Преди да започнете

Само конкретни роли имат разрешение за генериране на кодове за активиране. За повече информация вижте Роли на клиентски акаунти.

Ако генерирате код за активиране на аналогов телефонен адаптер (ATA), трябва да конфигурирате всички мрежови настройки, преди да активирате устройството.

След като активирате устройството, нямате достъп или промяна на тези мрежови настройки. Ето няколко примера за налични мрежови настройки: VLAN, IP адрес и подмрежова маска.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Места или Потребители .

2

Изберете Потребителя или Мястото, за което искате да генерирате код за активиране.

3

Изберете Добавяне на устройство.

Ще ви бъдат представени QR код и 16-цифрен код за активиране. Кодът за активиране изтича след 7 дни.

4

Въведете кода за активиране или сканирайте QR кода на устройството. Можете също да пишете кода за активиране на потребителя, присвоен на устройството или на друго лице във вашата организация, така че да може да активира устройството.