Du kan vise alle teamene du er medlem av, vise meldingsindikatorer for uleste gruppeområder, og du kan opprette et nytt team.

Gå til Lag.

Trykk Meldinger > Teams .

Gå til Lag.