Inden du begynder

Kun specifikke roller har tilladelse til at oprette aktiveringskoder. Få flere oplysninger i rollen kundekonto.

Hvis du genererer en aktiveringskode for en analog telefonadapter (ATA), skal du konfigurere alle netværksindstillinger, før du aktiverer enheden.

Når du har aktiveret enheden, kan du ikke få adgang til eller ændre disse netværksindstillinger. Her er nogle få eksempler på tilgængelige netværksindstillinger: VLAN, IP-adresse og undernetmaske.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til steder eller brugere.

2

Vælg den bruger eller det sted, som du vil generere en aktiveringskode for.

3

Vælg Tilføj enhed.

Du vil blive præsenteret for en QR-kode og en 16-cifret aktiveringskode. Aktiveringskoden udløber efter 7 dage.

4

Indtast aktiveringskoden, eller Scan QR-kode på enheden. Du kan også sende aktiveringskoden til den bruger, der er tildelt til enheden, eller en anden person i din organisation, så vedkommende kan aktivere enheden.