Låsning av möten hjälper till att hålla dem säkra genom att se till att ingen deltar som inte ska göra det. När du låser ditt möte förhindrar det att fler deltagare ansluter till tills du släpper in dem. Du kan när som helst låsa eller låsa upp mötet under tiden sessionen pågår. Om du har efterföljande möten eller behöver sekretess i ditt personliga rum ska du låsa rummet.

När mötet är låst:

  • Ingen kan delta i mötet förrän du låser upp det.

  • Kan du se en lista över deltagare som väntar i lobbyn. Listan visar vilka som har loggat in och vilka som inte har gjort det. Du kan välja vilka som ska släppas in på mötet.

  • Alla som redan anslutit till mötet, inklusive värden, kan inte ringa in för att ansluta till mötesljudet. De kan fortfarande använda datorn för ljud eller göra så att mötet ringer dem.


För användare med Cisco Webex videoplattform version 1.0: Om du ställer in att mötet ska låsas automatiskt 0 minuter efter att mötet har startat rekommenderar vi att du startar mötet från Cisco Webex Meetings-appen så att du kan släppa in mötesdeltagare. Du kan inte släppa in deltagare med videoenheten. För att ta reda på vilka versioner du använder hittar du i hitta ditt Cisco WebEx Meetings versions nummer.

Lås eller lås upp ditt möte

Under ett möte går du till Fler alternativ i möteskontrollerna och klickar sedan på skjutreglaget bredvid Lås möte Fler alternativ för att låsa eller låsa upp ditt möte.

Autentiserade mötesdeltagare i din organisation kan alltid delta i olåsta möten utan att behöva vänta i lobbyn.

Välj dina inställningar för obehöriga mötesdeltagare enligt dina webbplatssäkerhetskrav. Du kan tillåta gäster att delta i olåsta möten direkt. Om du låser ditt möte kan du tillåta gäster att vänta i lobbyn tills de släppas in eller hindra gäster från att delta alls.

Du kan ange dina egna inställningar när du schemalägger ett möte från din -webbplats eller från inställningarna för personliga rum för möten i ditt rum.

Lås ditt schemalagt möte

Du kan ställa in alternativ för låsta möten när du schemalägger ditt möte. Välj gästbeteende för att delta i mötet och välj om du vill låsa mötet automatiskt när det har startat. Du kan välja mellan 0, 5, 10, 15 eller 20 minuter. Som standard låser mötet efter 10 minuter.

Lås ditt personliga rum automatiskt

Du kan ställa in alternativet att ditt rum ska låsas automatiskt när du har börjat ett möte i inställningarna för ditt personliga rum. Du kan välja mellan 0, 5, 10, 15 eller 20 minuter. Som standard låser sig ditt personliga rum efter 10 minuter.

1

Gå till Inställningar > Mitt personliga rum .

2

Markera rutan bredvid Automatiskt lås och välj sedan hur många minuter du vill ha innan ditt personliga rum låsersig.automatically_lock_image

Lås eller lås upp ditt möte

Under ett möte i ditt personliga rum går du till Fler alternativ i möteskontrollerna och väljer Lås möte eller Lås upp möte.

Din webbplatsadministratör kan tillåta obehöriga deltagare att gå till olåsta rum om de har loggat in inom en angiven tidsperiod. Förinställningen är två veckor.

Om dina webbplatsinställningar förhindrar obehöriga gäster från att gå in i upplåsta rum, såvida inte värden släpper in dem:

  • Obehöriga gäster väntar i lobbyn.

  • Värden ser en lista över vilka som väntar och kan välja vilka som ska släppas in.

Lås ditt personliga rum automatiskt

Du kan ange ett alternativ i inställningarna för personliga rum som gör det enkelt att låsa rummet automatiskt när mötena har börjat. Du kan välja mellan 0, 5, 10, 15 eller 20 minuter. Som standard låser sig ditt personliga rum efter 10 minuter.

1

Gå till Inställningar > Mitt personliga rum .

2

Markera rutan bredvid Automatiskt lås och välj sedan hur många minuter du vill ha innan ditt personliga rum låsersig.Automatiskt lås