Du kan se alle de teams, som du er medlem af, se beskedindikatorer for ulæste teamrum, og du kan oprette et nyt team.

Gå til Teams.

Tryk på Meddelelser > Teams .

Gå til Teams.