Du kan ringe til en person fra din liste med favoritter, seneste eller telefonbog. Du kan også indtaste deres nummer i feltet Søg eller opkald.


Søgning i telefon returnerer maksimalt 100 poster.

Du kan kun ringe til én person eller ét mødelokale ad gangen fra din bordenhed.

1

Tryk på opkald På startskærmen.

2

Tryk på Favoritter, Seneste eller Telefonbog.

3

Vælg en kontakt, og tryk på knappen opkald.

1

Tryk på opkald På startskærmen.

2

Tryk på favoritter , seneste eller telefonbog , og vælg en kontakt fra listen for at åbne opkalds menuen.

3

Tryk på Flere (···) og Rediger og opkald. Der åbnes et skærmtastatur, og du kan foretage de nødvendige ændringer.

4

Når du har redigeret posten, skal du trykke på knappen opkald.

1

Tryk på opkald På startskærmen og derefter trykke på feltet Søg.

2

Der åbnes et skærmtastatur, og du kan indtaste navnet, nummeret eller videoadressen til din kontakt. Du kan også indtaste en videoadresse for at deltage i eller starte et planlagt møde. Tryk på knappen opkald for at foretage opkaldet.

1

Tryk på opkald På startskærmen.


2

Tryk på favoritter , seneste eller telefonbog.


3

Vælg en kontakt, og tryk på knappen opkald.

1

Tryk på opkald På startskærmen.


2

Tryk på favoritter , seneste eller telefonbog , og vælg en kontakt fra listen for at åbne opkalds menuen.

3

Tryk på Flere (···) og Rediger og opkald. Der åbnes et skærmtastatur, og du kan foretage de nødvendige ændringer.

4

Når du har redigeret posten, skal du trykke på knappen opkald.

1

Tryk på opkald På startskærmen og derefter trykke på feltet Søg.

2

Der åbnes et skærmtastatur, og du kan indtaste navnet, nummeret eller videoadressen til din kontakt. Du kan også indtaste en videoadresse for at deltage i eller starte et planlagt møde. Tryk på knappen opkald for at foretage opkaldet.