Możesz przesłać do 20 plików. Pliki muszą być mniejsze niż 20 MB, a ich nazwy nie mogą zawierać znaków specjalnych ( ", \, /, :, ; *, ?, <, >, |, #).

Obsługiwane typy plików to Microsoft Excel, Word i PowerPoint, .pdf, .csv, .txt, .jpg, .png, .gif, .svg, .mp4 i .mov.

1

Po zaplanowaniu webinaruwybierz Pozycję Kalendarz, a następnie wybierz ją z nadchodzących seminariów internetowych .

2

W sekcji Materiały webinarowe wybierz pozycję Edytuj, a następnie upuść pliki w oknie lub wybierz pozycję Wybierz plik , aby wyszukać pliki.

3

Kliknij przycisk OK.