Legg til tester i en planlagt opplæringsøkt

Før du kan legge til prøver, må du planlegge, men ikke starte, en økt for å aktivere Tester-funksjonen.


Under planleggingsprosessen for opplæringsøkten kan du også legge til en test som du allerede har opprettet og lagret i testbiblioteket.

1

Gå til Øktinformasjon-siden ved å velge emnet for økten.

2

Velg Legg til ny test.

3

Velg ett av følgende på siden Legg til test, og velg Neste:

 • Opprett en ny test

 • Kopier en eksisterende test fra testbiblioteket

  Velg prøven du vil kopiere fra testbiblioteket, og velg Neste.

 • Importer spørsmål fra lagret prøve eller spørreskjema for avstemning (*.atp- eller *.wxt-fil)

  Velg filen, og velg Neste.

4

Lag eller rediger prøven, og velg Lagre.

5

Angi leveringsalternativer, for eksempel dato og tidsbegrensning for prøven, og velg Lagre.

6

Hvis du vil gå tilbake til siden Øktinformasjon, velger du Ferdig.

7

Følg de samme instruksjonene for å legge til flere prøver i en økt.

Tilgang til testbibliotek

Testbiblioteket fungerer som et oppbevaringssted for tester på organisasjonens Cisco Webex Training-nettsted. Du kan gjøre følgende i testbiblioteket:

 • Opprette, redigere, duplisere eller slette en test

 • Importere et spørreskjema eller en avstemning med filtypen ATP eller WXT, og konvertere det til en test

 • Kopier testene dine til Delte tester-delen slik at andre verter kan få tilgang til dem

 • Kopier delte tester til Private tester-delen. Testene du oppretter eller importerer, vises her.

Velg Vær vert for en økt > Testbibliotek fra venstre navigasjonslinje på nettstedet.

Opprett en ny test

Du kan opprette en test i testbiblioteket eller opprette en test og deretter legge den til i en planlagt opplæringsøkt.


For å spare tid på å beregne poeng sjekker Webex Training automatisk deltakernes svar mot de riktige svarene du angir. Du må angi svar for alle spørsmålstyper unntatt Essay. Når du har startet en test, kan du ikke endre spørsmålene eller svarene. Kontroller at svarene er riktige før du starter testen, ellers blir poengberegningene feil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gi poeng og karakter for en test.

1

Gjør én av følgende:

 • Velg Opprett ny test på Testbibliotek-siden.

 • Velg Legg til ny test > Opprett en ny test > Neste på Øktinformasjon-siden.

2

Angi feltene i testen.

3

Velg koblingen Sett inn spørsmål for å legge til et spørsmål eller instruksjoner i testen.

4

Velg Spørsmålstype fra rullegardinlisten.

5

Legg til spørsmålet eller instruksjonene.

6

Følg de samme instruksjonene for å legge til flere spørsmål i testen.

7

I Poengpanel-området for hvert spørsmål angir du en poengsum for riktig svar, og skriver eventuelt inn retningslinjer for poengregning eller kommentarer for personen som skal rette testen.

8

Hvis du vil omorganisere spørsmål, velger du Flytt opp eller Flytt ned. Hvis du vil redigere et spørsmål, velger du Rediger.

9

Velg Lagre.

Konverter test eller spørreskjemaer for avstemning til tester

Du kan importere tester eller spørreskjemaer for avstemninger som ble opprettet og lagret i tidligere versjoner av Webex Training, og konvertere dem til nettbaserte tester. Test eller spørreskjemaer for avstemninger har filtypen ATP.

Du kan også importere filer som er konvertert med Webex-konverteringsverktøyet for bruk i Webex Training. Disse filene har filtypen WXT.

1

Gjør én av følgende:

 • Velg Importer på Testbibliotek-siden.

 • Velg Legg til ny test > Importer testspørsmål fra lagret test eller spørreskjema for avstemning (*.atp- eller *.wxt-fil) > Neste på siden for øktinformasjon.

2

Velg filen du vil importere, og velg Neste.

Spørreskjemaet kopieres til Rediger test-siden.

3

Rediger spørsmålene om nødvendig, og velg Lagre.

Angi testleveringsalternativer for en planlagt opplæringsøkt

Siden Alternativer for testlevering vises under prosessen med å legge til en test i en planlagt opplæringsøkt. På denne siden bestemmer du følgende:

 • Når og hvordan du leverer testen

 • Tidsgrense

 • Alternativer for e-postkommunikasjon – for eksempel sender Poengsum og karakterrapport karakterrapporter til deltakere etter at verten er ferdig med å rette testene sine, eller etter at verten har oppdatert poengsummene eller kommentarene

 • Forsøksgrense


 • Når du har startet en test, kan du ikke endre leveringsalternativene.

 • Hvis du har angitt at testen skal leveres utenfor økten, kan deltakerne ta testen når som helst mellom start- og forfallsdatoene, men må fullføre testen innen den angitte tidsperioden.

Start og administrer tester for planlagte opplæringsøkter

1

Velg testemnet på Øktinformasjon-siden.

2

Velg Administrer-knappen for å åpne Administrer test-siden.

Alternativene på Administrer test-siden varierer avhengig av leveringsalternativene og statusen for testen. Tester kan falle inn under følgende kategorier:

 • Tester før eller etter økter

 • Tester i økten

Administrer og start tester i økten

1

Angi alternativet Start denne testen i en live-økt på siden Alternativer for testlevering når du legger til testen i økten.

2

Når økten har startet, velger du Tester i rullegardinlisten i panelet Deltakere og kommunikasjon.

3

Velg tittel for testen, og velg deretter Start for alle > Start test.

Gi poeng og karakter for en test

Webex Training kontrollerer automatisk deltakernes svar mot de riktige svarene du spesifiserte da du opprettet testen, og beregner deretter resultatene.

Hele testen beregnes automatisk hvis den ikke inneholder noen essay-deler eller spørsmål med utfylling av tomme felt. I dette tilfellet kan deltakerne se resultatene sine etter at de har sendt inn svarene sine.

Hvis en test inneholder essay-spørsmål eller spørsmål med utfylling av tomme felt, må du gå gjennom og rette testen manuelt. En fullstendig poengsum blir ikke tilgjengelig før du er ferdig med å vurdere essay-spørsmål eller spørsmål med utfylling av tomme felt.

1

Gjør én av følgende:

 • Velg Poengsum og rapport på Øktinformasjon-siden.

 • Velg Vis og gi poeng til svar under Svar fra studenter på Administrer test-siden.

Siden Innsendte tester viser deltakere som har sendt inn testene sine og deltakerne som har mottatt poengsummene og karakterene sine, hvis de er tilordnet. Du kan også se spørsmålene og karakterkrav, hvis angitt.

2

Hvis du vil rette testen til en deltaker, velger du koblingen Poengsum for svar eller deltakerens navn.

Siden Antall innsendte svar vises. Alle svar, med unntak av essayspørsmål, gis poeng automatisk. En delvis poengsum vises i Resultater-området. Selv om svarene på spørsmål med utfylling av tomme felt får poeng automatisk, kan det være lurt å se gjennom dem og endre poengsummene om nødvendig.

3

Gå gjennom essay-spørsmål eller spørsmål med utfylling av tomme felt som trenger manuell beregning av poeng, og oppgi poengsummene for essay-spørsmål.

 • Hvis du raskt vil gå til et spørsmål som du må beregne poeng for manuelt, går du til delen Spørsmål uten poengsum, velger et spørsmål i rullegardinlisten og velger Start.

 • Hvis du vil endre poengsummen for et svar med utfylling av tomme felt, velger du riktig eller feil for spørsmålet. Hvis du velger Lagre, oppdateres poengsummen.

4

(Valgfritt) Skriv inn kommentarer til deltakeren.

5

Velg Lagre for å oppdatere poengsummen eller kommentarene dine.

Testresultatene oppdateres på siden Vis testresultater. Hvis du har angitt å sende karakterrapporter til deltakerne, mottar deltakeren oppdateringen via e-post.