Nawigacja za pomocą klawiatury

Do poruszania się po aplikacji Webex można używać klawiatury.

Niektóre skróty klawiaturowe działają w określonym kontekście. Na przykład Ctrl + B w systemie Windows lub Command+B na komputerze Mac przełącza pogrubiony tekst podczas pisania wiadomości.

 • Użyj przycisku Karta do nawigacji w aplikacji. Użyj Shift + Tab do poruszania się po elementach.

 • Użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo Alt w systemie Windows i Command na komputerze Mac, aby poruszać się do przodu i do tyłu w obszarach i kartach, a także zaznaczać obszary jako przeczytane.

 • Użyj przycisku Spacja lub Wprowadź aby wybrać elementy.

Tabela 1. Ogólne skróty

Czynność

Skrót klawiaturowy (Mac)

Skrót klawiaturowy (Windows)

Globalny?

Zestawy koncentrują się na wyszukiwaniu globalnym

Polecenie+F

Ctrl+F

Wróć do historii do poprzedniego elementu

Polecenie+[

Alt+LeftArrow

Idźcie do przodu w historii. Używane po powrocie do historii

Polecenie+]

Alt+RightArrow

Przełącza na kartę główną

Zmiana+polecenie+J

NIEOBSŁUGIWANY

Przełącza na kartę wiadomości

Zmiana+Polecenie+A

Ctrl+1

Przełącza do karty zespołów

Zmiana+Polecenie+T

Ctrl+2

Przełącza do karty kontaktów

Shift+Command+G

Ctrl+3

Przełącza na kartę połączenia

Zmiana+Polecenie+C

Ctrl+4

Przełącza do karty spotkań

Shift+Command+B

Ctrl+5

Przełącza do karty Informacje osobiste

Zmiana+Polecenie+O

Ctrl+6

Przełącza na kartę poczty głosowej

Zmiana+Polecenie+V

Ctrl+7

Otwiera centrum zdrowia

NIEOBSŁUGIWANY

F1

Otwórz okno preferencji

Polecenie+,

Ctrl+,

Zaawansowane wyszukiwanie wiadomości

Zmiana + powrót

Zmiana + powrót

Otwiera okno diagnostyki

Ctrl+Opcja+Zmiana+D

Ctrl+Alt+Shift+D

Rozwiń i zwiń menu nawigacji

Opcje+Polecenia+Q

Alt+Shift+Q

Otwórz menu skrótów

Polecenie+/

Ctrl+/

Menu kontekstowe

Zmiana+F10

Zmiana+F10

Wyloguj się z aplikacji

NIEOBSŁUGIWANY

Alt+Q

Zamknij aplikację

Polecenie+Q

Ctrl+Q

Minimalizuje okno

Polecenie+M

NIEOBSŁUGIWANY

Maksymalizuje okno

Polecenie+N

NIEOBSŁUGIWANY

Zamyka okno

Polecenie+W

NIEOBSŁUGIWANY

Znajdź i zamień

NIEOBSŁUGIWANY

Ukryj okna aplikacji

Polecenie+H

NIEOBSŁUGIWANY

Ukryj okna innych aplikacji

Opcja+Polecenie+H

NIEOBSŁUGIWANY

Okno aplikacji powiększania

Ctrl+Command+-

NIEOBSŁUGIWANY

Tabela 2. Skróty wiadomości

Czynność

Skrót klawiaturowy (Mac)

Skrót klawiaturowy (Windows)

Globalny?

Wyszukaj w obszarze. Przestrzeń powinna być otwarta

Zmiana+Polecenie+F

Ctrl+Shift+J

Otwiera panel wiadomości bezpośrednich do wysyłania

Zmiana+Polecenie+P

Ctrl+N

Utwórz obszar

Shift+Command+N

Ctrl+Shift+N

Otwiera wszystkie obszary i listę wiadomości bezpośrednich

Polecenie+1

Alt+Shift+A

Otwiera listę powiadomień o wiadomościach

Polecenie+2

Alt+Shift+N

Otwiera nieprzeczytaną listę wiadomości

Polecenie+4

Alt+Shift+E

Otwiera listę wiadomości bezpośrednich

Polecenie+5

Ctrl+Zmiana+T

Otwiera listę ulubionych

Polecenie+6

Ctrl+Shift+U

Otwiera @wzmianki na liście mnie

Polecenie+7

Alt+Shift+H

Otwiera @wzmianki na wszystkich listach

Polecenie+8

Alt+Shift+G

Otwiera flagowaną listę wiadomości

Polecenie+9

Alt+Shift+F

Przejdź do listy wiadomości wersji roboczych. Otwiera listę wersji roboczych

Polecenie+3

Alt+Shift+D

Otwiera listę wątków

NIEOBSŁUGIWANY

NIEOBSŁUGIWANY

Przechodzi do ostatniej wiadomości w centrum uwagi

NIEOBSŁUGIWANY

NIEOBSŁUGIWANY

Otwiera kartę wiadomości w konwersacji

Ctrl+Command+M

NIEOBSŁUGIWANY

Otwiera kartę zawartości obszaru w konwersacji

Ctrl+Command+C

NIEOBSŁUGIWANY

Opuść bieżącą otwartą przestrzeń

Opcja+Polecenie+E

Ctrl+Shift+E

Dodaj osoby do otwartej przestrzeni

Opcja+Polecenie+P

Ctrl+Shift+P

Otwiera panel naklejki bitmoji

Ctrl+J

Ctrl+J

Otwiera panel Gif

Ctrl+G

Ctrl+G

Otwiera panel emoji

Ctrl+Command+Spacebar

Ctrl+Shift+Spacja

Zaprasza polecenie załączania pliku w bieżącej rozmowie

Opcja+Polecenie+A

Ctrl+O

Przejdź do listy obszarów

Opcja+strzałka w górę

Alt+UpArrow

Przejdź w dół na liście obszarów

Opcja+Strzałka w dół

Alt+DownArrow

Zwija wszystkie sekcje na liście obszarów

Opcja+Polecenie+Strzałka lewa

Alt+Shift+LeftArrow

Rozwija wszystkie sekcje na liście obszarów

Opcja+Polecenie+Strzałka RightArrow

Alt+Shift+RightArrow

Utwórz nową tablicę

Opcja+Zmiana+Polecenie+W

Ctrl+Shift+B

Pokaż tablice dla bieżącego obszaru

Zmiana+Polecenie+W

Ctrl+Zmiana+W

Otwiera ustawienia obszaru

NIEOBSŁUGIWANY

NIEOBSŁUGIWANY

Edytuje ostatnią wysłaną wiadomość w przestrzeni

Zmiana+Strzałka w górę

Zmiana+Strzałka w górę

Przewija się na nowe wiadomości

NIEOBSŁUGIWANY

Ctrl+Alt+M

Zwiększa rozmiar czcionki wiadomości w obszarze

Polecenie++

Ctrl++

Zmniejsza rozmiar czcionki wiadomości w obszarze

Polecenie+-

Ctrl+-

Wprowadza łącze do osobistej sali konferencyjnej w obszarze wprowadzania wiadomości

Zmiana+Polecenie+K

Alt+Shift+P

Zrzut ekranu części ekranu

Polecenie+S

NIEOBSŁUGIWANY

Zrzut ekranu części ekranu z minimalizacją klienta

Opcja+Polecenie+S

NIEOBSŁUGIWANY

Togles ulubionego obszaru

Opcja+Polecenie+V

Ctrl+Zmiana+F

Wywołuje wybraną wyszukiwaną osobę (tylko osoby)

Polecenie+Enter

Ctrl+Shift+Enter

Przejdź do wybranego zespołu

Opcja+Zmiana+Polecenie+T

Ctrl+Zmiana+2

Ponownie uruchamia obszar

Ctrl+Shift+Y

Ctrl+Alt+Y

Wyświetl zestawy spacji

Ctrl+Command+T

NIEOBSŁUGIWANY

Łączy powiadomienie ze wszystkimi wiadomościami

Opcja+Polecenie+N

NIEOBSŁUGIWANY

Przełącza do karty Osoby w bieżącym obszarze

Opcja+Zmiana+Polecenie+P

NIEOBSŁUGIWANY

Przełącza do karty łączy w bieżącym obszarze

Zmiana+Polecenie+L

NIEOBSŁUGIWANY

Przycisk nowej wiadomości

NIEOBSŁUGIWANY

Alt+Shift+J

Nowy przycisk odpowiedzi

NIEOBSŁUGIWANY

Alt+Shift+T

Skoki na dno

NIEOBSŁUGIWANY

NIEOBSŁUGIWANY

Kopiuje aktualne szczegóły obszaru do schowka

Opcja+Polecenie+K

Ctrl+Shift+K

Skupia się na głównym oknie rozmowy

NIEOBSŁUGIWANY

Ctrl+H

Skupia pole wprowadzania tekstu w obszarze wiadomości

NIEOBSŁUGIWANY

Ctrl+Alt+I

Tabela 3. Skróty spotkań i połączeń

Czynność

Skrót klawiaturowy (Mac)

Skrót klawiaturowy (Windows)

Globalny?

Rozpocznij połączenie

Ctrl+Shift+Powrót

NIEOBSŁUGIWANY

Rozpocznij połączenie wideo

Ctrl+Zwrot

NIEOBSŁUGIWANY

Zakończ połączenie

Polecenie+L

Ctrl+L

Odbierz połączenie przychodzące

Ctrl+Shift+C

Ctrl+Shift+C

Odbieranie połączenia przychodzącego z wiadomością

NIEOBSŁUGIWANY

Ctrl+Alt+A

Odrzuć połączenie

Zmiana+Polecenie+D

Ctrl+D

Przekaż połączenie

Opcja+Polecenie+T

Alt+T

Przełącz wyciszenie dźwięku podczas połączenia

Shift+Command+M

Ctrl+M

Wideo Start/Stop podczas połączenia

Ctrl+Shift+V

Ctrl+Shift+V

Przełącz tryb inteligentnego audio

Ctrl+Shift+M

Ctrl+Shift+M

Rozpoczyna udostępnianie zawartości

Ctrl+Zmiana+D

Ctrl+Zmiana+D

Przełączanie widoczności w oknie swobodnym podczas udostępniania ekranu/aplikacji

Zmiana+Opcja+P

Ctrl+Alt+P

Udostępnia plik lub film

Polecenie+O

Ctrl+Alt+O

Udostępnia przeglądarkę internetową

Opcja+Polecenie+B

Ctrl+Alt+N

Wstrzymuje lub wznawia udostępnianie

Ctrl+Shift+S

Alt+Shift+S

Pokazuje panel sterowania spotkania podczas udostępniania zawartości

Ctrl+Shift+Command+S

NIEOBSŁUGIWANY

Zatrzymuje udostępnianie

Ctrl+Shift+Z

Ctrl+Shift+Z

Przejście do trybu czystego podczas udostępniania

Opcja+Zmiana+Polecenie+H

NIEOBSŁUGIWANY

Usuwa wszystkie adnotacje na tablicy

Polecenie+Usuń

Ctrl+Usuń

Dopasuj udostępnioną zawartość zgodnie z przeglądarką

Polecenie+0

Ctrl+0

Dopasuj udostępnioną zawartość do szerokości

Opcja+Polecenie+0

NIEOBSŁUGIWANY

Obróć stronę w lewo podczas udostępniania pliku

Opcja+Zmiana+Polecenie+L

Ctrl+Shift+<

Obróć stronę w prawo podczas udostępniania plików

Opcja+Zmiana+Polecenie+R

Ctrl+Shift+>

Pokazuje lub ukrywa elementy sterujące spotkania

Ctrl+Zmiana+Q

Ctrl+Zmiana+Q

Uruchamia adnotacje

Opcja+Polecenie+Z

Alt+Shift+Z

Zatrzymaj adnotacje

Opcja+Polecenie+X

Alt+Shift+X

Dodaj gościa

NIEOBSŁUGIWANY

Ctrl+Alt+G

Przełącz na widok pełnoekranowy

Ctrl+Zmiana+F

Alt+Zwrot

Pokaż widok miniatur

Polecenie+T

Ctrl+T

Otwiera klawisz wybierania numeru

Ctrl+Shift+k

NIEOBSŁUGIWANY

Wyczyść wskaźnik użytkowników

Opcja+Polecenie+Usuń

Ctrl+Shift+O

Podnieś lub opuść rękę

Shift+Command+R

Ctrl+Shift+R

Przełącz między widokiem paneli a kart

Karta

Ctrl+Tab

Przełącz między widokiem treści a kart

NIEOBSŁUGIWANY

NIEOBSŁUGIWANY

Włączanie/wyłączanie czytnika ekranu

Ctrl+Shift+K

Ctrl+Alt+S

Otwiera lub zamyka panel czatu

Zmiana+Polecenie+E

Ctrl+E

Otwiera lub zamyka okno dialogowe interpretacji

Option+Command+W

Alt+Shift+W

Wyświetla lub ukrywa pasek menu

NIEOBSŁUGIWANY

Ctrl+Shift+H

Pokazuje lub ukrywa filmy uczestników

Shift+Command+X

Ctrl+Alt+Shift+X

Wyświetla lub ukrywa uczestników bez wideo

Shift+Command+H

Ctrl+Alt+Q

Wyświetla lub ukrywa nazwy uczestników na obrazach wideo

Ctrl+Shift+I

Ctrl+Shift+I

Opuść ręce wszystkich uczestników

Ctrl+Shift+L

Ctrl+Shift+L

Docks/Undocks spotkania

NIEOBSŁUGIWANY

NIEOBSŁUGIWANY

Blokuje lub odblokowuje spotkanie

Polecenie+R

Ctrl+R

Wycisza uczestników spotkania

Shift+Command+U

NIEOBSŁUGIWANY

Usuń uczestnika

Polecenie+E

Ctrl+Alt+R

Wpuszcza uczestników z poczekalni

Ctrl+Shift+G

Ctrl+Shift+G

Przypisywanie uprawnień uczestnikom spotkania

Ctrl+Shift+P

Ctrl+Alt+U

Rozpoczyna połączenie audio z wyszukiwania

NIEOBSŁUGIWANY

Ctrl+Shift+Powrót

Rozpoczyna połączenie wideo z wyszukiwania

NIEOBSŁUGIWANY

Ctrl+Zwrot

Uruchamia zdalne sterowanie pulpitem

NIEOBSŁUGIWANY

NIEOBSŁUGIWANY

Rozpocznij lub zatrzymaj zdalne sterowanie

Zmiana+Opcja+R

Alt+Shift+R

Przycisk włączania/wyłączania transkrypcji podczas spotkania

Ctrl+Zmiana+A

Ctrl+Zmiana+A

Skoncentruj się na menu napisów kodowanych na spotkaniu

Zmiana+A

Zmiana+A

Pokazuje lub ukrywa okno wielu połączeń

NIEOBSŁUGIWANY

Ctrl+Shift+x

Pokazuje poprzedni slajd podczas udostępniania

Polecenie+strzałka w górę

PgUp

Pokazuje następny slajd podczas udostępniania

Polecenie+Strzałka w dół

PgDn

Drukuje udostępniany dokument

NIEOBSŁUGIWANY

Ctrl+P

Zezwól wszystkim uczestnikom na udostępnianie

NIEOBSŁUGIWANY

Ctrl+Shift+S

Ustaw kluczowy element powiadamiania o spotkaniu

Polecenie+F6

Ctrl+F6

Ustawić klucz kontroli udostępniania lokalnego

Ctrl+Command+K

NIEOBSŁUGIWANY

Ustaw połączenie pływające okno key indow

Opcja+Zmiana+Polecenie+S

Ctrl+Alt+Shift+S

Tabela 4. Formatowanie skrótów

Czynność

Skrót klawiaturowy (Mac)

Skrót klawiaturowy (Windows)

Globalny?

Dodaj nową linię w wiadomości

Zmiana+Enter

Zmiana+Enter

Dodaj łącze do wiadomości

Polecenie+K

Ctrl+K

Włączanie/wyłączanie znacznika

Opcja+Polecenie+F

Alt+Shift+M

Odcisk wł./wył. dla wybranego tekstu

Polecenie+B

Ctrl+B

Włączanie/wyłączanie dla wybranego tekstu

Polecenie+I

Ctrl+I

Podkreśl wł./wył. wybranego tekstu

Polecenie+U

Ctrl+U

Rozmiar pozycji zestawu 1

Opcja+Polecenie+1

Alt+Shift+1

Zestawy w rozmiarze nagłówka 2

Opcja+Polecenie+2

Alt+Shift+2

Rozmiar nagłówka zestawu 3

Opcja+Polecenie+3

Alt+Shift+3

Wybiera wszystkie treści

Polecenie+A

Ctrl+A

Redo wpisywanie

Zmiana+Polecenie+Z

Ctrl+Y

Cofnij pisanie

Polecenie+Z

Ctrl+Z

Pokazuje panel pisowni i gramatyki

Polecenie+;

NIEOBSŁUGIWANY

Pastes i pasuje do stylu skopiowanego tekstu (pasty do okien jako pasteSpecial)

Opcja+Zmiana+Polecenie+V

Alt+Shift+V

Kopiuj

Polecenie+C

Ctrl+C

Wklej

Polecenie+V

Ctrl+V

Wytnij

Polecenie+X

Ctrl+X

Strona w dół

fn+Strzałka w dół

Zmiana+PgDn

Strona w górę

fn+Strzałka w górę

Zmiana+PgUp

Lista połączeń ponumerowanych

NIEOBSŁUGIWANY

Alt+Shift+O

Lista przekierowanych przełączników

NIEOBSŁUGIWANY

Alt+Shift+U

Blok kodu przełącznika

NIEOBSŁUGIWANY

Alt+Shift+0

Toggles strajk przez

NIEOBSŁUGIWANY

Alt+K

Skrypt podrzędny przełączania

NIEOBSŁUGIWANY

Ctrl+=

Przełączanie superskryptu

NIEOBSŁUGIWANY

Ctrl+Shift+=

Kod wewnętrzny przełącznika

NIEOBSŁUGIWANY

Alt+Shift+K

Menu skrótów klawiaturowych

Po podłączeniu zewnętrznej klawiatury do iPada można używać skrótów klawiaturowych aplikacji Webex . Aby wyświetlić listę dostępnych skrótów, po prostu przytrzymaj Polecenie podczas korzystania z aplikacji.

Nawigacja za pomocą klawiatury

Do poruszania się po aplikacji Webex można używać klawiatury.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstaw łącze do osobistego pokoju spotkań

Control + Shift + P

Załącz plik

Command + opcja + A

Dodaj obraz GIF

Ctrl + G

Pokaż ulubione

Control + Shift + V

Przejdź do dzwonienia

Command + Shift + C

Przejdź do kontaktów

Command + Shift + G

Przejdź do spotkań

Command + Shift + M

Przejdź do wiadomości

Command + Shift + A

Przejdź do zespołów

Command + Shift + T

Nawigacja za pomocą klawiatury

Do poruszania się po aplikacji Webex można używać klawiatury.

 • Użyj przycisku Karta do nawigacji w aplikacji. Użyj Shift + Tab aby nawigować wstecz między elementami.

 • Użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się po wiadomościach, obszarach lub innych elementach menu w aplikacji.

 • Użyj przycisku Spacja lub Wprowadź , aby wybrać elementy.

Skróty klawiaturowe

Czynność

Klawiatura systemu Windows

Klawiatura Mac

Tworzenie obszaru

Alt + N

Opcja + N

Skontaktuj się z osobą

Alt + P

Opcja + P

Otwórz obszary

Ctrl + Alt + 1

Control + opcja + 1

Otwórz zespoły

Ctrl + Alt + 2

Control + opcja + 2

Otwórz połączenia

Ctrl + Alt + 3

Control + opcja + 3

Otwórz spotkania

Ctrl + Alt + 4

Control + opcja + 4

Wyszukaj

Alt + Shift + F

Opcja + F

Wyszukaj w obszarze

Ctrl + Alt + Shift + F

Command+Opcja+F

Zamknij aplikację

Ctrl + W

Command + W

Przejdź do następnej sekcji

F6

Niedostępne

Przejdź do poprzedniej sekcji

Shift + F6

Niedostępne

Otwórz Ustawienia/Preferencje

Ctrl + Shift + ,

Command+Shift+ ,

Wstecz

Niedostępne

Opcja + Command + [

Przekieruj

Niedostępne

Opcja + Command + ]

Pokaż pomoc

Ctrl + F1

Command + F1

Zamknij

Esc

Esc

Wiadomości

Czynność

Klawiatura systemu Windows

Klawiatura Mac

Ustaw jako ulubione

Ctrl + Shift + F

Command + opcja + V

Nawiguj po liście obszarów

Klawisz strzałki w górę/w dół

Klawisz strzałki w górę/w dół

Przejdź do innej czynności

Klawisz strzałki w lewo/w prawo

Klawisz strzałki w lewo/w prawo

Panel listy przestrzeni

Ctrl + Alt + L

Control + Shift + L

Opuść obszar

Ctrl + Alt + E

Command + opcja + E

Wyświetl ustawienia obszaru

Ctrl + Alt + S

Command + opcja + S

Przejdź do zespołu

Ctrl + Alt + T

Command + opcja + T

Dodaj osoby

Ctrl + Alt + P

Command + opcja + P

Utwórz tablicę

Ctrl + Alt + W

Control + opcja + W

Otwórz tablice

Alt + Shift + W

Control + Command + W

Następny obszar

Alt + strzałka w dół

Opcja + strzałka w dół

Poprzedni obszar

Alt + strzałka w górę

Opcja + strzałka w górę

Otwórz panel aktywności

Ctrl + Shift + spacja

Command + Shift + spacja

Oznacz wiadomość

Ctrl + Shift + _

Control + Shift + _

Dodaj obraz GIF

Alt + G

Opcja + G

Dodaj emotikon

Ctrl + Alt + spacja

Opcja + Control + Spacja

Załącz plik

Alt + A

Opcja + Command + A

Pokaż osoby

Ctrl + Alt + 5

Control + opcja + 5

Pokaż ulubione

Ctrl + Alt + U

Control + opcja + U

Pokaż @ wzmianki dla mnie

Alt + Shift + O

Control + opcja + O

Pokaż @ wzmianki wszystkim

Alt + Shift + L

Control + opcja + L

Pokaż flagi

Ctrl + Alt + F

Control + opcja + F

Pokaż powiadomienia

Ctrl + Alt + N

Control + opcja + N

Pokaż nieprzeczytane

Ctrl + Alt + R

Control + opcja + R

Pokaż wersje robocze

Ctrl + Alt + D

Control + opcja + D

Formatowanie

Czynność

Klawiatura systemu Windows

Klawiatura Mac

Dodaj nową linię w wiadomości

Shift + Enter

Shift + Enter

Kopiuj

Ctrl + C

Command + C

Pogrubienie

Ctrl + B

Command + B

Kursywa

Ctrl + I

Command + I

Podkreślenie

Ctrl + U

Command + U

Markdown

Alt + Shift + M

Command + Control + M

Wklej

Ctrl + V

Command + V

Wytnij

Ctrl + X

Command + X

Cofnij

Ctrl + Z

Command + Z

Ponów

Ctrl + Y

Command + Shift + Z

Znajdź następne

Niedostępne

Opcja + Command + G

Użyj zaznaczenia do wyszukiwania

Niedostępne

Command + E

Sprawdź teraz dokument

Niedostępne

Polecenie + ;

Rozpocznij dyktowanie

Niedostępne

fn fn

Pokaż pisownię i gramatykę

Niedostępne

Polecenie + :

Wybierz blok tekstu

Ctrl + Shift + klawisz strzałki w górę

Niedostępne

Wklej tekst jako fragment kodu

Ctrl + Shift + V

Niedostępne

Usuń formatowanie

Alt + Shift + C

Niedostępne

Następny akapit

Ctrl + klawisz strzałki w dół

Niedostępne

Poprzedni akapit

Ctrl + klawisz strzałki w górę

Niedostępne

Odpowiedz

Alt + R

Opcja + R

Strona w dół

PgDn

fn + PgDn

Strona w górę

PgUp

fn + PgUp

Połączenie i spotkanie

Za pomocą tych skrótów globalnych można sterować aplikacją Webex , nawet jeśli używasz innej aplikacji.

Czynność

Klawiatura systemu Windows

Klawiatura Mac

Odbieranie połączeń

Ctrl + Shift + L

Command +Shift + L

Rozpocznij połączenie

Alt + C

Opcja + C

Kończenie połączenia

Alt + Shift + K

Command + Shift + K

Odrzuć połączenie

Ctrl + Shift + X

Command + Shift + X

Otwórz klawiaturę wybierania numeru

Ctrl + Alt + K

Control + opcja + K

Wyciszanie dźwięku

Ctrl + Alt + M

Control + opcja + M

Włączanie/wyłączanie wideo

Ctrl + Alt + V

Control + opcja + V

Dodaj gościa

Ctrl + Alt + G

Control + opcja + G

Udostępnij ekran

Alt + Shift + D

Control + Shift + D

Pokaż elementy sterujące spotkania

Ctrl + Alt + Q

Control + opcja + Q

Zakończ sterowanie pulpitem zdalnym

Shift + Alt + V

Command + opcja + V


 

Skróty klawiaturowe dla spotkań dotyczą tylko spotkań na naszej platformie spotkań Webex Suite.

1

Kliknij swój zdjęcie profilowe , a następnie przejdź do Ustawienia > Skróty klawiaturowe .

2

Wyszukaj skrót lub przewiń listę skrótów.

3

Kliknij skrótową kombinację klawiszy i wprowadź nową kombinację klawiszy.

4

Sprawdź Globalne aby ustawić skrót jako skrót globalny.

Niektóre skróty są domyślnie globalne. Możesz je zmienić. Nie wszystkie skróty mogą być skrótami globalnymi.

5

Kliknij Więcej opcji i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Edytuj
 • Usuń
 • Zresetuj do wartości domyślnych

 

Skróty klawiaturowe dla spotkań dotyczą tylko spotkań na naszej platformie spotkań Webex Suite.

1

Kliknij swój zdjęcie profilowe , a następnie przejdź do Ustawienia > Skróty klawiaturowe .

2

Wyszukaj skrót lub przewiń listę skrótów.

3

Kliknij skrótową kombinację klawiszy i wprowadź nową kombinację klawiszy.

4

Sprawdź Globalne aby ustawić skrót jako skrót globalny.

Niektóre skróty są domyślnie globalne i można je zmienić. Nie wszystkie skróty mogą być skrótami globalnymi.

5

Kliknij Więcej opcji i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Edytuj
 • Usuń
 • Zresetuj do wartości domyślnych