1

Vælg Deltagere for at åbne deltagerpanelet.

2

Klik på Se alle mødedeltagere i deltagerpanelet.

Se alle mødedeltagere
3

På listen Mødedeltager skal du klikke på Feedback for at flytte de mødedeltagere, som opgav deres hænder eller gav feedback, til toppen af listen.

Feedback