Als u vergaderingen vergrendelt, zorgt u ervoor dat niemand deel kan nemen aan vergaderingen die niet mogen worden gebruikt. Als u uw vergadering vergrendelt, kunnen er geen deelnemers meer deelnemen totdat u hentoelaat. U kunt een vergadering op elk moment vergrendelen of ontgrendelen als de sessie bezig is. Als u aaneengesloten vergaderingen houdt of als u privacy nodig hebt in uw persoonlijke ruimte, vergrendelt u de ruimte.

Wanneer de vergadering is vergrendeld:

  • Niemand kan aan de vergadering meedoen, totdat u de vergadering ontgrendelt.

  • Er wordt een lijst weergegeven met alle deelnemers die in de lobby wachten. Op de lijst staat vermeld wie zich heeft aangemeld en wie niet. U kunt kiezen wie u toestaat tot de vergadering.

  • Iedereen die al aan de vergadering deel heeft, inclusief de host, kan niet in bellen om verbinding te maken met de audio van de vergadering. Ze kunnen hun computer nog steeds gebruiken voor audio, of de vergadering hen laten bellen.


Voor gebruikers Cisco Webex videoplatformversie 1.0: Als u in stelt dat uw vergadering automatisch wordt vergrendeld 0 minuten na het begin van de vergadering, raden we u aan uw vergadering te starten vanuit de Cisco Webex Meetings-app zodat u deelnemers kunt toelaten. U kunt geen deelnemers toelaten met behulp van het videoapparaat. Als u wilt weten welke versies u gebruikt, raadpleegt u het versienummer van uw Cisco WebEx meetings.

Uw vergadering vergrendelen of ontgrendelen

Ga tijdens een vergadering naar Meer opties in de bedieningselementen voor de vergadering en klik vervolgens op de schuifregelaar naast Vergadering vergrendelen om uw Meer opties vergadering te vergrendelen of ontgrendelen.

Geverifieerde deelnemers in uw organisatie kunnen altijd deelnemen aan ontgrendelde vergaderingen, zonder in de lobby te moeten wachten.

Kies uw instellingen voor niet-nauteerde deelnemers volgens de beveiligingsvereisten van uw site. U kunt gasten toestaan om rechtstreeks deel te nemen aan ontgrendelde vergaderingen. Als u uw vergadering vergrendelt, kunt u gasten toestaan in de lobby te wachten tot zij worden toegelaten of u kunt voorkomen dat gasten zich bij de vergadering aanmelden.

U kunt uw eigen instellingen instellen tijdens het plannen van een vergadering vanaf uw -site of vanuit de voorkeuren voor persoonlijke ruimte voor vergaderingen in uw ruimte.

Uw telefoon automatisch geplande vergadering

U kunt uw opties voor vergrendelde -vergadering instellen tijdens het plannen van uw vergadering. Kies het gastgedrag voor deelname aan de vergadering en kies of u de vergadering automatisch wilt vergrendelen nadat deze is gestart. U kunt kiezen uit 0, 5, 10, 15 of 20 minuten. De vergadering wordt standaard na 10 minuten vergrendeld.

Uw persoonlijke ruimte automatisch vergrendelen

U kunt in de voorkeuren voor uw persoonlijke ruimte instellen dat de ruimte automatisch wordt vergrendeld wanneer u een vergadering start. U kunt kiezen uit 0, 5, 10, 15 of 20 minuten. Uw persoonlijke ruimte wordt na 10 minuten standaard vergrendeld.

1

Ga naar Voorkeuren > Mijn persoonlijke ruimte .

2

Vink het selectievakje naast Automatisch vergrendelen aan en kies hoeveel minuten u wilt voor uw persoonlijke ruimte wordtvergrendeld.automatically_lock_image

Uw vergadering vergrendelen of ontgrendelen

Ga tijdens een vergadering in uw persoonlijke ruimte naar Meer opties in de bedieningselementen voor de vergadering en kies Vergadering vergrendelen of Vergadering ontgrendelen .

Als zij zich binnen een gespecificeerde recente periode hebben aangemeld, kan uw sitebeheerder het niet-nautische deelnemers ook mogelijk maken ontgrendelde ruimten binnen te gaan. De standaardperiode is twee weken.

Als de instellingen op uw site ervoor zorgen dat niet-nauteerde gasten alleen ontgrendelde ruimten kunnen betreden als de host ze binnen laat:

  • Niet-nauteerde gasten wachten in de lobby.

  • De host ziet een lijst met wachtenden en kan bepalen wie er wordt toegelaten.

Uw persoonlijke ruimte automatisch vergrendelen

U kunt in de voorkeuren voor uw persoonlijke ruimte een optie instellen om de ruimte automatisch te vergrendelen nadat een vergadering is begonnen. U kunt kiezen uit 0, 5, 10, 15 of 20 minuten. Uw persoonlijke ruimte wordt na 10 minuten standaard vergrendeld.

1

Ga naar Voorkeuren > Mijn persoonlijke ruimte .

2

Vink het selectievakje naast Automatisch vergrendelen aan en kies hoeveel minuten u wilt voor uw persoonlijke ruimte wordtvergrendeld.Automatisch vergrendelen