Disse snarveiene gjelder forWebex-appmen hvis du brukerWebex MeetingsellerWebex Events, kan du se Tilgjengelighetsfunksjonerfor Webex-møter og Webex-hendelser.

Hurtigtaster-menyen

Gå til Hjelp og velg Hurtigtaster, eller bruk Ctrl + / for å få tilgang til hurtigtast-menyen i appen.

De mest brukte snarveiene vises, og du kan også søke gjennom listen.

Tastaturnavigasjon

Du kan bruke tastaturet til å navigere gjennomWebex-app.

Noen hurtigtaster fungerer i en bestemt kontekst. For eksempel aktiverer Ctrl +B fet tekst når du skriver en melding.

 • Bruk Ctrl og et tall for å gå gjennom elementene i navigasjonsmenyen. For eksempel: Ctrl + 1 bringer deg til det første elementet, og Ctrl + 2 tar deg til det andre elementet.

 • Bruk Tab-tasten til å navigere i appen, bruk Skift + Tab til å navigere gjennom elementer.

 • Bruk Alt med venstre eller høyre piltast, for å navigere fremover og bakover gjennom områder og faner, og merk områder som lest.

 • Bruk Mellomrom-tasten eller Enter for å velge elementer.

Generelt

Handling

Hurtigtast

Avansert søk

Skift + Retur

Kopier områdeinformasjon til utklippstavle

Ctrl + Skift + K

Gå tilbake/fremover i historikken

Alt + Pil venstre/høyre

Gå til anrop

Ctrl + 4

Gå til kontakter

Ctrl + 3

Gå til møter

Ctrl + 5

Gå til meldinger

Ctrl + 1

Gå til team

Ctrl + 2

Åpne hjelpesenteret

F1

Åpne søkeboks for tastatursnarveier

Ctrl + /

Søk

Ctrl + F

Avslutt Webex

Ctrl + Q

Meldinger

Handling

Hurtigtast

Legg til en GIF

Ctrl + G

Legg ved en fil

Ctrl + O

Opprett et område

Ctrl + Skift + N

Legg til personer

Ctrl + Skift + P

Gå til Alle-listen (områder og direktemeldinger)

Alt + Skift + A

Gå til Direktemeldinger-listen

Alt + Skift + B

Gå til Områder-liste

Alt + Skift + C

Gå til Utkast

Alt + Skift + K

Gå til @Mentions med meg

Alt + Skift + F

Gå til @Mentions til alle

Alt + Skift + G

Gå til flagg

Alt + Skift + J

Gå til tråder

Alt + Skift + I

Gå til den siste meldingen i fokus

Ctrl + H

Gå til område for meldingskomponist

Ctrl + Skift + I

Gå til varsler

Alt + Skift + D

Gå til Ulest

Alt + Skift + E

Forlat området

Ctrl + Skift + E

Flytt opp-/nedover i listen over områder

Alt + Ned/Opp

Ny tavle

Alt + Skift + U

Søk i et område

Ctrl + Skift + J

Send en direktemelding

Ctrl + N

Vis høyreklikkmeny

Skift + F10

Legg til favoritter

Ctrl + Skift + F

Rediger siste melding

Skift + Pil opp

Øke skriftstørrelsen

Ctrl +

Redusere skriftstørrelsen

Ctrl -

Formatering

Handling

Hurtigtast

Legg til ny linje i melding

Skift + Enter

Markdown

Alt + Skift + M

Fet

Ctrl + B

Kursiv

Ctrl + I

Understrek

Ctrl + U

Punktliste

Alt + Skift + U

Nummerert liste

Alt + Skift + O

Størrelse på overskrift 1

Alt + Skift + 1

Størrelse på overskrift 2

Alt + Skift + 2

Størrelse på overskrift 3

Alt + Skift+ 3

Angre

Ctrl + Z

Gjenta

Ctrl + Y

Kopier

Ctrl + C

Klipp ut

Ctrl + X

Lim inn

Ctrl + V

Legg til emoji

Windows-tast + .

Sett inn kobling til personlig møterom

Alt + Skift + P

Side nedover

PgDn

Side oppover

PgUp

Anrop og møte

Du kan bruke disse globale snarveiene til å kontrollereWebex-appselv når du bruker et annet program.

Handling

Hurtigtast

Globalt

Svare på et anrop

Ctrl + Skift + C

Svare med en melding

Ctrl + R

Avslutte en samtale

Ctrl + L

Overføre en samtale

Alt + Skift + T

Avvise en samtale

Ctrl + D

Legg til gjest

Ctrl + Skift + G

Del innhold

Ctrl + Skift + D

Bytte til fullskjerm

Alt + Skift + Y

Lukke dialogboks

Alt + F4

Zoome inn/ut når du deler

Støttes ikke

Tilpass delt innhold til bredde

Ctrl + Skift + W

Synkroniser visning av delt innhold

Ctrl + Skift + Y

Miniatyrvisning

Ctrl + T

Avslutt deling

Ctrl + Skift + Z

Vis/skjul menylinje

Ctrl + Skift + H

Låse/låse opp et møte

Alt + Skift + L

Forankre/koble fra samtalevinduet

Ctrl + Alt + P

Start merknad

Alt + Skift + Z

Pause eller fortsette deling

Alt + Skift + S

Del tavle

Ctrl + Skift + B

Dele en applikasjon

Støttes ikke

Gi alle deltakerne tillatelse til å dele

Støttes ikke

Demp alle deltakere

Ctrl + Skift + U

Avslutt merknad

Alt + Skift + X

Åpne talltastatur

Ctrl + Skift + K

Demp / opphev demping av lyd

Ctrl + M

Video på/av

Ctrl + Skift + V

Vis møtekontroller

Ctrl + Skift + Q

Bla til Åpne og del en fil

Ctrl + O

Skriv ut dokument som deles

Ctrl + P

Forrige lysbilde ved deling

PgUp

Neste lysbilde ved deling

PgDn

Rekke opp / ta ned hånden

Ctrl + Skift + R

Ta ned alle deltakernes hender

Ctrl + Skift + L

Bytte mellom innhold og fanevisning

F6

Roter side mot venstre ved fildeling

Ctrl + Skift + <

Roter side mot høyre ved fildeling

Ctrl + Skift + >

Demp møtedeltagere

Ctrl + Skift + U

Tildel privilegier til møtedeltakere

Ctrl + R

Foreta et lydanrop

Ctrl + Alt + C

Foreta et videoanrop

Ctrl + Alt + V

Aktivere/deaktivere musikkmodus

Ctrl + Skift + M

Aktivere/deaktivere skjermleser

Ctrl + Skift + C

Overføre en fil

Ctrl + Skift + T

Kopier tekst fra chatpanelet

Ctrl + A

Avslutt fjernkontroll for eksternt skrivebord

Alt + Skift + V

Start fjernkontroll for eksternt skrivebord

Alt + Skift + R

Vise eller skjule flersamtalevinduet

Ctrl + Skift + X

Slik veksler du mellom teksting for hørselshemmede i et møte

Ctrl + Skift + A

Slik fokuserer du på menyen for teksting for hørselshemmede i et møte

Ctrl + P

Slik flytter du fokus fra boksen for teksting for hørselshemmede tilbake til møtet

Esc

Slik flytter du boksen for teksting for hørselshemmede opp, ned, til venstre og til høyre i et møte

Pil opp/ned/pil venstre/høyre

Hurtigtast-menyen

Gå til Hjelp og velg Hurtigtaster, eller bruk Kommando + / for å få tilgang til hurtigtast-menyen i appen.

De mest brukte snarveiene vises, og du kan også søke gjennom listen.

Tastaturnavigasjon

Du kan bruke tastaturet til å navigere gjennomWebex-app.

Noen hurtigtaster fungerer i en bestemt kontekst. For eksempel aktiverer Kommando +B fet tekst når du skriver en melding.

 • Bruk Tab -tasten til å navigere i appen, bruk Skift + Tab til å navigere tilbake gjennom elementer.

 • Bruk piltastene til å navigere gjennom meldinger, områder eller andre menyelementer i appen.

 • Bruk Kommando med venstre og høyre piltast, til å navigere fremover og bakover gjennom områder og faner, og merke områder som lest.

 • Bruk mellomromstasten eller Enter-tasten til å velge elementer.

Generelt

Handling

Hurtigtast

Søk i området

Kommando + Skift + J

Kopier områdeinformasjon til utklippstavle

Kommando + Alt + K

Gå tilbake i historikken

Kommando + [

Gå fremover i historikken

Kommando + ]

Gå til anrop

Kommando + Skift + C

Gå til kontakter

Kommando + Skift + G

Gå til møter

Kommando + Skift + M

Gå til meldinger

Kommando + Skift + A

Gå til team

Kommando + Skift + T

Åpne søkeboks for tastatursnarveier

Kommando + /

Søk

Kommando + F

Åpne innstillinger

Kommando + ,

Avslutt Webex

Kommando + Q

Meldinger

Handling

Hurtigtast

Legg til en GIF

Ctrl + G

Legg ved en fil

Kommando + Alt + A

Bla gjennom og åpne en fil

Kommando + O

Opprett et område

Kommando + Skift + N

Legg til personer

Kommando + Skift + P

Gå til Alle-listen (områder og direktemeldinger)

Kommando + 1

Gå til Direktemeldinger-listen

Kommando + 2

Gå til Områder-liste

Kommando + 3

Gå til Utkast

Kommando + 0

Gå til @Mentions til alle

Kommando + 7

Gå til @Mentions med meg

Kommando + 6

Gå til tråder

Kommando + 8

Gå til flagg

Kommando + 9

Gå til den siste meldingen i fokus

Kommando + H

Gå til område for meldingskomponist

Kommando + Skift + I

Gå til varsler

Kommando + 4

Gå til Ulest

Kommando + 5

Forlat området

Kommando + Alt + E

Flytt opp-/nedover i listen over områder

Alt + Pil opp/pil ned

Ny tavle

Kommando + Alt + U

Dele en tavle

Kommando + Skift + B

Send en direktemelding

Kommando + N

Vise innstillinger for område

Ctrl + Skift + T

Vis høyreklikkmeny

Skift + F10

Rediger siste melding

Skift + Pil opp

Bla til nye meldinger

Ctrl + Skift + N

Bla til nye svar

Ctrl + Skift + R

Rull til nederst på området

Skift + Pil ned

Øke skriftstørrelsen

Kommando +

Redusere skriftstørrelsen

Kommando -

Formatering

Handling

Hurtigtast

Legg til ny linje i melding

Skift + Enter

Markdown

Kommando + Alt + M

Fet

Kommando + B

Kursiv

Kommando + I

Understrek

Kommando + U

Størrelse på overskrift 1

Kommando + Alt + 1

Størrelse på overskrift 2

Kommando + Alt + 2

Størrelse på overskrift 3

Kommando + Alt + 3

Velg alle

Kommando + A

Gjør om skriving

Kommando + Skift + Z

Angre skriving

Kommando + Z

Vis staving og grammatikk

Kommando + ;

Lim inn og match stil

Kommando + Alt + Skift + V

Kopier

Kommando + C

Klipp ut

Kommando + X

Lim inn

Kommando + V

Legg til emoji

Kommando + Ctrl + Mellomrom

Sett inn kobling til personlig møterom

Ctrl + Skift + P

Side nedover

fn + Pil ned

Side oppover

fn + Pil opp

Anrop og møte

Du kan bruke disse globale snarveiene til å kontrollere Webex selv når du bruker et annet program.

Handling

Hurtigtast

Globalt

Start en samtale

Alt + Kommando + C

Svare på et anrop

Ctrl + Skift + C

Avslutte en samtale

Kommando + L

Overføre en samtale

Kommando + Alt + T

Avvise en samtale

Skift + Kommando + D

Legg til gjest

Kommando + Alt + G

Del innhold

Ctrl + Skift + D

Bytte til fullskjerm

Ctrl + Skift + F

Del nettleser

Støttes ikke

Zoome inn/ut når du deler

Støttes ikke

Miniatyrvisning

Kommando + T

Avslutt deling

Ctrl + Skift + Z

Start merknad

Tilvalg + Kommando + Z

Pause eller fortsette deling

Ctrl + Skift + S

Avslutt merknad

Tilvalg + Kommando + X

Åpne talltastatur

Ctrl + Skift + K

Demp / opphev demping av lyd

Kommando + M

Video på/av

Kommando + Skift + V

Vis møtekontroller

Ctrl + Skift + Q

Fjern merknader på tavle

Kommando + Slett

Fjern pekere

Kommando + Alt + P

Rekke opp / ta ned hånden

Kommando + Skift + R

Låse / låse opp møte

Kommando + Alt + L

Demp møtedeltagere

Kommando + Skift + U

Tildel privilegier til møtedeltakere

Kommando + R

Foreta et lydanrop

Kommando + Alt + C

Foreta et videoanrop

Kommando + Alt + U

Start fjernkontroll for eksternt skrivebord

Kommando + Alt + R

Avslutt fjernkontroll for eksternt skrivebord

Kommando + Alt + V

Slik veksler du mellom teksting for hørselshemmede i et møte

Ctrl + Skift + A

Slik fokuserer du på menyen for teksting for hørselshemmede i et møte

Ctrl + P

Slik flytter du fokus fra boksen for teksting for hørselshemmede tilbake til møtet

Esc

Slik flytter du boksen for teksting for hørselshemmede opp, ned, til venstre og til høyre i et møte

Pil opp/ned/pil venstre/høyre

Hurtigtast-menyen

Når du kobler et eksternt tastatur til iPad-en, kan du brukeWebex-appHurtigtaster. Hvis du vil vise en liste over tilgjengelige snarveier, holder du nede Kommando mens du er i appen.

Tastaturnavigasjon

Du kan bruke tastaturet til å navigere gjennomWebex-app.

Handling

Hurtigtast

Sett inn kobling til personlig møterom

Ctrl + Skift + P

Legg ved en fil

Kommando + Alt + A

Legg til en GIF

Ctrl + G

Vis favoritt

Ctrl + Skift + V

Gå til anrop

Kommando + Skift + C

Gå til kontakter

Kommando + Skift + G

Gå til møter

Kommando + Skift + M

Gå til meldinger

Kommando + Skift + A

Gå til team

Kommando + Skift + T

Tastaturnavigasjon

Du kan bruke tastaturet til å navigere gjennomWebex-app.

 • Bruk Tab -tasten til å navigere i appen, bruk Skift + Tab til å navigere tilbake gjennom elementer.

 • Bruk piltastene til å navigere gjennom meldinger, områder eller andre menyelementer i appen.

 • Bruk mellomromstasten eller Enter-tasten til å velge elementer.

Hurtigtaster for Web

Handling

Windows-tastatur

Mac-tastatur

Opprett et område

Alt + N

Alt + N

Kontakt en person

Alt + P

Alt + P

Åpne Områder

Ctrl + Alt + 1

Ctrl + Alt + 1

Åpne Teams

Ctrl + Alt + 2

Ctrl + Alt + 2

Åpne samtaler

Ctrl + Alt + 3

Ctrl + Alt + 3

Åpne møter

Ctrl + Alt + 4

Ctrl + Alt + 4

Søk

Alt + Skift + F

Alt + F

Søk i området

Ctrl + Alt + Skift + F

Kommando + Alt + F

Avslutt program

Ctrl + W

Kommando + W

Gå til neste del

F6

Ikke tilgjengelig

Gå til forrige del

Skift + F6

Ikke tilgjengelig

Åpne innstillinger

Ctrl + Skift + ,

Skift + Kommando + ,

Tilbake

Ikke tilgjengelig

Alt + Kommando + [

Videresend

Ikke tilgjengelig

Alt + Kommando + ]

Vis Hjelp

Ctrl + F1

Kommando + F1

Lukk

Esc

Esc

Meldinger

Handling

Windows-tastatur

Mac-tastatur

Favoritt

Ctrl + Skift + F

Kommando + Alt + V

Navigere i områdeliste

Pil opp/ned

Pil opp/ned

Gå til Annen handling

Venstre/høyre piltast

Venstre/høyre piltast

Områdeliste-panel

Ctrl + Alt + L

Ctrl + Skift + L

Forlat område

Ctrl + Alt + E

Kommando + Alt + E

Vis innstillinger for område

Ctrl + Alt + S

Kommando + Alt + S

Gå til Team

Ctrl + Alt + T

Kommando + Alt + T

Legg til personer

Ctrl + Alt + P

Kommando + Alt + P

Opprett tavle

Ctrl + Alt + W

Ctrl + Alt + W

Åpne tavler

Alt + Skift + W

Ctrl + Kommando + W

Neste område

Alt + Pil ned

Alt + Pil ned

Forrige område

Alt + Pil opp

Alt + Pil opp

Åpne aktivitetspanel

Ctrl + Skift + Mellomrom

Kommando + Skift + Mellomrom

Merk melding med flagg

Ctrl + Skift + _

Ctrl + Skift + _

Legg til GIF

Alt + G

Alt + G

Legg til emoji

Ctrl + Alt + Mellomrom

Alt + Ctrl + Mellomrom

Legg ved fil

Alt + A

Alt + Kommando + A

Vis personer

Ctrl + Alt + 5

Ctrl + Alt + 5

Vis favoritter

Ctrl + Alt + U

Ctrl + Alt + U

Vis @Omtaler til meg

Alt + Skift + O

Ctrl + Alt + O

Vis @Omtaler til alle

Alt + Skift + L

Ctrl + Alt + L

Vis flagg

Ctrl + Alt + F

Ctrl + Alt + F

Vis varsler

Ctrl + Alt + N

Ctrl + Alt + N

Vis uleste

Ctrl + Alt + R

Ctrl + Alt + R

Vis utkast

Ctrl + Alt + D

Ctrl + Alt + D

Formatering

Handling

Windows-tastatur

Mac-tastatur

Legg til ny linje i melding

Skift + Enter

Skift + Enter

Kopier

Ctrl + C

Kommando + C

Fet

Ctrl + B

Kommando + B

Kursiv

Ctrl + I

Kommando + I

Understrek

Ctrl + U

Kommando + U

Markdown

Alt + Skift + M

Kommando + Ctrl + M

Lim inn

Ctrl + V

Kommando + V

Klipp ut

Ctrl + X

Kommando + X

Angre

Ctrl + Z

Kommando + Z

Gjenta

Ctrl + Y

Kommando + Skift + Z

Finn neste

Ikke tilgjengelig

Alt + Kommando + G

Bruk utvalg for søk

Ikke tilgjengelig

Kommando + E

Sjekk dokument nå

Ikke tilgjengelig

Kommando + ;

Start diktering

Ikke tilgjengelig

fn fn

Vis staving og grammatikk

Ikke tilgjengelig

Kommando + :

Velg tekstblokk

Ctrl + Skift + Pil opp

Ikke tilgjengelig

Lim inn tekst som kodesnutt

Ctrl + Skift + V

Ikke tilgjengelig

Fjern formatering

Alt + Skift + C

Ikke tilgjengelig

Neste avsnitt

Ctrl + Pil ned

Ikke tilgjengelig

Forrige avsnitt

Ctrl + Pil opp

Ikke tilgjengelig

Svar

Alt + R

Alt + R

Side nedover

PgDn

fn + PgDn

Side oppover

PgUp

fn + PgUp

Anrop og møte

Du kan bruke disse globale snarveiene til å kontrollere Webex selv når du bruker et annet program.

Handling

Windows-tastatur

Mac-tastatur

Svare på et anrop

Ctrl + Skift + L

Kommando +Skift + L

Start en samtale

Alt + C

Alt + C

Avslutte en samtale

Alt + Skift + K

Kommando + Skift + K

Avvise en samtale

Ctrl + Skift + X

Kommando + Skift + X

Åpne talltastatur

Ctrl + Alt + K

Ctrl + Alt + K

Demp lyd

Ctrl + Alt + M

Ctrl + Alt + M

Video på/av

Ctrl + Alt + V

Ctrl + Alt + V

Legg til gjest

Ctrl + Alt + G

Ctrl + Alt + G

Del skjerm

Alt + Skift + D

Ctrl + Skift + D

Vis møtekontroller

Ctrl + Alt + Q

Ctrl + Alt + Q

Avslutt fjernkontroll for eksternt skrivebord

Skift + Alt +V

Kommando + Alt + V