1

בחר משתתפים כדי לפתוח את הלוח 'משתתפים'.

2

לחץ על הצג את כל המשתתפים בלוח המשתתפים .

הצג את כל המשתתפים
3

ברשימת המשתתפים , לחץ על 'משוב' כדי להעביר את המשתתפים שהרימו ידיים או נתנו משוב לראש הרשימה.

משוב