Når du aktiverer folks fokus, ændres dine layouts dynamisk for at beskære tom baggrund og optimere hver deltagers rum på skærmen. Når den er aktiveret, er beskæring dynamisk og finder sted, når den forbedrer din mødeoplevelse.

Når du deltager i et opkald på en understøttet enhed med personers fokus aktiveret, beskæres indgående video fra andre understøttede enheder på din skærm. Hvis en anden enhed i opkaldet ikke understøtter personers fokus, bliver den pågældende enheds indgående video ikke beskåret på din skærm.

Personers fokus er en Webex Meetings funktion, der er tilgængelig på cloud-registrerede boards og Desk Series-enheder (undtagen Desk Hub og ældre enheder), der kører RoomOS 11.


Personers fokus er i øjeblikket tilgængelig som en ekstern betafunktion. Det betyder, at der er nogle kendte begrænsninger, som er under aktiv udvikling. Du kan rapportere problemer og indsende feedback her.

Aktiver personers fokus

Personers fokus er slået til og fra på modtagelsesenheder. Det betyder, at når du aktiverer den på din enhed, vælger du at se beskåret video på din side af opkaldet – det betyder ikke, at andre enheder automatisk modtager beskåret video fra dig.

Personers fokus er slået fra som standard. Du kan aktivere personers fokus på din enhed under et opkald:

  1. Tryk på din enheds berøringsskærm for at få adgang til opkaldskontrolfunktionerne.

  2. Tryk på knappen Layout. Menuen Layout åbner.

  3. Personers fokus er nederst i menuen. Slå den til/ fra.

Dit aktuelle layout vil automatisk blive justeret og omjusteret til at vise beskåret deltager.


  • Hvis højttalersporing understøttes og er aktiveret på din enhed, skal du deaktivere lukkenumre for at tillade andre enheder i et opkald at beskære din indgående video. Gå til Enhedsindstillinger > Avancerede funktioner > kameravisning > og slå lukkefunktioner til/fra.

  • Hvis du deaktiverer Bedste oversigt på din enhed, beskæres din indgående video ikke på modtagelsesenheder.

  • Deltagere, der ringer op til et møde fra en Webex-klient, vil i øjeblikket ikke blive beskåret på modtagelsesenheder.