Z list Ulubione, ostatnie lub Lista książki adresowej można nawiązać inną osobę Można też wprowadzić numer w polu Wyszukaj lub wybierz numer.


Wyszukiwanie w książce telefonicznej zwraca maksymalnie 100 wpisów.

Z poziomu urządzenia biurkowego można nawiązać połączenie tylko z jedną osobą lub jedną salą konferencyjną naraz.

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.

2

Stuknij w Ulubione, Ostatnie lub Katalog.

3

Wybierz kontakt i dotknij przycisku połączenie.

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.

2

Dotknij opcji Ulubione , ostatnie lub książka telefoniczna i wybierz kontakt z listy, aby otworzyć menu połączenia

3

Dotknij przycisku więcej (· · ·) i Edytowanie i nawiązywanie połączenia. Zostanie otwarta Klawiatura programowa, a użytkownik będzie mógł wprowadzić wymagane zmiany.

4

Po edytowaniu pozycji naciśnij przycisk nawiązać połączenia.

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym, a następnie dotknij pola wyszukiwania.

2

Otworzy się klawiatura ekranowa, na której można wpisać nazwę, numer lub adres wideo kontaktu. Można również wprowadzić adres wideo, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub je rozpocząć. Aby nawiązać to połączenia, dotknij przycisku nawiązać

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.


2

Dotknij opcji Ulubione , ostatnie i książka telefoniczna


3

Wybierz kontakt i dotknij przycisku połączenie.

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.


2

Dotknij opcji Ulubione , ostatnie lub książka telefoniczna i wybierz kontakt z listy, aby otworzyć menu połączenia

3

Dotknij przycisku więcej (· · ·) i Edytowanie i nawiązywanie połączenia. Zostanie otwarta Klawiatura programowa, a użytkownik będzie mógł wprowadzić wymagane zmiany.

4

Po edytowaniu pozycji naciśnij przycisk nawiązać połączenia.

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym, a następnie dotknij pola wyszukiwania.

2

Otworzy się klawiatura ekranowa, na której można wpisać nazwę, numer lub adres wideo kontaktu. Można również wprowadzić adres wideo, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub je rozpocząć. Aby nawiązać to połączenia, dotknij przycisku nawiązać