Telefon dolazi sa svime što vam je potrebno da ga napajate, povežete sa mrežom i podesite na svom stolu.

Nakon što se telefon poveže sa mrežom, počinje proces pokretanja telefona, a telefon se registruje na serveru.

Nakon povezivanja telefona, utvrđuje se da li treba instalirati novo opterećenje firmvera na telefonu.

Ne možeš da podesiš Cisco IP Phone 7811.

Ako želite da vidite grafički pregled ovih koraka, pogledajte Cisco IP Phone za instalaciju serije 7800.

1

Priključite dugačak, pravi kraj kabla za slušalice u telefon i priključite drugi kraj u slušalicu.

2

Povežite mrežni kabl sa mreže sa mrežnim portom na telefonu.

3

Povežite štand sa nogama i podesite ugao telefona.

  1. Umetnite zakrivljene linije spajanja u donje konektore.

  2. Podignite stočić dok se konektori ne zalepe za gornje konektore.

    Možda ćete morati da izvršite veću silu nego što očekujete da povežete ili prekinete vezu sa podnožjem.

  3. Podesite ugao telefona.

4

Priključite spoljno napajanje.

5

Nadgledajte proces pokretanja telefona. Ovaj korak potvrđuje da je telefon ispravno konfigurisan.

6

Dozvolite telefonu da izvrši nadogradnju na trenutnu sliku firmvera.

7

Obavite razgovore sa telefonom da biste proverili da li telefon i funkcije ispravno funkcionišu.