Innan du börjar

Endast specifika roller har behörighet att generera aktiverings koder. För mer information, se roller för kund konton.

Om du genererar en aktiverings kod för en analog telefonadapter (ATA) måste du konfigurera alla nätverks inställningar innan du aktiverar enheten.

När du har aktiverat enheten kan du inte komma åt eller ändra nätverks inställningarna. Här följer några exempel på tillgängliga nätverks inställningar: VLAN, IP-adress och nätmask.

1

Från kundvisaren i https://admin.webex.comgår du till platser eller användare.

2

Välj den användare eller den ort som du vill skapa en aktiverings kod för.

3

Välj Lägg till enhet.

Du kommer att få en QR-kod och en 16-siffrig aktiverings kod. Aktiverings koden går ut efter 7 dagar.

4

Ange aktiverings koden eller Läs in QR-kod på enheten. Du kan också e-posta aktiverings koden till användaren som är tilldelad till enheten eller en annan person i din organisation så att de kan aktivera enheten.