ניתן להעלות עד 20 קבצים. הקבצים חייבים להיות קטנים מ- 20MB, ושמות קבצים אינם יכולים להכיל תווים מיוחדים ( ", \, /, :, ; *, ?, <, >, |, #).

סוגי הקבצים הנתמכים הם Microsoft Excel, Word ו- PowerPoint, .pdf, .csv, .txt, .jpg, .png, .gif, .svg, .mp4 ו- .mov.

1

לאחר תזמון סמינר מקוון, בחר לוח שנהולאחר מכן בחר אותו מהסמינרים המקוונים הקרובים שלך.

2

במקטע חומרים של סמינרים מקוונים, בחר ערוךולאחר מכן שחרר את הקבצים שלך לחלון או בחר בחר קובץ כדי לעיין בקבצים.

3

לחץ על אישור.