Možete da prikažete sve timove u kojima ste član, prikažete indikatore poruka za nepročitane prostore tima i možete da kreirate novi tim.

Idite u timove.

Dodirnite Messaging > Teams.

Idite u timove.