1.

Виберіть елемент Учасники , щоб відкрити панель "Учасники ".

2.

Натисніть кнопку Переглянути всіх учасників на панелі "Учасники ".

Переглянути всіх учасників
3.

У списку учасниківнатисніть кнопку Відгук , щоб перемістити учасників, які підняли руки або дали відгук, у верхню частину списку.

Відгук