Idite u timove.

Možete da prikažete sve timove u kojima ste član, prikažete indikatore poruka za nepročitane prostore tima i možete da kreirate novi tim.

Dodirnite timove.

Možete da prikažete sve timove kojima ste član, da prikažete indikatore poruka za nepročitane prostore u timu, kao i da kreirate novi tim.

Idite u timove.

Možete da prikažete sve timove u kojima ste član, prikažete indikatore poruka za nepročitane prostore tima i možete da kreirate novi tim.