Telefonen leveres med alt du trenger for å slå den på, koble den til nettverket og konfigurere den på skrivebordet.

Når telefonen har koblet til nettverket, starter telefonoppstartsprosessen, og telefonen registreres på serveren.

Når telefonen er koblet til, fastsetter den om en ny fastvareopplasting bør installeres på telefonen.

Du kan ikke justere støtten for Cisco IP-telefon 7811.

Hvis du vil se en grafisk oversikt over disse trinnene, kan du se installasjonsveiledningen for Cisco IP-telefon 7800-serien.

1

Koble den lange, rette enden av håndsettkabelen til telefonen, og koble den andre enden til håndsettet.

2

Koble nettverkskabelen fra nettverket til nettverksporten på telefonen.

3

Koble til fotstativet og juster vinkelen på telefonen.

  1. Sett de buede kontaktene inn i de nedre sporene.

  2. Løft fotstativet til kontaktene klikker på de øvre sporene.

    Det kan hende du må bruke mer makt enn du forventer for å koble til eller fra fotstativet.

  3. Juster vinkelen på telefonen.

4

Koble til den eksterne strømforsyningen.

5

Følg med på telefonoppstartsprosessen. Dette trinnet bekrefter at telefonen blir konfigurert riktig.

6

La telefonen oppgradere til gjeldende fastvareavbildning.

7

Foreta et anrop med telefonen for å bekrefte at den og funksjonene virker som de skal.