Låser møder hjælper med at holde dem sikre ved at sikre, at ingen deltager, som ikke skal. Når du låser dit møde, forhindrer det flere mødedeltagere i at deltage, indtil du lukker demind. Du kan når som helst låse eller låse op for mødet under en igangværende session. Hvis du har på hinanden følgende møder eller har brug for databeskyttelse i dit personlige lokale, lås mødelokalet.

Når mødet er låst:

  • Ingen kan til træde ind i mødet, før du låser det op.

  • Du ser en liste over alle mødedeltagere, der venter i lobbyen. Listen angiver, hvem der har logget på, og hvem der ikke har. Du kan vælge, hvem der må være med til mødet.

  • Alle, der allerede deltager i mødet, inklusive værten, kan ikke ringe op for at tilslutte til mødets lyd. De kan stadig bruge deres computer til lyd eller få mødet til at ringe til dem.


For brugere på Cisco Webex videoplatform version 1.0: Hvis du indstiller dit møde til at låse automatisk 0 minutter efter mødet starter, anbefaler vi, at du starter dit møde fra Cisco Webex Meetings-appen, så du kan give deltagere adgang. Du vil ikke kunne give deltagere adgang ved at bruge videoenheden. Se Find dit Cisco WebEx Meetings versionsnummer for at finde ud af, hvilke versioner du bruger.

Lås eller lås dit møde op

Under et møde skal du gå til Flere valgmuligheder i mødekontrolfunktionerne og derefter klikke på skydebjælken ved siden af Lås møde Flere valgmuligheder for at låse eller låse dit møde op.

Godkendte deltagere i din organisation kan altid deltage i ulåste møder uden at skulle vente i lobbyen.

Vælg dine indstillinger for ikke-godkendte deltagere i henhold til dit websteds sikkerhedskrav. Du kan give gæster mulighed for at deltage i ulåste møder direkte. Hvis du låser dit møde, kan du tillade gæster at vente i lobbyen, indtil de optages, eller forhindre gæster i at deltage på nogen måde.

Du kan indstille dine egne indstillinger under planlægning af et møde fra dit -websted eller fra præferencer for personligt lokale til møder i dit lokale.

Lås automatisk din planlagt møde

Du kan indstille dine låste mødevalgmuligheder, mens du planlægger dit møde. Vælg gæstens adfærd for deltagelse i mødet, og vælg, om mødet låses automatisk, efter det starter. Du kan vælge mellem 0, 5, 10, 15 eller 20 minutter. Som standard låser mødet efter 10 minutter.

Lås automatisk dit personlige lokale

Du kan indstille en valgmulighed i præferencerne for dit personlige lokale for at låse dit lokale automatisk, efter du starter et møde. Du kan vælge mellem 0, 5, 10, 15 eller 20 minutter. Som standard låser dit personlige lokale efter 10 minutter.

1

Gå til Præferencer > Mit personlige rum .

2

Marker afkrydsningsfeltet ved siden af Automatisk lås , og vælgderefter, hvor mange minutter du ønsker, før dit personlige lokale låser.automatically_lock_image

Lås eller lås dit møde op

Under et møde i dit personlige lokale skal du gå til Flere valgmuligheder under mødekontrolfunktionerne og derefter vælge Lås møde eller Lås møde op.

Din webstedsadministrator kan tillade ikke-godkendte mødedeltagere adgang til ulåste lokaler, hvis de har logget ind for nyligt inden for en angivet tidsperiode. Standard er to uger.

Hvis dine webstedsindstillinger forhindrer ikke-godkendte gæster i at træde ind i ulåste lokaler, medmindre værten giver dem adgang:

  • Ikke-godkendte gæster venter i lobbyen.

  • Værten ser en liste over hvem, der venter, og kan vælge, hvem der skal lukkes ind.

Lås automatisk dit personlige lokale

Du kan indstille en valgmulighed i præferencerne for dit personlige lokale for at låse dit lokale automatisk, efter møderne starter. Du kan vælge mellem 0, 5, 10, 15 eller 20 minutter. Som standard låser dit personlige lokale efter 10 minutter.

1

Gå til Præferencer > Mit personlige rum .

2

Marker afkrydsningsfeltet ved siden af Automatisk lås , og vælgderefter, hvor mange minutter du ønsker, før dit personlige lokale låser.Automatisk lås