Kliknij opcję Aktualizuj lokalizację w zastrzeżeniu dotyczącym usług ratunkowych i wprowadź bieżący adres.

Jeśli jesteś już zalogowany(aś) i nie pamiętasz zaktualizować swojej lokalizacji, przejdź do swojego zdjęcia profilowego, a następnie wybierz pozycję Pomoc > informacje o >zastrzeżenie dotyczące służb ratunkowych.

Kliknij opcję Aktualizuj lokalizację w zastrzeżeniu dotyczącym usług ratunkowych i wprowadź bieżący adres.

Jeśli jesteś już zalogowany i nie pamiętasz zaktualizować swojej lokalizacji, przejdź do webex > About Webex, a następnie kliknij Pozycję Powiadomienia i zastrzeżenia.

Stuknij opcję Aktualizuj lokalizację w zastrzeżeniu dotyczącym usług ratunkowych i wprowadź swój bieżący adres.

Jeśli jesteś już zalogowany(aś) i nie chcesz zaktualizować swojej lokalizacji, naciśnij swoje zdjęcieprofilowe, przejdź do pozycji Informacje , a następnienaciśnij pozycję Powiadomienia i zastrzeżenia.