הטלפון שלך מגיע עם כל מה שאתה צריך כדי להפעיל אותו, לחבר אותו לרשת, ולהגדיר את זה על שולחן העבודה.

לאחר שהטלפון מתחבר לרשת, תהליך ההפעלה של הטלפון מתחיל ואוגר הטלפון עם השרת.

לאחר שהטלפון מתחבר, הוא קובע אם יש להתקין עומס קושחה חדש בטלפון.

לא ניתן לכוונן את הCisco IP Phone 7811 footstand.

אם ברצונך להציג מבט כולל על השלבים הבאים, עיין במדריך ההתקנה Cisco IP Phone 7800 Series.

1

חבר את הקצה הארוך והישר של כבל השפופרת לתוך הטלפון וחבר את הקצה השני לשפופרת.

2

חבר את כבל הרשת מהרשת ליציאת הרשת בטלפון.

3

חבר את הfootstand והתאם את זווית הטלפון.

  1. הכנס את המחברים המעוקלים לחריצים התחתונים.

  2. הרם את הfootstand עד שהמחברים ייצמדו לחריצים העליונים.

    ייתכן שתצטרך להפעיל יותר כוח משאתה מצפה להתחבר או לנתק את הfootstand.

  3. להתאים את זווית הטלפון.

4

חבר את ספק הכוח החיצוני.

5

נטר את תהליך ההפעלה של הטלפון. שלב זה מוודא שהטלפון מוגדר כראוי.

6

אפשר לטלפון לשדרג לתמונת הקושחה הנוכחית.

7

בצע שיחות עם הטלפון כדי לוודא שהטלפון והתכונות יפעלו כראוי.