Meni prečica na tastaturi

Idite na Pomoć i izaberite prečice na tastaturi ili koristite Ctrl + /da biste pristupili meniju prečica u aplikaciji.

Najčešće korišćene prečice su navedene, a moći ćete i da pretražujete listu.

Navigacija tastaturom

Možete da koristite tastaturu za navigacijuAplikacija Webex.

Neke prečice tastature funkcionišu u određenom kontekstu. Na primer, Ctrl + B menja podebljani tekst kada pišete poruku.

 • Koristite Ctrl i broj da biste prošli kroz stavke u navigacionom meniju. Na primer: Ctrl + 1 vas dovodi do prve stavke, a Ctrl + 2 vas dovodi do druge stavke.

 • Koristite taster Kartica da biste se kretali unutar aplikacije, koristite karticu Shift + da biste se kretali kroz stavke.

 • Koristite Alt tasterima sa levom ili desnom strelicom za kretanje napred i nazad kroz razmake i jezičke i označite razmake kao pročitane.

 • Koristite razmaknicu ili Enter da biste izabrali stavke.

Opšte

Radnja

Prečica na tastaturi

Napredna pretraga

Shift + Return

Kopiraj informacije o prostoru u klipbord

Ctrl + Shift + K

Vrati/Prosledi u istoriji

Tasteri sa strelicama Alt + Levo/Desno

Pređi na pozivanje

Ctrl + 4

Pređi u kontakte

Ctrl + 3

Pređi na sastanke

Ctrl + 5

Pređi u razmenu poruka

Ctrl + 1

Pređi u Teams

Ctrl + 2

Otvori centar za pomoć

F1

Otvori pretragu prečica na tastaturi

Ctrl + /

Pretraži

Ctrl + F

Isključi Webex

Ctrl + Q

Razmena poruka

Radnja

Prečica na tastaturi

Dodaj GIF

Ctrl + G

Priloži datoteku

Ctrl + O

Kreiraj prostor

Ctrl + Shift + N

Dodaj osobe

Ctrl + Shift + P

Idi na listu svih (razmaka i direktnih)

Alt + Shift + A

Idi na listu direktnih poruka

Alt + Shift + B

Idi na listu prostora

Alt + Shift + C

Idi na nacrte

Alt + Shift + K

Idi na @ Mentions to Me

Alt + Shift + F

Idi na @ Mentions to All

Alt + Shift + G

Idi na zastavice

Alt + Shift + J

Idi na teme

Alt + Shift + I

Idi na poslednju poruku u fokusu

Ctrl + H

Idi na Sastavi područje za poruke

Ctrl + Shift + I

Otvori Obavještenja

Alt + Shift + D

Idi na nepročitano

Alt + Shift + E

Napustite prostor

Ctrl + Shift + E

Pomerite gore/dole listu prostora

Alt + Down/Up

Nova bela tabla

Alt + Shift + U

Pretražite u prostoru

Ctrl + Shift + J

Pošalji direktnu poruku

Ctrl + N

Prikaži meni desnim klikom

Shift + F10

Dodaj u omiljene stavke

Ctrl + Shift + F

Uredi poslednju poruku

Strelica Shift + Up

Povećaj veličinu fonta

Ctrl +

Smanji veličinu fonta

Ctrl -

Formatiranje

Radnja

Prečica na tastaturi

Dodaj novi red u poruku

Shift + Enter

Skraćivanje

Alt + Shift + M

Podebljano

Ctrl + B

Kurziv

Ctrl + I

Podvuci

Ctrl + U

Lista brojeva

Alt + Shift + U

Numerisana lista

Alt + Shift + O

Veličina zaglavlja 1

Alt + Shift + 1

Veličina zaglavlja 2

Alt + Shift + 2

Veličina zaglavlja 3

Alt + Shift + 3

Opozovi

Ctrl + Z

Ponovi radnju

Ctrl + Y

Kopiraj

Ctrl + C

Iseci

Ctrl + X

Nalepi

Ctrl + V

Dodaj emotikon

Windows Key +.

Umetnite vezu lične sobe za sastanke

Alt + Shift + P

Stranica nadole

PgDn

Stranica gore

PgUp

Pozivanje i sastanak

Možete da koristite ove globalne prečice za kontroluAplikacija Webexčak i kada koristite drugu aplikaciju.

Radnja

Prečica na tastaturi

Globalno

Odgovorite na poziv

Ctrl + Shift + C

Odgovorite porukom

Ctrl + U

Završite poziv

Ctrl + L

Prenesi poziv

Alt + Shift + T

Odbijte poziv

Ctrl + D

Dodaj gosta

Ctrl + Shift + G

Delite sadržaj

Ctrl + Shift + D

Prebaci na ceo ekran

Alt + Shift + Y

Zatvori dijalog

Alt + F4

Povećajte/udaljite kada delite

Nije podržano

Podešavanje deljenog sadržaja na širinu

Ctrl + Shift + W

Sinhronizuj prikaz deljenog sadržaja

Ctrl + Shift + Y

Prikaz sličica

Ctrl + T

Zaustavi deljenje

Ctrl + Shift + Z

Prikaži/sakrij traku menija

Ctrl + Shift + H

Zaključaj/otključaj sastanak

Alt + Shift + L

Prozor za dock/uncock poziv

Ctrl + Alt + P

Pokreni hvatanje beležaka

Alt + Shift + Z

Pauzirajte ili nastavite sa deljenjem

Alt + Shift + S

Deli belu tablu

Ctrl + Shift + B

Podijelite aplikaciju

Nije podržano

Dozvoli svim učesnicima da dele

Nije podržano

Isključi sve učesnike

Ctrl + Shift + U

Zaustavi hvatanje beležaka

Alt + Shift + X

Otvori numeričku tastaturu

Ctrl + Shift + K

Zvuk isključen/deaktiviran

Ctrl + M

Video uključen/isključen

Ctrl + Shift + V

Prikaži kontrole sastanka

Ctrl + Shift + Q

Pregledajte da biste otvorili i podelili datoteku

Ctrl + O

Štampajte dokument koji se deli

Ctrl + P

Prethodni slajd prilikom deljenja

PgUp

Sledeći slajd prilikom deljenja

PgDn

Podignite/spustite ruku

Ctrl + Shift + U

Spustite ruke svih učesnika

Ctrl + Shift + L

Prebacivanje između sadržaja i prikaza kartice

F6

Rotiraj stranicu levo kada se deli fajl

Ctrl + Shift + <

Rotiraj stranicu odmah kada se deli fajl

Ctrl + Shift + >

Isključi učesnike sastanka

Ctrl + Shift + U

Dodeljivanje privilegija učesnicima sastanka

Ctrl + U

Obavite audio poziv

Ctrl + Alt + C

Napravite video poziv

Ctrl + Alt + V

Uključite/isključite muzički režim

Ctrl + Shift + M

Uključi/isključi čitač ekrana

Ctrl + Shift + C

Prenesi datoteku

Ctrl + Shift + T

Kopiraj tekst iz panela za ćaskanje

Ctrl + A

Kraj daljinskog upravljanja površi

Alt + Shift + V

Pokreni daljinsku kontrolu površi

Alt + Shift + U

Prikaži ili sakrij prozor Multi Call

Ctrl + Shift + X

Za prebacivanje dugmeta sa zatvorenim natpisima na sastanku

Ctrl + Shift + A

Da biste se fokusirali na meni sa zatvorenim natpisima na sastanku

Ctrl + P

Da biste prebacili fokus sa zatvorenog okvira za natpise nazad na sastanak

Esc

Da biste pomerili okvir sa zatvorenim natpisima gore, dole, levo i desno na sastanku

Gore/dole/levo/desno strelice

Meni prečica na tastaturi

Idite na Pomoć i izaberite prečice na tastaturi ili koristite Command + /da biste pristupili meniju prečica u aplikaciji.

Najčešće korišćene prečice su navedene, a moći ćete i da pretražujete listu.

Navigacija tastaturom

Možete da koristite tastaturu za navigacijuAplikacija Webex.

Neke prečice tastature funkcionišu u određenom kontekstu. Na primer, Command + B menja podebljani tekst kada pišete poruku.

 • Koristite taster Kartica za navigaciju u aplikaciji, koristite karticu Shift + za navigaciju kroz stavke.

 • Koristite tastere sa strelicama za navigaciju kroz poruke, razmake ili druge stavke menija u aplikaciji.

 • Koristite komandu sa levom i desnom strelicom za kretanje napred i nazad kroz razmake i jezičke i označite razmake kao pročitane.

 • Koristite razmaknicu ili taster Enter da biste izabrali stavke.

Opšte

Radnja

Prečica na tastaturi

Pretraga u prostoru

Komanda + Shift + J

Kopiraj informacije o prostoru u klipbord

Komanda + Opcija + K

Idi nazad u istoriju

Komanda + [

Idi napred u istoriju

Command + ]

Pređi na pozivanje

Komanda + Shift + C

Pređi u kontakte

Komanda + Shift + G

Pređi na sastanke

Komanda + Shift + M

Pređi u razmenu poruka

Komanda + Shift + A

Pređi u Teams

Komanda + Shift + T

Otvori pretragu prečica na tastaturi

Komanda + /

Pretraži

Komanda + F

Otvori željene opcije

Komanda + ,

Isključi Webex

Komanda + Q

Razmena poruka

Radnja

Prečica na tastaturi

Dodaj GIF

Kontrola + G

Priloži datoteku

Komanda + Opcija + A

Pregledaj i otvori datoteku

Komanda + O

Kreiraj prostor

Komanda + Shift + N

Dodaj osobe

Komanda + Shift + P

Idi na listu svih (razmaka i direktnih)

Komanda + 1

Idi na listu direktnih poruka

Komanda + 2

Idi na listu prostora

Komanda + 3

Idi na nacrte

Komanda + 0

Idi na @ Mentions to All

Komanda + 7

Idi na @ Mentions to Me

Komanda + 6

Idi na teme

Komanda + 8

Idi na zastavice

Komanda + 9

Idi na poslednju poruku u fokusu

Komanda+ H

Idi na Sastavi područje za poruke

Komanda + Shift + I

Otvori Obavještenja

Komanda + 4

Idi na nepročitano

Komanda + 5

Napustite prostor

Komanda + Opcija + E

Pomerite gore/dole listu prostora

Opcija + strelica gore/dole

Nova bela tabla

Komanda + Opcija + U

Podeli belu tablu

Komanda + Shift + B

Pošalji direktnu poruku

Komanda + N

Prikaži postavke prostora

Kontrola + Shift + T

Prikaži meni desnim klikom

Shift + F10

Uredi poslednju poruku

Strelica Shift + Up

Pomerite se ka novim porukama

Control + Shift + N

Pomerite se na nove odgovore

Kontrola + Shift + U

Pomjerite se na dno razmaka

Strelica Shift + Down

Povećaj veličinu fonta

Komanda +

Smanji veličinu fonta

Komanda -

Formatiranje

Radnja

Prečica na tastaturi

Dodaj novi red u poruku

Shift + Enter

Skraćivanje

Komanda + Opcija + M

Podebljano

Komanda + B

Kurziv

Komanda + I

Podvuci

Komanda + U

Veličina zaglavlja 1

Komanda + Opcija + 1

Veličina zaglavlja 2

Komanda + Opcija + 2

Veličina zaglavlja 3

Komanda + Opcija + 3

Izaberi sve

Komanda + A

Ponovi kucanje

Komanda + Shift + Z

Poništi kucanje

Komanda + Z

Prikaži pravopis i gramatiku

Komanda + ;

Nalepi i prilagodi stilu

Komanda + Opcija + Smena + V

Kopiraj

Komanda + C

Iseci

Komanda + X

Nalepi

Komanda + V

Dodaj emotikon

Komanda + kontrola + razmaknica

Umetnite vezu lične sobe za sastanke

Control + Shift + P

Stranica nadole

fn + strelica nadole

Stranica gore

fn + strelica nagore

Pozivanje i sastanak

Pomoću ovih globalnih prečica možete da kontrolišete Vebeks čak i kada koristite drugu aplikaciju.

Radnja

Prečica na tastaturi

Globalno

Započnite poziv

Opcija + Komanda + C

Odgovorite na poziv

Control + Shift + C

Završite poziv

Komanda + L

Prenesi poziv

Komanda + Opcija + T

Odbijte poziv

Shift + Command + D

Dodaj gosta

Komanda + Opcija + G

Delite sadržaj

Kontrola + Shift + D

Prebaci na ceo ekran

Kontrola + Shift + F

Deli veb-pregledač

Nije podržano

Povećajte/udaljite kada delite

Nije podržano

Prikaz sličica

Komanda + T

Zaustavi deljenje

Control + Shift + Z

Pokreni hvatanje beležaka

Opcija + Komanda + Z

Pauzirajte ili nastavite sa deljenjem

Kontrola + Shift + S

Zaustavi hvatanje beležaka

Opcija + Komanda + X

Otvori numeričku tastaturu

Control + Shift + K

Zvuk isključen/deaktiviran

Komanda + M

Video uključen/isključen

Komanda + Shift + V

Prikaži kontrole sastanka

Control + Shift + Q

Obriši napomene na tabli

Naredba + Obriši

Obriši pokazivače

Komanda + Opcija + P

Podignite/spustite ruku

Komanda + Shift + U

Zaključaj/otključaj sastanak

Komanda + Opcija + L

Isključi učesnike sastanka

Komanda + Shift + U

Dodeljivanje privilegija učesnicima sastanka

Komanda + U

Obavite audio poziv

Komanda + Opcija + C

Napravite video poziv

Komanda + Opcija + U

Pokreni daljinsku kontrolu površi

Komanda + Opcija + U

Kraj daljinskog upravljanja površi

Komanda + Opcija + V

Za prebacivanje dugmeta sa zatvorenim natpisima na sastanku

Ctrl + Shift + A

Da biste se fokusirali na meni sa zatvorenim natpisima na sastanku

Ctrl + P

Da biste prebacili fokus sa zatvorenog okvira za natpise nazad na sastanak

Esc

Da biste pomerili okvir sa zatvorenim natpisima gore, dole, levo i desno na sastanku

Gore/dole/levo/desno strelice

Meni prečica na tastaturi

Kada priključite spoljnu tastaturu na iPad, možete koristitiAplikacija Webexprečice na tastaturi. Da biste videli listu dostupnih prečica, jednostavno držite Komandu dok ste u aplikaciji.

Navigacija tastaturom

Možete da koristite tastaturu za navigacijuAplikacija Webex.

Radnja

Prečica na tastaturi

Umetnite vezu lične sobe za sastanke

Control + Shift + P

Priloži datoteku

Komanda + Opcija + A

Dodaj GIF

Kontrola + G

Prikaži omiljeno

Control + Shift + V

Pređi na pozivanje

Komanda + Shift + C

Pređi u kontakte

Komanda + Shift + G

Pređi na sastanke

Komanda + Shift + M

Pređi u razmenu poruka

Komanda + Shift + A

Pređi u Teams

Komanda + Shift + T

Navigacija tastaturom

Možete da koristite tastaturu za navigacijuAplikacija Webex.

 • Koristite taster Kartica za navigaciju u aplikaciji, koristite karticu Shift + za navigaciju kroz stavke.

 • Koristite tastere sa strelicama za navigaciju kroz poruke, razmake ili druge stavke menija u aplikaciji.

 • Koristite razmaknicu ili taster Enter da biste izabrali stavke.

Prečice na veb tastaturi

Radnja

Windows tastatura

Mac tastatura

Kreiraj prostor

Alt + N

Opcija + N

Kontaktirajte s osobom

Alt + P

Opcija + P

Otvori prostore

Ctrl + Alt + 1

Kontrola + Opcija + 1

Otvori timove

Ctrl + Alt + 2

Kontrola + Opcija + 2

Otvori pozive

Ctrl + Alt + 3

Kontrola + Opcija + 3

Otvori sastanke

Ctrl + Alt + 4

Kontrola + Opcija + 4

Pretraži

Alt + Shift + F

Opcija + F

Pretraži u prostoru

Ctrl + Alt + Shift + F

Komanda + Opcija + F

Napusti aplikaciju

Ctrl + W

Komanda + W

Idi na sledeći odeljak

F6

Nije dostupno

Idi na prethodni odeljak

Shift + F6

Nije dostupno

Otvori podešavanja/Podešavanja

Ctrl + Shift +,

Shift + Command +,

Nazad

Nije dostupno

Opcija + Komanda + [

Prosledi

Nije dostupno

Opcija + Komanda + ]

Prikaži pomoć

Ctrl + F1

Komanda + F1

Zatvori

Esc

Esc

Razmena poruka

Radnja

Windows tastatura

Mac tastatura

Omiljena stavka

Ctrl + Shift + F

Komanda + Opcija + V

Navigacija svemirskom listom

Taster sa strelicom gore/dole

Taster sa strelicom gore/dole

Idi na drugu radnju

Levi/Desni taster sa strelicom

Levi/Desni taster sa strelicom

Panel Spacelist

Ctrl + Alt + L

Kontrola + Shift + L

Napusti prostor

Ctrl + Alt + E

Komanda + Opcija + E

Prikaži podešavanja prostora

Ctrl + Alt + S

Komanda + Opcija + S

Idi u tim

Ctrl + Alt + T

Komanda + Opcija + T

Dodaj osobe

Ctrl + Alt + P

Komanda + Opcija + P

Kreiraj belu tablu

Ctrl + Alt + W

Kontrola + Opcija + W

Otvori table

Alt + Shift + W

Kontrola + Komanda + W

Sledeći prostor

Alt + strelica nadole

Opcija + strelica nadole

Prethodni prostor

Strelica Alt + Up

Opcija + strelica prema gore

Otvori panel aktivnosti

Ctrl + Shift + razmaknica

Komanda + smena + razmaknica

Označi poruku

Ctrl + Shift + _

Control + Shift + _

Dodaj gif

Alt + G

Opcija + G

Dodaj emotikon

Ctrl + Alt + razmak

Opcija + kontrola + razmaknica

Priloži datoteku

Alt + A

Opcija + Komanda + A

Prikaži ljude

Ctrl + Alt + 5

Kontrola + Opcija + 5

Prikaži omiljene stavke

Ctrl + Alt + U

Kontrola + Opcija + U

Prikaži @ Mentions to Me

Alt + Shift + O

Kontrola + Opcija + O

Prikaži @ Mentions to All

Alt + Shift + L

Kontrola + Opcija + L

Prikaži zastavice

Ctrl + Alt + F

Kontrola + Opcija + F

Prikaži obaveštenja

Ctrl + Alt + N

Kontrola + Opcija + N

Prikaži nepročitano

Ctrl + Alt + U

Kontrola + Opcija + U

Prikaži nacrte

Ctrl + Alt + D

Kontrola + Opcija + D

Formatiranje

Radnja

Windows tastatura

Mac tastatura

Dodaj novi red u poruku

Shift + Enter

Shift + Enter

Kopiraj

Ctrl + C

Komanda + C

Podebljano

Ctrl + B

Komanda + B

Kurziv

Ctrl + I

Komanda + I

Podvuci

Ctrl + U

Komanda + U

Skraćivanje

Alt + Shift + M

Komanda + kontrola + M

Nalepi

Ctrl + V

Komanda + V

Iseci

Ctrl + X

Komanda + X

Opozovi

Ctrl + Z

Komanda + Z

Ponovi radnju

Ctrl + Y

Komanda + Shift + Z

Pronađi sledeće

Nije dostupno

Opcija + Komanda + G

Koristi izbor za pronalaženje

Nije dostupno

Komanda + E

Proveri dokument odmah

Nije dostupno

Komanda +;

Započni diktat

Nije dostupno

fn fn

Prikaži pravopis i gramatiku

Nije dostupno

Komanda +:

Izaberite blok teksta

Taster sa strelicom Ctrl + Shift + Up

Nije dostupno

Nalepi tekst kao isečak koda

Ctrl + Shift + V

Nije dostupno

Ukloni formatiranje

Alt + Shift + C

Nije dostupno

Sledeći pasus

Ctrl + taster sa strelicom nadole

Nije dostupno

Prethodni pasus

Taster sa strelicom Ctrl + Up

Nije dostupno

Odgovori

Alt + U

Opcija + U

Stranica nadole

PgDn

fn + PgDn

Stranica gore

PgUp

fn + PgUp

Pozivanje i sastanak

Pomoću ovih globalnih prečica možete da kontrolišete Vebeks čak i kada koristite drugu aplikaciju.

Radnja

Windows tastatura

Mac tastatura

Odgovorite na poziv

Ctrl + Shift + L

Komanda +Shift + L

Započnite poziv

Alt + C

Opcija + C

Završite poziv

Alt + Shift + K

Komanda + Shift + K

Odbijte poziv

Ctrl + Shift + X

Komanda + Shift + X

Otvori numeričku tastaturu

Ctrl + Alt + K

Kontrola + Opcija + K

Utišaj zvuk

Ctrl + Alt + M

Kontrola + Opcija + M

Video uključen/isključen

Ctrl + Alt + V

Kontrola + Opcija + V

Dodaj gosta

Ctrl + Alt + G

Kontrola + Opcija + G

Deli ekran

Alt + Shift + D

Kontrola + Shift + D

Prikaži kontrole sastanka

Ctrl + Alt + Q

Kontrola + Opcija + Q

Kraj daljinskog upravljanja površi

Shift + Alt +V

Komanda + Opcija + V