Du kan vise alle teamene du er medlem av, vise meldingsindikatorer for uleste teamområder, og du kan opprette et nytt team.

Gå til team

Trykk på Meldinger > Teams .

Gå til team