Tilføje tests til en planlagt undervisningssession

Før du kan tilføje tests, skal du planlægge, men ikke starte, en session for at aktivere testfunktionen.


Under undervisningssessionens planlægningsproces kan du også tilføje en test, som du allerede har oprettet og gemt i testbiblioteket.

1

Gå til siden Sessionsoplysninger ved at vælge sessionsemnet.

2

Vælg Tilføj ny test.

3

På siden Tilføj test skal du vælge et af følgende og vælge Næste:

 • Opret en ny test

 • Kopier en eksisterende test fra testbiblioteket

  Vælg den test, du vil kopiere fra testbiblioteket, og vælg Næste.

 • Importer testspørgsmål fra gemt test eller meningsmålingsspørgeskema (*.atp- eller *.wxt-fil)

  Vælg filen, og vælg Næste.

4

Opsæt eller rediger testen, og vælg Gem.

5

Angiv leveringsvalgmuligheder, såsom grænse for testdato og klokkeslæt, og vælg Gem.

6

Hvis du vil vende tilbage til siden Sessionsoplysninger, skal du vælge Udført.

7

Følg de samme vejledninger for at tilføje flere tests til en session.

Få adgang til Testbiblioteket

Testbibliotek fungerer som et testlager på din organisations Cisco Webex Training-websted. I testbiblioteket kan du gøre følgende:

 • Oprette, redigere, kopiere eller slette en test

 • Importere en meningsmåling eller et testspørgeskema med forlængelsen .atp eller .wxt og konvertere det til en test

 • Kopiere dine tests til afsnittet Delte tests, så andre undervisningsværter har adgang til tests

 • Kopiere delte tests til afsnittet Private tests. De tests, du opretter eller importerer, vises her.

Fra den venstre navigationsbjælke på dit websted skal du vælge Vær vært for en session > Testbibliotek.

Opret en ny test

Du kan oprette en test i testbiblioteket eller oprette en test og derefter tilføje den til en planlagt undervisningssession.


For at spare tid på bedømmelsen kontrollerer Webex Training automatisk mødedeltageres svar mod de korrekte svar, du an angiver. Du skal specificere svarene for alle spørgsmålstyper undtagen Essay. Når en test er startet, kan du ikke ændre spørgsmål eller svar. Kontroller, at svarene er korrekte, før du starter testen, ellers vil bedømmelsen være forkert. Se Bedømmelse og klassificering af svar for en test for detaljer.

1

Gør ét af følgende:

 • Fra siden Testbibliotek skal du vælge Opret ny test.

 • Fra siden Sessionsoplysninger skal du vælge Tilføj ny test > Opret en ny test > Næste.

2

Specificer testfelterne.

3

Vælg linket Indsæt spørgsmål for at tilføje et spørgsmål eller vejledninger til testen.

4

Vælg Spørgsmålstypen fra rullegardinmenuen.

5

Tilføj spørgsmål eller vejledninger.

6

Følg de samme vejledninger for at tilføje flere spørgsmål til testen.

7

I området Bedømmelsespanel for hvert spørgsmål skal du specificere et pointtal for et korrekt svar, og du kan vælge at skrive vejledninger til bedømmelse eller kommentarer til personen, som bedømmer testen.

8

For at omarrangere spørgsmål skal du vælge linkene Flyt op eller Flyt ned. Hvis du vil redigere et spørgsmål, skal du vælge Rediger.

9

Vælg Gem.

Konverter test eller meningsmålingsspørgeskemaer til tests

Du kan importere test- eller meningsmålingsspørgeskemaer, der blev oprettet og gemt i tidligere versioner af Webex Training og konvertere dem til webbaserede tests. Test- eller meningsmålingsspørgeskemafiler, har forlængelsen .atp.

Du kan også importere filer, der er konverteret med Webex-konverteringsværktøj til brug i Webex Training. Disse filer har forlængelsen .wxt.

1

Gør ét af følgende:

 • På siden testbibliotek skal du vælge, Importer.

 • På siden Sessionsoplysninger skal du vælge, Tilføj ny test > Importer testspørgsmål fra gemt test- eller meningsmålingsspørgeskema (*.atp eller *.wxt fil) > Næste.

2

Vælg filen, du vil importere, og vælg derefter Næste.

Spørgeskemaet kopieres til siden Rediger test.

3

Rediger spørgsmålene om nødvendigt og vælg Gem.

Specificer Test leveringsvalgmuligheder for en planlagt undervisningssession

Siden Test leveringsvalgmuligheder vises under processen til tilføjelse af en test til en planlagt undervisningssession. På denne side bestemmer du følgende:

 • Hvornår og hvordan du leverer testen

 • Tidsgrænse

 • Valgmuligheder for e-mailkommunikation - for eksempel, Point og klassificeringsrapport sender klassificeringsrapporter til mødedeltagere, efter værten afslutter bedømmelsen af deres tests, eller efter værten opdaterer pointtallene eller kommentarer

 • Forsøgsgrænser


 • Når du starter en test, kan du ikke ændre leveringsvalgmulighederne.

 • Hvis testen er indstillet til levering uden for sessionen, kan mødedeltagere tage testen når som helst mellem start- og forfaldsdatoerne, men testen skal færdiggøres inden for den angivne tidslængde.

Start og administrer planlagte undervisningssessionstests

1

Vælg testemnet på siden Sessionsoplysninger.

2

Vælg knappen Administrer for at åbne siden Administrer test.

Valgmulighederne på siden Administrer test varierer, afhængigt af leveringsvalgmulighederne og status for testen. Tests kan ende i følgende kategorier:

 • Inden session test og efter session tests

 • Sessionsinterne tests

Administrer og start sessionsinterne tests

1

Angiv valgmuligheden Start denne test inden for en live session på siden Test Leveringsvalgmuligheder, når du tilføjer testen til sessionen.

2

Efter sessionen starter, skal du vælge Test i rullegardinmenuen på panelet Deltagere og kommunikationer.

3

Vælg titlen af ​​testen, og vælg derefter Start for Alle > Start test.

Bedømmelse og klassificering af svar for en test

Webex Training kontrollerer automatisk mødedeltageres svar mod de korrekte svar, du angav, da du oprettede testen, og be scorer derefter resultaterne.

En hel test bedømmes automatisk, hvis den ikke indeholder et essay eller spørgsmål, hvor der skal udfyldes tomme felter. I dette tilfælde kan mødedeltagere se testresultater, når de indsender deres svar.

Hvis deres test indeholder essay eller spørgsmål, hvor der skal udfyldes tomme felter, gennemse og bedømme testen. En komplet bedømmelse er ikke tilgængelig før du afslutter en bedømmelse af essay eller spørgsmål, hvor der skal udfyldes tomme felter.

1

Gør ét af følgende:

 • Fra siden Sessionsoplysninger skal du vælge Bedøm og rapporter.

 • Fra siden Administrer test, i afsnittet Svar fra elev, skal du vælge Se og bedøm svar.

Siden Indsendte tests angiver mødedeltagere, som har indsendt deres tests og mødedeltagere, som har modtaget deres bedømmelser og klassificeringer, hvis tildelt. Du kan også se spørgsmål og bedømmelsesskala, hvis angivet.

2

For at bedømme en mødedeltagers test skal du vælge linket Bedøm svar for mødedeltageren eller vælge mødedeltagerens navn.

Siden Bedøm indsendte svar vises. Alle svar, undtagen essay spørgsmål, bedømmes automatisk. En delvis bedømmelse vises i området Resultater. Selvom udfyld tomme svar bedømmes automatisk, kan du gennemse dem og ændre bedømmelserne, hvis nødvendigt.

3

Gennemse essays eller svar, hvor der udfyldes tomme felter, der har behov for manuel bedømmelse, og angiv bedømmelserne for essays.

 • For at tilgå et spørgsmål, der skal bedømmes manuelt skal du gå til afsnittet Ikke-bedømte spørgsmål, vælge et spørgsmål fra rullegardinmenuen og vælge Gå til.

 • For at ændre bedømmelsen for svar, hvor der skal udfyldes tomme felter, skal du vælge rigtigt eller forkert for spørgsmålet. Ved at vælge Gem opdateres bedømmelsen.

4

(Valgfri) Skriv kommentarer til mødedeltageren.

5

Vælg Gem for at opdatere bedømmelsen eller dine kommentarer.

Testresultaterne er opdateret på siden Vis testresultater. Hvis du har opsat afsendelse af klassificeringsrapporter til mødedeltagere, modtager mødedeltagere opdateringen via e-mail.