Valg af kamera tilstands rammer forbedrer den visning, der sendes fra dit mødelokale. Rammetilstand beskærer uneccessary plads omkring deltagerne og sammensætter en visning, hvor folk ser tættere på hinanden, selv størrelse og på samme øjen niveau, i op til fire rammer. Personer, der sidder tæt på hinanden, grupperes i rammer for at holde kontinuiteten i lokalet.

Sådan aktiveres rammer:

  1. Åbn kontrol panel på dit bræt eller touch-controller. Tryk på kamera.

  2. Vælg rammer under kamera tilstand.

Hvis der er mere end fire personer i lokalet, grupperes de i rammer eller skiftes til en gruppevisning, der viser alle tilstedeværende.

Tabellen her viser de forskellige måder, hvorpå der vises op til 7 eller flere personer på skærmen, når ramme tilstanden er i brug. I hver række viser den øverste illustration, hvordan folk placeres i lokalet, og den nederste illustration viser, hvordan kameraet grupperer dem sammen i frame-tilstand.

1 person

2 personer

3 personer

4 personer

5 personer

6 personer

7 personer

Understøttelse af flere grupperamme scenarier vil komme i fremtidige versioner.