Låsing av møter bidrar til å holde dem sikre ved å sørge for at uvedkommende ikke blir med. Når du låser møtet, hindrer det ytterligere deltakere fra å bli med før du slipper dem in. Du kan låse eller låse opp møtet når som helst mens økten pågår. Hvis du har etterfølgende møter eller trenger å holde det personlige rommet privat, kan du låse rommet.

Når møtet er låst:

  • Ingen kan gå inn i møtet før du låser det opp.

  • Du ser en liste over alle deltakerne som venter i lobbyen. Listen viser hvem som har logget på, og hvem som ikke har gjort det. Du kan velge hvem du vil slippe inn i møtet.

  • De som allerede har blitt med i møtet, inkludert verten, kan ikke ringe inn for å koble til møtelyden. De kan likevel bruke datamaskinen til lyd, eller få møtet til å ringe dem.


For brukere på Cisco Webex-videoplattform versjon 1.0: Hvis du angir at møtet skal låses automatisk 0 minutter etter at møtet har startet, anbefaler vi at du starter møtet fra Cisco Webex Meetings-appen, slik at du kan slippe inn deltakere. Du kan ikke slippe inn deltakere ved hjelp av videoenheten. Hvis du vil finne ut hvilke versjoner du bruker, kan du se Finn versjonsnummeret for Cisco Webex Meetings.

Låse eller låse opp møtet

Under et møte går du til Flere alternativerFlere alternativer i møtekontrollene, og deretter klikker du på glidebryteren ved siden av Lås møte for å låse eller låse opp møtet.

Påloggede brukere i organisasjonen kan alltid bli med i ulåste møter uten å måtte vente i lobbyen.

For ikke-godkjente brukere kan standard nettstedsinnstillinger for ulåste møter tillate at gjester blir med direkte, la gjestene vente i lobbyen til de blir sluppet inn, eller forhindre gjester fra i å bli med i det hele tatt.

Du kan angi dine egne innstillinger mens du planlegger et møte fra nettstedet, eller fra innstillingene for Mitt personlige rom for møter i rommet ditt.

Låse et planlagt møte automatisk

Du kan angi alternativene for låst møte mens du planlegger møtet. Velg gjesteatferd for å bli med i møtet, og velg om du vil låse møtet automatisk etter at det har startet. Du kan velge mellom 0, 5, 10, 15 eller 20 minutter. Som standard låses møtet etter 10 minutter.

Låse ditt personlige rom automatisk

Du kan angi et alternativ i innstillingene for ditt personlige rom for å låse rommet automatisk etter at møtet har startet. Du kan velge mellom 0, 5, 10, 15 eller 20 minutter. Som standard låses ditt personlige rom etter 10 minutter.

1

Gå til Innstillinger > Mitt personlige rom.

2

Merk av i boksen ved siden av Automatisk låsing, og velg deretter hvor mange minutter du vil det skal gå før det personlige rommet låses.automatically_lock_image

Låse eller låse opp møtet

Under et møte i det personlige rommet ditt går du til Flere alternativer i møtekontrollene, og deretter velger du Lås møte eller Lås opp møte.

Nettstedsadministratoren kan tillate at ikke-godkjente deltakere går inn i et ulåst rom hvis de nylig har logget på innenfor en angitt tidsperiode. Standarden er to uker.

Hvis nettstedsinnstillingene hindrer ikke-godkjente brukere i å komme inn i ulåste rom med mindre verten slipper dem inn, skjer dette når rommet blir låst opp:

  • Deltakere som ikke har logget på, må vente i lobbyen.

  • Verten ser en liste over hvem som venter og kan velge hvem som skal slippes inn.

Låse ditt personlige rom automatisk

Du kan angi et alternativ i innstillingene for ditt personlige rom for å låse rommet automatisk etter at møtet har startet. Du kan velge mellom 0, 5, 10, 15 eller 20 minutter. Som standard låses ditt personlige rom etter 10 minutter.

1

Gå til Innstillinger > Mitt personlige rom.

2

Merk av i boksen ved siden av Automatisk låsing, og velg deretter hvor mange minutter du vil det skal gå før det personlige rommet låses.Automatisk lås