Før du begynder

 • Din administrator skal have aktiveret indstillingerne for indtalt besked, så du kan få adgang til og konfigurere dem. Hvis du ikke kan finde indstillinger for indtalt besked, skal du kontakte din administrator.
 • Opkaldsvalgmulighed i User Hub

  Du kan konfigurere alle indstillinger for voicemail fra User Hub ved at navigere til Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

  Valgmuligheden Opkald er kun tilgængelig for brugere med Webex Calling-licens (grundlæggende eller professionel). Hvis du ikke kan se valgmuligheden Opkald , betyder det, at du ikke har Webex Calling-licens.

  Hvis du vil finde ud af, hvilken opkaldstjeneste du er konfigureret med, kan du tjekke fra Webex-appen. Få flere oplysninger i Find ud af, hvilken opkaldstjeneste du har.

 • Viderestilling af telefonsvarer

  Når din administrator har aktiveret denne indstilling, kan du viderestille talemeddelelser til en anden brugers nummer eller lokalnummer. Når det er deaktiveret, kan du ikke videresende talemeddelelser, bruge en ekstern postkasse eller sende en kopi af talemeddelelsen til en angivet e-mailadresse.

 • Sletning af telefonsvarer

  Din administrator kan indstille udløbsperioden for talemeddelelser (1-180 dage) og betingelserne for sletning af udløbne meddelelser.


   
  Når din administrator har konfigureret indstillingerne, gemmes talemeddelelser, der er over 180 dage gamle, automatisk. Hvis du har brug for adgang til arkiverede talemeddelelser, skal du kontakte administratoren.

  Hvis administratoren ikke har konfigureret indstillingerne, skal du slette meddelelserne manuelt.

 • Adgangskode eller pinkode til indtalt besked

  Administratoren kan indstille det mindste antal dage (1-7) mellem adgangskodeændringerne og udløbsperioden for adgangskode (15-180 dage). Hvis administratoren ikke har konfigureret indstillingerne, udløber din adgangskode aldrig.

  Du kan nulstille din voicemail-adgangskode fra User Hub, se Indstil eller nulstil din PIN til indtalt besked for at få flere oplysninger. Hvis du vil lytte til dine talemeddelelser fra User Hub, skal du se Lyt til dine talemeddelelser.


 
Hvis du finder problemer med at konfigurere indstillingerne, skal du kontakte din administrator. Administratoren kan også konfigurere alle indstillinger for telefonsvarer på dine vegne.

Aktivér voicemail

Hvis du vil modtage voicemail- og faxmeddelelser og konfigurere forskellige indstillinger for voicemail, f.eks. afsendelse af opkald til voicemail, aktivering af beskeder og indstilling af meddelelseshukommelse, skal du først aktivere til/fra-telefonsvareren.

1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

2

Gå til sektionen Voicemail , og slå til/fra-knappen.

Næste trin

Når til/fra-telefonsvareren er aktiveret, kan du konfigurere forskellige indstillinger for telefonsvareren.

Send opkald til voicemail med hilsner

Du kan indstille, hvornår du vil sende personer, der ringer op, til din voicemail. Du kan f.eks. sende alle opkald til voicemail, når du ved, at du er ude af kontoret og ikke tager telefonopkald.

Du kan angive en telefonsvarerhilsen, som er den meddelelse, som dine personer, der ringer op, hører, når de kontakter din telefonsvarer. Der er to typer telefonsvarerhilsner – optaget og intet svar. Hilsen med optaget afspilles, når du er i gang med et andet opkald og ikke har et ventende opkald, og hilsen uden svar afspilles, når du ikke besvarer opkaldet.


 
 • De indgående opkald sendes ikke til voicemail, når du har aktiveret det ventende opkald.
 • Hvis du har aktiveret videresendelse af opkald, tilsidesætter disse indstillinger for videresendelse af opkald de indstillinger for telefonsvarer, som du har konfigureret.
1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

2

Gå til Send opkald til telefonsvarer , og vælg mellem følgende valgmuligheder:

 • Send alle opkald til telefonsvarer – Denne valgmulighed viderestiller alle opkald til telefonsvarer.

 • Send opkald til voicemail, når linjen er optaget – denne valgmulighed viderestiller opkald til voicemail, når du allerede er i gang med et opkald. Du kan vælge at opsætte enten en standardhilsen eller en brugerdefineret hilsen, der skal afspilles, når linjen er optaget.

  For at indstille standardhilsen skal du vælge valgmuligheden Standardmeddelelse ved optaget.

  Hvis du vil indstille din egen brugerdefinerede hilsen, skal du vælge valgmuligheden Brugerdefineret meddelelse og klikke på Upload fil for at overføre din lydfil (WAV) eller klikke på Optag meddelelse for at optage meddelelsen.

 • Send opkald til voicemail, når ingen besvarer – denne valgmulighed viderestiller indgående opkald til voicemail efter et bestemt antal ringetoner. Vælg antallet af ringetoner på rullelisten, før du afspiller hilsen. Du kan vælge at opsætte enten en standardhilsen eller en brugerdefineret hilsen, der skal afspilles, når ingen besvarer opkaldet.

  Hvis du vil indstille standardhilsen, skal du vælge standardmeddelelsen, når valgmuligheden ikke besvares.

  Hvis du vil indstille din egen brugerdefinerede hilsen, skal du vælge valgmuligheden Brugerdefineret meddelelse og klikke på Upload fil for at uploade din lydfil (WAV) eller klikke på Optag meddelelse for at optage meddelelsen.


 

Når du har overført filen eller optaget hilsen, kan du ændre den ved at vælge Erstat fil eller optage en anden hilsen. Optagelse af en ny hilsen eller overførsel af en ny fil tilsidesætter den tidligere hilsen.

Lydfilen (WAV) skal være 8Khz, 8-bit mono, CCITT µ-law, maks. 2 MB, .wav-filformat. Den maksimale filstørrelse er 960 KB i 90 sekunder af afspilning.


 

Du kan også optage hilsner ved at ringe til stemmeportalen *62 fra dine Cisco IP-telefoner eller Webex-appen.


 

Hvis du vælger Send alle opkald til telefonsvarer, kan du ikke vælge de to andre valgmuligheder. Du kan vælge at dirigere til voicemail med både Send opkald til voicemail, når linjen er optaget , og Send opkald til voicemail, når ingen besvarer valgmuligheder vælges sammen.

3

Klik på Gem.

Gem dine voicemail- og faxmeddelelser

Du kan vælge, hvor du vil gemme dine voicemail- og faxmeddelelser – i User Hub eller på en angivet e-mailadresse som en .tiff-fil.

1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

2

Gå til Meddelelseshukommelse , og vælg, hvor du vil gemme dine meddelelser:

 • Brug intern postkasse – denne indstilling giver dig mulighed for at få adgang til voicemail fra din telefon eller fra User Hub. Vælg Brug telefonens nye meddelelsesindikator for at aktivere indikatoren for ventende meddelelse for bordtelefonen.

   
  Den interne postkasse har følgende lagerbegrænsninger:
  • Begrænsning for enkelt meddelelse på 10 minutter

  • Samlet postkassebegrænsning på 100 minutter

 • Brug ekstern postkasse – med denne valgmulighed kan du indtaste e-mailadressen, som du vil sende alle voicemails til. Hvis denne valgmulighed er valgt, afskrives talemeddelelser ikke, og den kan ikke være tilgængelig fra din telefon, desktop-app og brugerportalen.
3

Klik på Gem.

Næste trin

Hvis din placering har afskrift af indtalt besked aktiveret, skal indstillingen Brug intern postkasse og e-mail en kopi af indtalt besked vælges, så du kan modtage afskrifter af indtalt besked. Få flere oplysninger i afsnittet Konfigurer afskrift af telefonsvarer.

Aktivér telefonsvarerbeskeder

Du kan konfigurere et e-mail-id for at modtage underretninger, når en ny voicemail modtages.
1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

2

Gå til Underretninger , og slå Modtag telefonsvarerbeskeder til.

3

Vælg én af følgende valgmuligheder:

 • For at modtage e-mailunderretninger skal du vælge E-mail og indtaste den e-mailadresse, der skal sendes underretninger til.
 • For at modtage sms-beskeder skal du vælge sms og indtaste telefonnummeret og vælge tjenesteudbyderen.

   

  Hvis du vil modtage underretninger via tekst, skal du kontakte din trådløse udbyder for at få deres e-mail til tekstbehandling.

4

Hvis du vil sende en voicemail til en e-mailadresse med den vedhæftede meddelelse, skal du gå til Yderligere indstillinger, slå en kopi af voicemail-meddelelsen til, og indtaste e-mailadressen for at sende transskriptionerne til.


 

Denne valgmulighed er muligvis ikke tilgængelig, hvis videresendelse af telefonsvarer er deaktiveret.

5

Klik på Gem.

Næste trin

Hvis din placering har afskrift af indtalt besked aktiveret, skal indstillingen Brug intern postkasse og e-mail en kopi af indtalt besked vælges, så du kan modtage afskrifter af indtalt besked. Få hjælp i afsnittet Konfigurer afskrift af telefonsvarer.

Konfigurer afskrift af telefonsvarer

Med voicemail-afskrift kan du modtage en e-mail med voicemail-afskriften i brødteksten i e-mailen og .wav-filen som en vedhæftet voicemail. Du kan også se afskriften til indtalt besked i Webex-appen.

Før du begynder

 • De understøttede sprog er:

  • Engelsk
  • Tysk
  • Spansk
  • fransk
 • Administratoren skal aktivere afskrift af telefonsvarer for din placering.

1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

2

Gå til Meddelelseshukommelse og vælg Brug intern postkasse.

3

Gå til Yderligere indstillinger , og slå en kopi af telefonsvarermeddelelsen til på e-mail, og indtast e-mailadressen for at sende transskriptionerne til.


 

Denne valgmulighed er muligvis ikke tilgængelig, hvis videresendelse af telefonsvarer er deaktiveret.

4

Klik på Gem.

Du kan bruge følgende billede som et nyttigt billede af en e-mailunderretning til telefonsvarerafskrift.

Årsager til, at transskription af voicemail ikke er tilgængelig

Systemet producerer ikke en afskrift, hvis den overordnede kvalitet eller nøjagtighed af afskriften er dårlig. Det kan ske, hvis lydkvaliteten var dårlig på grund af følgende begrænsninger:

 • Støjende baggrund

 • Dårlig hørbarhed

 • Ikke-understøttede sprogord findes i lyden


   

  Telefonsvarerafskrift er kun tilgængelig for telefonsvarerbeskeder, der er tilbage på de understøttede sprog.

 • Kraftig accent

Begrænsninger med afskrift af telefonsvarer

 • Når du viderestiller eller svarer på en voicemail fra stemmeportalen, afskrives voicemail ikke.

 • Når du komponerer en voicemail og sender til en anden bruger fra stemmeportalen, afskrives voicemail ikke.

Tillad, at personer, der ringer, viderestilles fra din telefonsvarerhilsen

Du kan give personer, der ringer op, mulighed for at trykke på 0 og blive viderestillet til et andet telefonnummer efter eget valg, når de når din telefonsvarerhilsen.


 

Hvis denne funktion er aktiveret, skal du sørge for at optage din telefonsvarerhilsen med den relevante vejledning til opkalderen. For eksempel: "Tryk på 0 for at kontakte min assistent."

1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

2

Gå til Yderligere indstillinger , og slå Viderestil på "0" til et andet telefonnummer, og indtast det telefonnummer, som opkaldere skal viderestilles til.

3

Klik på Gem.

Opsæt til at modtage faxmeddelelser

Faxmeddelelser giver dig mulighed for at modtage direkte indgående faxer fra voicemail-tjenesten.


 

Faxer gemmes i et delt lagerområde sammen med talemeddelelser. Lagringskapacitet er 100 minutter med voicemail eller 1000 sider med faxmeddelelser. Sørg for at tildele plads til nye faxmeddelelser, og arkiv klogt.

Før du begynder

Valgmuligheden faxmeddelelser vises kun, hvis administratoren har aktiveret funktionen for dig.

1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

2

Gå til faxmeddelelser , og tænd for til/fra-knappen.

Hvis faxmeddelelsen er aktiveret af administratoren, er til/fra-knappen som standard aktiveret.

Dit faxnummer og dit lokalnummer vises.

3

Klik på Gem.