Klik på Opdater placering i ansvarsfraskrivelse for nødtjenester, og indtast din aktuelle adresse.

Hvis du allerede er logget ind og har glemt at opdatere din placering, skal du gå til din profilbillede og derefter vælge Hjælp > Om > ansvarsfraskrivelse.

Klik på Opdater placering i ansvarsfraskrivelse for nødtjenester, og indtast din aktuelle adresse.

Hvis du allerede er logget ind og har glemt at opdatere din placering, skal du gå til Webex-> Om Webex og derefter klikke på Meddelelser og ansvarsfraskrivelser.