Før du starter

Bare bestemte roller har tillatelse til å generere aktiveringskoder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kundekontoroller.

Hvis du genererer en aktiveringskode for en analog telefonadapter (ATA), må du konfigurere alle nettverksinnstillingene før du aktiverer enheten.

Når du har aktivert enheten, får du ikke tilgang til eller kan ikke endre disse nettverksinnstillingene. Her er noen eksempler på tilgjengelige nettverksinnstillinger: VLAN, IP-adresse og nettverksmaske.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Steder eller Brukere.

2

Velg brukeren eller stedet du vil generere en aktiveringskode for.

3

Velg Legg til enhet.

Du får presentert en QR-kode og en 16-sifret aktiveringskode. Aktiveringskoden utløper etter 7 dager.

4

Skriv inn aktiveringskoden eller skann QR-koden på enheten. Du kan også sende aktiveringskoden via e-post til brukeren som er tilordnet enheten eller en annen person i organisasjonen, slik at de kan aktivere enheten.