U odricanju od odgovornosti službe za hitne slučajeve kliknite Ažuriraj mjesto i unesite trenutnu adresu.

Ako ste već prijavljeni i zaboravili ažurirati svoju lokaciju, idite na svoju profilnu sliku, a zatim odaberite Pomoć > O > izjava oodricanju odgovornosti hitnih službi.

U odricanju od odgovornosti službe za hitne slučajeve kliknite Ažuriraj mjesto i unesite trenutnu adresu.

Ako ste već prijavljeni i zaboravili ažurirati lokaciju, idite na Webex > O web-exu, a zatim kliknite Obavijesti i odricanja od odgovornosti.

Dodirnite Ažuriraj mjesto u odricanju od odgovornosti hitnih službi i unesite trenutnu adresu.

Ako ste se već prijavili i zaboravili ažurirati lokaciju, dodirnite profilnusliku, otvorite O programu, a zatim Obavijesti i izjave o odricanju odgovornosti.