Om du vill veta mer om hur du aktiverar den här funktionen på din Webex-webbplats kontaktar du administratören.

Du kan överföra upp till 20 filer. Filerna måste vara mindre än 20 MB och filnamn får inte innehålla specialtecken ( ", \, /, :, ; *, ?, <, >, |, #).

Filtyper som stöds är Microsoft Excel, Word och PowerPoint, .pdf, .csv, .txt, .jpg, .png, .gif, .svg, .mp4 och .mov.

1

När du har schemalagt ett webbseminarium väljer du Kalender och väljer sedan det från dina kommande webbseminarier.

2

I avsnittet Webbseminariematerial väljer du Redigera och släpper sedan filerna i fönstret eller väljer Välj fil för att bläddra efter filerna.

3

Klicka på OK.