Z list Ulubione, ostatnie lub Lista książki adresowej można nawiązać inną osobę Można też wprowadzić numer w polu Wyszukaj lub wybierz numer.


Wyszukiwanie w książce telefonicznej zwraca maksymalnie 100 wpisów.

Z poziomu urządzenia biurkowego można nawiązać połączenie tylko z jedną osobą lub jedną salą konferencyjną naraz.

1

Kliknij Zadzwoń Na ekranie głównym.

2

Stuknij opcję Ulubione, Ostatnie lub Katalog.3

Wybierz kontakt i stuknij przycisk Połącz .1

Kliknij Zadzwoń Na ekranie głównym.

2

Stuknij pozycję Ostatnie i wybierz pozycję z listy, aby otworzyć wizytówkę.

3

Kliknij Więcej , a następnie Edytuj i wybierz. Otworzy się klawiatura programowa i będzie można wprowadzać zmiany.

4

Po zakończeniu edycji stuknij przycisk Połącz na klawiaturze, aby nawiązać połączenie.

1

Kliknij Zadzwoń Na ekranie głównym.

2

Zacznij wpisywać nazwę, numer lub adres wideo kontaktu w polu wyszukiwania. Można również wprowadzić adres wideo, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub je rozpocząć.

Wybierz adres wideo w jednym z następujących formatów:
 • <meeting_number>@webex.com na zaplanowane spotkanie Webex

 • <Personal_Room_ID>.<site_name>@webex.com na natychmiastowe lub zaplanowane spotkanie Webex pokoju osobistym

 • IP adres na natychmiastowe lub zaplanowane spotkanie Webex pokoju osobistym lub zaplanowane spotkanie Webex. Po wyświetleniu monitu wprowadź numer spotkania.

3

Naciśnij strzałkę, a następnie naciśnij pozycję Połącz , aby nawiązać połączenie.

4

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź numeryczne hasło spotkania. Hasło spotkania numerycznego jest potrzebne tylko w przypadku zaplanowanych spotkań Webex, a nie Webex spotkań w pokoju osobistym. Jeśli jesteś gospodarzem, może być konieczne wprowadzenie klucza hosta lub PIN hosta, a następnie znaku krzyżyka #, aby rozpocząć spotkanie.

Jeśli Webex Calling jest włączona na urządzeniu, możesz dzwonić na telefony komórkowe i stacjonarne. W takim przypadku zobaczysz numery telefonów kontaktów dostępne do wybrania i nawiązania połączenia w książce telefonicznej, w tym w ulubionych i ostatnich.

Jeśli wybierzesz połączenie z kimś na jego numer telefonu, podczas połączenia będziesz mieć dostęp do dodatkowych przycisków, które umożliwią:

 • Zawieś połączenie, a następnie je wznów

 • przekazane,

 • Dodawanie uczestników w celu utworzenia połączenia konferencyjnego

 • Wysyłanie i odbieranie poczty głosowej

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Webex Calling Centrum pomocy.

1

Kliknij Zadzwoń Na ekranie głównym.


2

Stuknij opcję Ulubione, Ostatnie lub Katalog.


3

Wybierz kontakt i stuknij przycisk Połącz .

1

Kliknij Zadzwoń Na ekranie głównym.


2

Stuknij pozycję Ulubione , Ostatnie lub Katalog i wybierz kontakt z listy, aby otworzyć menu połączenia.

3

Kliknij Więcej (···) oraz Edytuj i dzwoń. Otworzy się klawiatura programowa i możesz wprowadzić niezbędne zmiany.

4

Po edycji wpisu dotknij przycisku Połącz .

1

Kliknij Zadzwoń Na ekranie głównym, a następnie stuknij pozycję Szukaj.

2

Otworzy się klawiatura ekranowa, na której można wpisać nazwę, numer lub adres wideo kontaktu. Można również wprowadzić adres wideo, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub je rozpocząć. Stuknij przycisk Połącz , aby nawiązać połączenie.

Jeśli Webex Calling jest włączona na urządzeniu, możesz dzwonić na telefony komórkowe i stacjonarne. W takim przypadku zobaczysz numery telefonów kontaktów dostępne do wybrania i nawiązania połączenia w książce telefonicznej, w tym w ulubionych i ostatnich.

Jeśli wybierzesz połączenie z kimś na jego numer telefonu, podczas połączenia będziesz mieć dostęp do dodatkowych przycisków, które umożliwią:

 • Zawieś połączenie, a następnie je wznów

 • przekazane,

 • Dodawanie uczestników w celu utworzenia połączenia konferencyjnego

 • Wysyłanie i odbieranie poczty głosowej

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Webex Calling Centrum pomocy.