Telefon dolazi sa svime što vam je potrebno za njegovo uključivanje, povezivanje s mrežom i postavljanje na stol.

Nakon povezivanja telefona s mrežom započinje postupak pokretanja telefona i telefon se registrira na poslužitelju.

Nakon što se telefon poveže, određuje treba li na telefon instalirati novo opterećenje firmvera.

Ne možete podesiti Cisco IP Phone postolje 7811.

Ako želite vidjeti grafički pregled ovih koraka, pogledajte Cisco IP Phone Vodič za instalaciju serije 7800.

1

Priključite dugački, ravni kraj kabela slušalice u telefon, a drugi kraj priključite u slušalicu.

2

Povežite mrežni kabel s mreže na mrežni priključak na telefonu.

3

Spojite stalak i prilagodite kut telefona.

  1. Umetnite zakrivljene priključke u donje utore.

  2. Podignite postolje dok konektori ne stisnu u gornje utore.

    Možda ćete morati izvršiti više sile nego što očekujete da ćete spojiti ili odspojiti postolje.

  3. Prilagodite kut telefona.

4

Uključite vanjsko napajanje.

5

Nadzirite postupak pokretanja telefona. Ovaj korak potvrđuje da je telefon ispravno konfiguriran.

6

Dopustite telefonu nadogradnju na trenutnu sliku firmvera.

7

Upućujte pozive telefonom da biste provjerili rade li telefon i značajke ispravno.