1

Välj Mötesdeltagare för att öppna panelen Mötesdeltagare.

2

Klicka på Visa alla deltagare i deltagarpanelen.

Visa alla deltagare
3

Klicka på Feedback i deltagarlistan för att flytta deltagarna som räcker upp sina händer eller ge feedback överst i listan.

Feedback