Planlanan Eğitim Oturumuna Testler Ekleme

Testleri eklemeden önce, Test özelliğini açmak için bir oturumu planlayın ancak başlatmayın.


Eğitim oturumu planlama sürecinde, daha önce oluşturduğunuz ve Test Kütüphanesine kaydettiğiniz bir testi de ekleyebilirsiniz.

1

Oturum konu başlığını seçerek Oturum Bilgileri sayfasına gidin.

2

Yeni Test Ekle'yi seçin.

3

Test Ekle sayfasında, aşağıdakilerden birini ve İleri'yi seçin:

 • Yeni test oluştur

 • Test Kütüphanesindeki bir testi kopyala

  Test Kütüphanesinden kopyalamak istediğiniz testi İleri'yi seçin.

 • Test sorularını kayıtlı test veya anket formundan (*.atp veya *.wxt dosyası) içe aktar

  Dosyayı ve İleri'yi seçin.

4

Testi oluşturun ve düzenleyin ve Kaydet'i seçin.

5

Test tarihi ve test tarihi gibi teslimat seçeneklerini belirtin ve Kaydet'i seçin.

6

Oturum Bilgileri sayfasına dönmek için Bitti'yi seçin.

7

Oturuma birden fazla test eklemek için aynı talimatları uygulayın.

Test Kütüphanesine Erişim

Test Kütüphanesi, kurum sitesinin Site Eğitimi web sitesinde yer alan testlerin Cisco Webex olarak görev amektedir. Test Kütüphanesinde aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Bir test oluşturma, düzenleme, tekrarlama ve silme

 • .atp veya .wxt dosya uzantısına sahip bir anketi veya test anketini içe aktarma ve teste dönüştürme

 • Testlerinizi, diğer eğitim oturumu sahiplerinin erişebilmesi için Paylaşılan Testler bölümüne kopyalama

 • Paylaşılan testleri Özel Testler bölümüne kopyalayın. Oluşturduğunuz veya içe aktardığınız testler burada görünür.

Sitenizdeki sol navigasyon çubuğunda, Oturum Düzenle > Test Kütüphanesi'ni seçin.

Yeni Test Oluşturma

Test Kütüphanesi'nde bir test oluşturabilir veya bir test oluşturup planlanmış eğitim oturumuna ekleyebilirsiniz.


Puanlama sırasında size zaman kazanmak için Webex Eğitimi, katılımcıların yanıtlarını belirttiğiniz doğru yanıtlara karşı otomatik olarak kontrol eder. Makale dışında tüm soru türleri için yanıtları belirtmeniz gerekir. Bir testi başlattıktan sonra, soruları veya yanıtları değiştiremezsiniz. Testi başlatmadan önce yanıtların doğru olduğundan emin olun; aksi halde puanlama hatalı olur. Ayrıntılar için bkz. Test için Yanıtları Puanlama ve Derecelendirme.

1

Şunlardan birini yapın:

 • Test Kütüphanesi sayfasında Yeni Test Oluştur'u seçin.

 • Oturum Bilgileri sayfasında, Yeni Test Ekle > Yeni test oluştur > İleri'yi seçin.

2

Test alanlarını belirtin.

3

Teste soru veya talimatlar eklemek için Soru Ekle bağlantısını seçin.

4

Açılır listeden Soru Türü'nü seçin.

5

Soruyu veya talimatları ekleyin.

6

Teste daha fazla soru eklemek için aynı talimatları uygulayın.

7

Her soru için Puanlama Paneli alanında, doğru yanıt için bir puan belirtin ve isterseniz testi puanlayacak kişi için puanlama yönergelerini veya yorumları yazın.

8

Soruları yeniden düzenlemek için Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı bağlantılarını seçin. Bir soruyu düzenlemek için Düzenle'yi seçin.

9

Kaydet'i seçin.

Test veya Anketleri Testlere Dönüştürme

Webex Training'in önceki sürümlerinde oluşturulan ve kaydedilen test veya anket sorularını içe aktararak web tabanlı testlere dönüştürebilirsiniz. Test ve anket dosyalarının .atp uzantısı olur.

Ayrıca EğitimDe kullanmak üzere Webex Dönüştürme Aracı ile dönüştürülmesi dosyaları Webex. Bu dosyaların .wxt uzantısı vardır.

1

Şunlardan birini yapın:

 • Test Kütüphanesi sayfasında, İçe Aktar'ı seçin.

 • Oturum Bilgileri sayfasında, Yeni Test Ekle > Kayıtlı test veya anketten test sorularını içe aktar (*.atp or *.wxt file) > İleri'yi seçin.

2

İçe aktarmak istediğiniz dosyayı ve İleri'yi seçin.

Anket Testi Düzenle sayfasına kopyalanır.

3

Gerekirse soruları düzenleyin ve Kaydet'i seçin.

Planlanan Eğitim Oturumu için Teslimat Seçeneklerini Belirtme

Test Teslimat Seçenekleri sayfası, bir test planlanan eğitim oturumuna eklenirken görünür. Bu sayfada aşağıdakileri belirlersiniz:

 • Testin ne zaman ve nasıl teslim edileceği

 • Zaman sınırı

 • E-posta iletişim seçenekleri - örneğin, Puanlama ve derecelendirme raporu, toplantı sahibi testlerini puanlamayı tamamladıktan ya da puanları veya yorumları güncelledikten sonra derece raporlarını katılımcılara gönderir

 • Girişim sınırları


 • Bir testi başlattıktan sonra, teslimat seçeneklerini değiştiremezsiniz.

 • Test oturumun dışında teslim edilecek şekilde ayarlanmışsa katılımcılar testi başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki herhangi bir zamanda yapabilir ancak testi belirtilen sürede tamamlamaları gerekir.

Planlanmış Eğitim Oturumu Testlerini Başlatma ve Yönetme

1

Oturum Bilgileri sayfasında test konu başlığını seçin.

2

Testi Yönet sayfasını açmak için Yönet düğmesini seçin.

Testi Yönet sayfasındaki seçenekleri, teslimat seçeneklerine ve testin durumuna bağlı olarak farklılık gösterir. Testler aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

 • Oturum öncesi testleri ve oturum sonrası testleri

 • Oturum içi testler

Oturum İçi Testleri Yönetme ve Başlatma

1

Testi oturuma eklerken Test Teslimat Seçenekleri sayfasında Bu testi canlı oturumda başlat seçeneğini belirtin.

2

Oturum başladıktan sonra, Katılımcılar ve İletişimler panelindeki açılır listede Test'i seçin.

3

Testin başlığını ve ardından Tümü için Başlat > Testi Başlat'ı seçin.

Test için Yanıtları Puanlama ve Derecelendirme

Webex Eğitimi, katılımcıların yanıtlarını testi oluştururken belirttiğiniz doğru yanıtlara karşı otomatik olarak kontrol eder ve sonuçları puanlar.

Tüm test otomatik olarak puanlandığından, hiçbir makale veya boşluk doldurma sorusu içermez. Bu durumda, katılımcılar yanıtlarını gönderdikten sonra test sonuçlarını görüntüleyebilir.

Bir test makale veya boşluk doldurma soruları içeriyorsa testi inceleyin ve puanlayın. Makaleyi veya boşluk doldurma sorularının puanlanması tamamlana dek tam bir puan alınamaz.

1

Şunlardan birini yapın:

 • Oturum Bilgileri sayfasında Puan ve Rapor'u seçin.

 • Test Yönet sayfasında, Öğrenci Yanıtları bölümünde, Yanıtları Görüntüle ve Puanla'yı seçin.

Gönderilen Testler sayfası, testlerini gönderen katılımcıları ve puanlarını alan (atanmışsa) katılımcıları listeler. Soruları ve belirtilmişse derecelendirme ölçeğini de görüntüleyebilirsiniz.

2

Bir katılımcının testini puanlamak için katılımcı için Yanıtları Puanla bağlantısını veya katılımcının adını seçin.

Gönderilen Yanıtları Puanla sayfası açılır. Makale sorularının yanıtları hariç tüm yanıtlar otomatik olarak puanlanır. Sonuçlar alanında kısmi bir puan görünür. Boşluk doldurma yanıtları otomatik olarak puanlansa da, bunları incelemek ve gerekirse puanlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

3

Manuel puanlama gerektiren makaleleri veya boşluk doldurma yanıtlarını inceleyin ve makaleler için puanlarını belirtin.

 • Hızla manuel puanlama gerektiren bir soruya gitmek için Puanlanmamış sorular bölümüne gidin açılır listede bir soru seçin ve Git'i seçin.

 • Boşluk doldurma yanıtının puanı değiştirmek üzere soru için doğru veya yanlış seçeneğini belirleyin. Kaydet seçilirse puan güncellenir.

4

(İsteğe bağlı) Katılımcı için yorum yazın.

5

Puanı veya yorumlarınızı güncellemek için Kaydet'i seçin.

Test sonuçları, Test Sonuçlarını Görüntüle sayfasında güncellenir. Derece raporlarının katılımcılara gönderilmesini belirttiyseniz katılımcı güncellemeyi e-postayla alır.