Klicka på Uppdatera plats i ansvarsfriskrivningen för räddningstjänsten och ange din aktuella adress.

Om du redan är inloggad och har glömt att uppdatera din plats går du till ditt profilbild och väljer Hjälp med > Om > ansvarsfriskrivning av räddningstjänst.

Klicka på Uppdatera plats i ansvarsfriskrivningen för räddningstjänsten och ange din aktuella adress.

Om du redan är inloggad och har glömt att uppdatera din plats går du till Webex > Om Webex och klickar sedan på Meddelanden och friskrivningar.

Tryck på Uppdatera plats i ansvarsfriskrivningen för räddningstjänsten och ange din aktuella adress.

Om du redan är inloggad och har glömt att uppdatera din plats knackar du på profilbild , går till Om och trycker sedan på Meddelanden och friskrivningar.