Ak sa chcete dozvedieť viac o zapnutí tejto funkcie pre webovú lokalitu Webex, kontaktujte svojho správcu.

Môžete nahrať až 20 súborov. Súbory musia byť menšie ako 20 MB a názvy súborov nesmú obsahovať špeciálne znaky ( ", \, /, :, ; *, ?, <, >, |, #).

Podporované typy súborov sú Microsoft Excel, Word a PowerPoint, .pdf, .csv, .txt, .jpg, .png, .gif, .svg, .mp4 a .mov.

1

Po naplánovanie webinára, vyberte Kalendára potom ho vyberte z nadchádzajúcich webináre.

2

V Materiály na webinár sekciu, vyberte Upraviť, potom presuňte súbory do okna alebo vyberte Vyberte súbor na prehľadávanie súborov.

3

Kliknite OK.