Telefonen din kommer med alt du trenger for å slå den i, koble den til nettverket og konfigurere den på kontoret ditt.

Når telefonen har koblet til nettverket, begynner telefon oppstarts prosessen, og telefonen registreres på-serveren.

Når telefonen er koblet til, fastsetter den om en ny fastvareopplasting bør installeres på telefonen.

Du kan ikke justere Cisco IP Phone 7811-foten.

Hvis du vil se en grafisk oversikt over disse trinnene, kan du se installasjons veiledningen for Cisco IP Phone 7800-serien.

1

Koble den lange, rette enden av hånd sett kabelen inn i telefonen og koble den andre enden til hånd settet.

2

Koble nettverks kabelen fra nettverket til nettverks porten på telefonen.

3

Koble til fotenen, og Juster vinkelen på telefonen.

  1. Sett de buede kontaktene inn i de nedre sporene.

  2. Løft foten til koblingene fester seg i de øvre sporene.

    Du må kanskje utøve mer kraft enn du forventer å koble til eller koble fra foten.

  3. Juster vinkelen på telefonen.

4

Koble til den eksterne strøm forsyningen.

5

Følg med på telefonoppstartsprosessen. Dette trinnet bekrefter at telefonen blir konfigurert riktig.

6

Tillat at telefonen oppgraderer til gjeldende FAS tvare bilde.

7

Foreta et anrop med telefonen for å bekrefte at den og funksjonene virker som de skal.