Môžete si zobraziť všetky tímy, ktorých ste členom, zobraziť indikátory správ pre neprečítané tímové priestory a môžete vytvoriť nový tím.

Prejdite do aplikácie Teams.

Klepnite Správy > Tímy.

Prejdite do aplikácie Teams.