, utrymmen och andra menyalternativ i din app.

 • Använd Kommando med vänster och höger piltangenter för att navigera fram och tillbaka mellan mellanslag och flikar och markera utrymmen som lästa.

 • Använd blanksteg eller Retur för att välja objekt.

Allmänt

Åtgärd

Kortkommando

Sök i utrymme

Kommando + Skift + J

Kopiera utrymmesinformation till Urklipp

Kommando + Alternativ + K

Gå tillbaka i historiken

Kommando + [

Gå framåt i historiken

Kommando + ]

Gå till Samtal

Kommando + Skift + C

Gå till Kontakter

Kommando + Skift + G

Gå till Möten

Kommando + Skift + M

Gå till Meddelanden

Kommando + Skift + A

Gå till Teams

Kommando + Skift + T

Öppna sökning med tangentbordsgenvägar

Kommando + /

Sök

Kommando + F

Öppna inställningar

Kommando + ,

Avsluta Webex

Kommando + Q

Meddelanden

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till en gif

Kontroll + G

Bifoga en fil

Kommando + Alternativ + A

Bläddra och öppna en fil

Kommando + O

Skapa ett utrymme

Kommando + Skift + N

Lägg till personer

Kommando + Skift + P

Gå till alla (utrymmen och direkt)-listan

Kommando + 1

Gå till listan med direktmeddelanden

Kommando + 2

Gå till utrymmeslista

Kommando + 3

Gå till utkast

Kommando + 0

Gå till @omnämnanden till alla

Kommando + 7

Gå till @omnämnanden till Mig

Kommando + 6

Gå till trådar

Kommando + 8

Gå till flaggor

Kommando + 9

Gå till sista meddelandet i fokus

Kommando+ H

Gå till komponera meddelandeområde

Kommando + Skift + I

Gå till Aviseringar

Kommando + 4

Gå till Olästa

Kommando + 5

Lämna utrymmet

Kommando + Alternativ + E

Flytta upp/ner i utrymmeslistan

Alternativ + upp-/nedpil

Ny whiteboardtavla

Kommando + Alternativ + U

Dela en whiteboard

Kommando + Skift + B

Skicka ett direktmeddelande

Kommando + N

Visa utrymmesinställningar

Ctrl + Skift + T

Visa snabbmeny

Skift + F10

Redigera senaste meddelande

Skift + upp-pilen

Bläddra till nya meddelanden

Ctrl + Skift + N

Bläddra till nya svar

Ctrl + Skift + R

Bläddra ner till slutet av utrymmet

Shift + nedpil

Formatering

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till ny rad i meddelande

Skift + Retur

Markdown

Kommando + Alternativ + M

Fet

Kommando + B

Kursiv

Kommando + I

Understruken

Kommando + U

Rubrikstorlek 1

Kommando + Alternativ + 1

Rubrikstorlek 2

Kommando + Alternativ + 2

Rubrikstorlek 3

Kommando + Alternativ + 3

Välj alla

Kommando + A

Upprepa inmatning

Kommando + Skift + Z

Ångra inmatning

Kommando + Z

Visa stavning och information

Kommando + ;

Klistra in och matcha stil

Kommando + Alternativ + Skift + V

Kopiera

Kommando + C

Klipp ut

Kommando + X

Klistra in

Kommando + V

Lägg till emoji

Kommando + Kontroll + Blanksteg

Infoga personligt mötesrum länk

Ctrl + Skift + P

Sida ner

fn + nedåtpil

Sida upp

fn + upppil

Samtal och möte

Du kan använda dessa globala genvägar för att kontrollera Webex även när du använder ett annat program.

Åtgärd

Kortkommando

Globalt

Starta ett samtal

Alternativ + Kommando + C

Besvara samtal

Kontroll + Kommando + L

Avsluta ett samtal

Kommando + L

Överför ett samtal

Kommando + Alternativ + T

Avvisa ett samtal

Skift + Kommando + D

Lägg till gäst

Kommando + Alternativ + G

Dela innehåll

Ctrl + Skift + D

Växla till helskärm

Ctrl + Skift + F

Dela webbläsare

Stöds inte

Zooma in/ut vid delning

Stöds inte

Miniatyrvy

Kommando + T

Sluta dela

Kontroll + Skift + Z

Starta kommentar

Alternativ + Kommando + Z

Pausa eller återuppta delning

Kontroll + Skift + S

Stoppa kommentar

Alternativ + Kommando + X

Öppna knappsatsen

Ctrl + Skift + K

Ljud av/ljud på

Kommando + M

På/av video

Kommando + Skift + V

Visa möteskontroller

Ctrl + Skift + Q

Ta bort kommentarer på whiteboardtavla

Kommando + Ta bort

Radera pekare

Kommando + Alternativ + P

Höj/ta ner handen

Kommando + Skift + R

Låsa/låsa upp möte

Kommando + Alternativ + L

Stäng av ljudet för mötesdeltagare

Kommando + Skift + U

Tilldela privilegier till mötesdeltagare

Kommando + R

Ring ett ljudsamtal

Kommando + Alternativ + C

Ringa videosamtal

Kommando + Alternativ + U

Starta fj?rrkontroll av skrivbord

Kommando + Alternativ + R

Avsluta fj?rrkontroll av skrivbord

Kommando + Alternativ + V

Kortkommandon på menyn

När du bifogar ett externt tangentbord till din iPad kan du använda Webex-kortkommandon. För att visa en lista med tillgängliga genvägar håller du helt enkelt nere Kommando medan du använder appen.

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera mellan Webex.

Åtgärd

Kortkommando

Infoga personligt mötesrum länk

Ctrl + Skift + P

Bifoga en fil

Kommando + Alternativ + A

Lägg till en gif

Kontroll + G

Visa favorit

Ctrl + Skift + V

Gå till Samtal

Kommando + Skift + C

Gå till Kontakter

Kommando + Skift + G

Gå till Möten

Kommando + Skift + M

Gå till Meddelanden

Kommando + Skift + A

Gå till Teams

Kommando + Skift + T

Tangentbordsnavigering

Du kan använda ditt tangentbord för att navigera mellan Webex.

 • Använd Tab-tangenten för att navigera i din app och använd Skift + Tabb för att navigera mellan objekten.

 • Använd piltangenterna för att navigera mellan meddelanden, utrymmen och andra menyalternativ i din app.

 • Använd blanksteg eller Retur för att välja objekt.

Webbtangentbordsgenvägar

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Skapa ett utrymme

Alt + N

Alternativ + N

Kontakta en person

Alt + P

Alternativ + P

Öppna utrymmen

Ctrl + Alt + 1

Kontroll + Alternativ + 1

Öppna Teams

Ctrl + Alt + 2

Kontroll + Alternativ + 2

Öppna samtal

Ctrl + Alt + 3

Kontroll + Alternativ + 3

Öppna möten

Ctrl + Alt + 4

Kontroll + Alternativ + 4

Sök

Alt + Skift + F

Alternativ + F

Sök i utrymme

Ctrl + Alt + Skift + F

Kommando + Alternativ + F

Avsluta program

Ctrl + W

Kommando + W

Gå till nästa avsnitt

F6

Inte tillgänglig

Gå till föregående avsnitt

Skift + F6

Inte tillgänglig

Öppna inställningar

Ctrl + Skift + ,

Skift + Kommando + ,

Bakåt

Inte tillgänglig

Alternativ + Kommando + [

Vidarebefordra

Inte tillgänglig

Alternativ + Kommando + ]

Visa hjälp

Ctrl + F1

Kommando + F1

Stäng

Esc

Esc

Meddelanden

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Favorit

Ctrl + Skift + F

Kommando + Alternativ + V

Navigera i utrymmeslistan

Upp-/nedpil

Upp-/nedpil

Gå till annan åtgärd

Vänster/höger piltangent

Vänster/höger piltangent

Panel för utrymmeslista

Ctrl + Alt + L

Ctrl + Skift + L

Lämna utrymme

Ctrl + Alt + E

Kommando + Alternativ + E

Visa utrymmesinställningar

Ctrl + Alt + S

Kommando + Alternativ + S

Gå till team

Ctrl + Alt + T

Kommando + Alternativ + T

Lägg till personer

Ctrl + Alt + P

Kommando + Alternativ + P

Skapa whiteboardtavla

Ctrl + Alt + W

Kontroll + Alternativ + W

Öppna whiteboardtavlor

Alt + Skift + W

Kontroll + Kommando + W

Nästa utrymme

Alt + Nedåtpil

Alternativ + nedpil

Föregående utrymme

Alt + Upp-pilen

Alternativ + upp-pilen

Öppna aktivitetspanel

Ctrl + Skift + Blanksteg

Kommando + Skift + Blanksteg

Flaggmeddelande

Ctrl + Skift + _

Ctrl + Skift + _

Lägg till en GIF

Alt + G

Alternativ + G

Lägg till emoji

Ctrl + Alt + Mellanslag

Alternativ + Kontroll + Blanksteg

Bifoga fil

Alt + A

Alternativ + Kommando + A

Visa personer

Ctrl + Alt + 5

Kontroll + Alternativ + 5

Visa favoriter

Ctrl + Alt + U

Kontroll + Alternativ + U

Visa @omnämnanden till Mig

Alt + Skift + O

Kontroll + Alternativ + O

Visa @omnämnanden till alla

Alt + Skift + L

Kontroll + Alternativ + L

Visa flaggor

Ctrl + Alt + F

Kontroll + Alternativ + F

Visa aviseringar

Ctrl + Alt + N

Kontroll + Alternativ + N

Visa olästa

Ctrl + Alt + R

Kontroll + Alternativ + R

Visa utkast

Ctrl + Alt + D

Kontroll + Alternativ + D

Formatering

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Lägg till ny rad i meddelande

Skift + Retur

Skift + Retur

Kopiera

Ctrl + C

Kommando + C

Fet

Ctrl + B

Kommando + B

Kursiv

Ctrl + I

Kommando + I

Understruken

Ctrl + U

Kommando + U

Markdown

Alt + Skift + M

Kommando + Kontroll + M

Klistra in

Ctrl + V

Kommando + V

Klipp ut

Ctrl + X

Kommando + X

Ångra

Ctrl + Z

Kommando + Z

Gör om

Ctrl + Y

Kommando + Skift + Z

Sök nästa

Inte tillgänglig

Alternativ + Kommando + G

Sök i markering

Inte tillgänglig

Kommando + E

Kontrollera dokument nu

Inte tillgänglig

Kommando + ;

Starta dictation

Inte tillgänglig

fn fn

Visa stavning och grammatik

Inte tillgänglig

Kommando + :

Välj textblock

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Inte tillgänglig

Klistra in text som kodsträng

Ctrl + Skift + V

Inte tillgänglig

Ta bort formatering

Alt + Skift + C

Inte tillgänglig

Nästa stycke

Ctrl + Nedåtpil

Inte tillgänglig

Föregående stycke

Ctrl + Uppåtpil

Inte tillgänglig

Svara

Alt + R

Alternativ + R

Sida ner

PgDn

fn + PgDn

Sida upp

PgUp

fn + PgUp

Samtal och möte

Du kan använda dessa globala genvägar för att kontrollera Webex även när du använder ett annat program.

Åtgärd

Windows-tangentbord

Mac-tangentbord

Besvara samtal

Ctrl + Skift + L

Kommando +Skift + L

Starta ett samtal

Alt + C

Alternativ + C

Avsluta ett samtal

Alt + Skift + K

Kommando + Skift + K

Avvisa ett samtal

Ctrl + Skift + X

Kommando + Skift + X

Öppna knappsatsen

Ctrl + Alt + K

Kontroll + Alternativ + K

Ljud av

Ctrl + Alt + M

Kontroll + Alternativ + M

På/av video

Ctrl + Alt + V

Kontroll + Alternativ + V

Lägg till gäst

Ctrl + Alt + G

Kontroll + Alternativ + G

Dela skärm

Alt + Skift + D

Ctrl + Skift + D

Visa möteskontroller

Ctrl + Alt + Q

Kontroll + Alternativ + Q

Avsluta fj?rrkontroll av skrivbord

Skift + Alt +V

Kommando + Alternativ + V