Video er som standard aktiveret, når du deltager i et opkald eller et møde.

Det er muligt at skjule knappen Slå video fra i brugergrænsefladen. Læs artiklen Fjern standardknapper fra brugergrænsefladen for at få flere oplysninger.


Du behøver ikke at hen til enheden for at slukke for din video. Du kan også deaktivere den direkte i Webex App ved at klikke på . Du kan se, at din video er slukket, når ikonet bliver rødt. .


Møde værten kan deaktivere en deltagers video i Webex Meetings. De kan slå det til igen direkte fra deres enhed ved at trykke på kamera ikonet.

1

Når du er i gang med et opkald eller et møde, skal du trykke på et vilkårligt sted på skærmen og derefter trykke på knappen Stop video .

2

Teksten Video er deaktiveret vises på skærmen.

Kamera ikonet forbliver synligt under opkaldet for at angive, at din video er slukket. Hvis du vil slå din video til igen, skal du trykke på knappen Start video .

På DX70 og DX80 skal du slukke for den fysiske beskyttelses lukker for at slukke for din video. På Webex skrivebord, bord Hub, bord Mini og bord Pro, skal du skubbe beskyttelsen af personlige oplysninger mod venstre for at slukke for kameraet.

Selv når en privat lukker er åben, kan du stadig aktivere din video ved at trykke på Start video Eller sluk for din video ved at trykke på Stop video .

1

Når du er i et opkald eller et møde, skal du trykke på knappen Stop video På controlleren (eller Naviger til den med fjernbetjeningen) for at deaktivere din video.

2

Teksten Video er deaktiveret vises på skærmen.

Kamera ikonet forbliver synligt under opkaldet for at angive, at din video er slukket. Hvis du vil slå din video til igen, skal du trykke på (eller vælge) Start video .