Du kan ringe noen fra dine Favoritter, siste brukte eller katalogliste. Eller du kan oppgi et nummer i feltet Søk eller ring.


Et katalogsøk returnerer maksimumt 100 oppføringer.

Du kan bare ringe én person eller et møterom om gangen fra bordenheten.

1

Trykk på Ring På startskjermen.

2

Trykk på Favoritter, Nylige eller Katalog.3

Velg en kontakt, og trykk deretter på Ring-knappen .1

Trykk på Ring På startskjermen.

2

Trykk på Nylige , og velg en oppføring i listen for å åpne et kontaktkort.

3

Trykk på Mer Og deretter Rediger og ring. Et skjermtastatur åpnes, og du kan gjøre endringer.

4

Når du er ferdig med å redigere, trykker du Ring-knappen på tastaturet for å ringe.

1

Trykk på Ring På startskjermen.

2

Begynn å skrive inn navnet, nummeret eller videoadressen til kontakten din i søkefeltet. Du kan også angi en videoadresse for å delta i eller starte et planlagt møte.

Slå videoadressen i ett av følgende formater:
 • <meeting_number>@webex.com for et planlagt Webex-møte

 • <Personal_Room_ID>.<site_name>@webex.com for et umiddelbart eller planlagt møte i Webex personlige rom

 • IP adressen til et umiddelbart eller planlagt Webex personlig rommøte eller et planlagt Webex møte. Skriv inn møtenummeret når du blir bedt om det.

3

Trykk pilen, og trykk deretter Ring for å ringe.

4

Skriv inn det numeriske møtepassordet hvis du blir bedt om det. Du trenger bare det numeriske møtepassordet for planlagte møter Webex, ikke Webex møter i personlige rom. Hvis du er vert, må du kanskje skrive inn vertsnøkkelen eller verts-PIN, etterfulgt av firkanttegnet # for å starte møtet.

Hvis Webex Calling er aktivert på enheten din, kan du ringe mobiltelefoner og fasttelefoner. I så fall vil du se kontaktenes telefonnumre som er tilgjengelige for valg og oppringing i katalogen, inkludert på favoritter og nylige.

Hvis du velger å ringe noen på telefonnummeret deres, får du tilgang til noen ekstra knapper som lar deg gjøre følgende under samtalen:

 • Sett samtalen på vent, og gjenoppta den deretter

 • overfører samtalen,

 • Legge til deltakere for å opprette en konferansesamtale

 • Sende og motta talepost

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Webex Calling brukerstøtten.

1

Trykk på Ring På startskjermen.


2

Trykk på Favoritter, Nylige eller Katalog.


3

Velg en kontakt, og trykk deretter på Ring-knappen .

1

Trykk på Ring På startskjermen.


2

Trykk på Favoritter, Nylige eller Katalog , og velg en kontakt fra listen for å åpne ringemenyen.

3

Trykk på Mer (···) og Rediger og Ring. Et skjermtastatur åpnes, og du kan gjøre de nødvendige endringene.

4

Når du har redigert oppføringen, trykker du på Ring-knappen .

1

Trykk på Ring På startskjermen, og trykk deretter på søkefeltet.

2

Et programvaretastatur åpnes, og du kan skrive inn navnet, nummeret eller videoadressen til kontakten din. Du kan også angi en videoadresse for å delta i eller starte et planlagt møte. Trykk Ring-knappen for å ringe.

Hvis Webex Calling er aktivert på enheten din, kan du ringe mobiltelefoner og fasttelefoner. I så fall vil du se kontaktenes telefonnumre som er tilgjengelige for valg og oppringing i katalogen, inkludert på favoritter og nylige.

Hvis du velger å ringe noen på telefonnummeret deres, får du tilgang til noen ekstra knapper som lar deg gjøre følgende under samtalen:

 • Sett samtalen på vent, og gjenoppta den deretter

 • overfører samtalen,

 • Legge til deltakere for å opprette en konferansesamtale

 • Sende og motta talepost

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Webex Calling brukerstøtten.