Možete prenijeti do 20 datoteka. Datoteke moraju biti manje od 20 MB, a nazivi datoteka ne smiju sadržavati posebne znakove ( ", \, /, :, ; *, ?, <, >, |, #).

Podržane vrste datoteka su Microsoft Excel, Word i PowerPoint, .pdf, .csv, .txt, .jpg, .png, .gif, .svg, .mp4 i .mov.

1

Nakon zakazivanja webinaraodaberite Kalendar, a zatim ga odaberite s nadolazećih webinara.

2

U odjeljku Materijali webinara odaberite Uredi, a zatim ispustite datoteke u prozor ili odaberite Odaberi datoteku za traženje datoteka.

3

Kliknite U redu.