Din telefon levereras med allt du behöver för att starta den, ansluta den till nätverket och placera den på skrivbordet.

När telefonen ansluter till nätverket påbörjas telefonens startprocess och telefonen registreras på servern.

När telefonen är ansluten kontrollerar den om en senare version av den fasta programvaran behöver installeras.

Du kan inte justera basstället till Cisco IP-telefon 7811.

En beskrivning i bilder av hur du går till väga finns i Installationshandbok till Cisco IP-telefon 7800-serien.

1

Anslut den långa, raka änden av telefonlurskabeln till telefonen och anslut den andra änden till luren.

2

Anslut nätverkskabeln från ditt nätverk till telefonens nätverksport.

3

Anslut basstället och justera telefonens vinkel.

  1. För in böjda anslutningshakarna i de nedre skårorna.

  2. Lyft basstället uppåt tills anslutningarna hakar fast i de övre skårorna.

    Det kan krävas mer kraft än förväntat för att haka fast eller avlägsna basstället.

  3. Justera telefonens vinkel.

4

Anslut den externa strömkällan.

5

Övervaka telefonens startprocess. Detta steg verifierar att telefonen är korrekt konfigurerad.

6

Tillåt uppgradering till den aktuella avbilden för den fasta programvaran.

7

Ring samtal med telefonen för att kontrollera att telefonen och funktionerna fungerar korrekt.