Gå til Team.

Du kan vise alle teamene du er medlem av, vise meldingsindikatorer for uleste teamområder, og du kan opprette et nytt team.

Trykk på Team.

Du kan vise alle teamene du er medlem av, vise meldingsindikatorer for uleste teamområder, og du kan også opprette et nytt team.

Gå til Team.

Du kan vise alle teamene du er medlem av, vise meldingsindikatorer for uleste teamområder, og du kan opprette et nytt team.