1

Wybierz opcję Uczestnicy, aby otworzyć panel Uczestnicy.

2

Kliknij Wyświetl wszystkich uczestników wpanelu Uczestnicy.

Wyświetl wszystkich uczestników
3

Na liście uczestnikówkliknij pozycję Opinia, aby przenieść uczestników, którzy podnieśli ręce lub przekazali opinię, na górę listy.

Opinia