Din telefon leveres med alt, hvad du behøver for at tænde for den, forbinde den til netværket og til at opsætte den på dit skrivebord.

Når telefonen har oprettet forbindelse til netværket, begynder processen til start af telefonen, og telefonen bliver registreret på serveren.

Når telefonen har forbindelse, bestemmer den, om der skal installeres en firmwarefil på telefonen.

Du kan ikke justere standeren til Cisco IP-telefon 7811.

Hvis du gerne vil se en grafisk oversigt over disse trin, se Installationsvejledning til Cisco IP-telefon 7800-serie.

1

Sæt den lange, lige ende af håndsætskablet i telefonen og sæt den anden ende i håndsættet.

2

Slut netværkskablet fra dit netværk til netværksporten på telefonen.

3

Tilslut fodstykket og juster vinklen af telefonen.

  1. Sæt de buede konnektorer i de nederste huller.

  2. Løft foden, indtil konnektorerne klikker ind i de øverste huller.

    Det kan være nødvendigt at udøve mere kraft end forventet for at tilslutte eller frakoble foden.

  3. Juster vinklen på telefonen.

4

Tilslut den eksterne strømforsyning.

5

Overvåg processen til start af telefonen. Dette trin kontrollerer, at telefonen er konfigureret korrekt.

6

Tillad, at telefonen kan opgradere til den aktuelle firmwareafbildning.

7

Foretag opkald med telefonen for at bekræfte, at telefonen og funktionerne virker korrekt.