1

בחר משתתפים כדי לפתוח את החלונית 'משתתפים '.

2

לחץ על הצג את כל המשתתפים בחלונית 'משתתפים '.

הצג את כל המשתתפים
3

ברשימת המשתתפים , לחץ על משוב כדי להעביר את המשתתפים שהרימו את ידיהם או נתנו משוב לראש הרשימה.

משוב